Nova slika II izdanje

Jovan Despotović

NOVA SLIKA II

II dopunjeno i izmenjeno izdanje

(elektronsko izdanje)

Beograd, 2008-2011

 

Napomena

Rukopis drugog, dopunjenog i izmenjenog izdanja knjige NOVA SLIKA dat je izdavaču Clio iz Beograda 2008. godine. Kako do danas ona nije objavljena autor je sada predaje zainteresovanoj javnosti u elektronskoj formi.

 Beograd, maja 2011.

J.D.

 

Sadržaj

Predgovor II izdanju
Napomena uz drugo izdanje 

Predgovor I izdanju
Simultani pogled na umetnost osamdesetih – paralelni pogled

O EPOHI NOVE SLIKE

Umetnost osamdesetih – Beogradsko novo slikarstvo
O dva posebna aspekta postmodernizma
Umetnost osamdesetih – postmoderna u znaku osporavanja i/ili afirmacije
Beograd osamdesetih: Pigmalionova maska & Edipov karakter
Devedesete – najmlađi autori srpske skulpture
Postmoderna sugestija između istočne i zapadne paradigme
Postmoderni dijalog
Postmoderna u Muzeju savremene umetnosti

GRUPNE IZLOŽBE 

Predgovori

New Now
Studenti FLU – plastičari
Mladi 82
Umetnost osamdesetih – Scena stilova u prvom planu
Kritičari su izabrali ’83
Pet slikara
New Order
Slikarska plastika
Kritičari su izabrali ’90
Kolorističari
Rezime
Kritičari su izabrali ’97
Postindividualizam u srpskoj umetnosti devedesetih
Glasovi novog veka
Na kraju

Prikazi

Aktuelnosti
Mladi beogradski skulptori
Na iskustvima memorije
Od mekog pisma do stroge misli
Umetnost između sigurnosti i opasnoti
Izložbe u vršačkoj Konkordiji
Umetnost distance
Regionalno-univerzalno
Exces…
Prestupničke forme
Treći bijenale mladih

UMETNICI 

Predgovori kataloga

Savo Peković
Alter Imago
Dragoslav Krnajski
Perica Donkov
Aleksandar Rafajlović
Mileta Prodanović
Milica Lukić
Tahir Lušić i Nada Alavanja
Gordan Nikolić
Marko Kratohvil
Tatjana Milutinović – Vondraček
Dobrivoje Krgović
Zdravko Joksimović
Anica Vučetić
Dušan B. Marković
Milan Kralj
Olivera Dautović
Aleksandra Kostić
Saša Stojanović 

Prikazi izložbi

De Stil Marković
Tafil Musović
Slobodan Trajković
Darija Kačić
Mrđan Bajić
Vlastimir Mikić
Vesna Knežević
Gordana Kaljalović
Veljko Lalić
Vesna Golubović
Branko Pavić
Jasna Topolski
Božica Radjenović
Marina Vasiljević Kujundžić
Mirjana Đorđević
Ivan Ilić
Branka Kuzmanović
Gabrijel Glid
Tanja Ostojić
Nikola Savić
Lana Vasiljević
Jasmina Kalić
Uroš Đurić
Daniel Glid
Nikola Pešić
Živko Grozdanić Gera
Biljana Đurđević  

PRIKAZI KNJIGA

Lidija Merenik: Beograd, osamdesete
Dejan Sretenović i Lidija Merenik: Umetnost u Jugoslaviji 1992-1995
Pop-vision
Branislav Dimitrijević, Sreten Ugručić: Stance
Ješa Denegri: Osamdesete – teme srpske umetnosti
Ješa Denegri: Fragmenti postmodernog pluralizma
Jasmina Čubrilo: Beogradska umetnička scena devedesetih
Ješa Denegri: Devedesete – teme srpske umetnosti  

O KRITICI

Kritika ’Kritika kritike’
Obnova umetnosti, obnova kritike – kritika umetnosti osamdesetih
Rasap umetnosti, rasap kritike – kritika umetnosti devedesetih