Josif

 

Jovan Despotović

Od spiritualnog do materijalnog u slikarstvu Josifa Vidojkovića

 

 

Bosis, Intelekta

Valjevo, 2010

ISBN 978-86-7072-056-5