Alter imago/2

Plastički sistemi i oblikovne formulacije u najnovijoj stilskoj epohi kreću se duž nekoliko paravaca, sve jedno što su im ciljevi zajednički. Dosledno i istovremeno direktno programirana retoričnost novog vizuelnog prizora i u slučaju kada se radi o figurativnoj deskripciji, i u slučaju apstraktne prezentnosti, ili pak u znaku izmešanosti pseudo-figuracije ili polu-apstrakcije, dakle njihova konačna destinacija markirana je željom da se stvarno utopi u kreativnom, realizma u imaginativnom. Alter imago, uvažavajući činjenicu da su podosta izdiferencirane pozicije članova unutar grupnog delovanja – što je jedna od najočiglednijih imperativa vremena kome pripadaju – čine četvoro umetnika zajedničkog programa/poetike: sofistikovane jezičke podloge njihovih pikturalnih sistema treba da osiguraju onu potrebnu količinu artificijelnosti koja o današnjem trenutku govori kao o temporalnom intermecu, sabiranju i eksplozivnom pražnjenju stvaralačke energije i potencijala izmaštanog u službi privatnog i ličnog iskaza. Individualni introspektivni metodi današnjih umetnika ne mogu biti protumačeni kao dokaz u prilog prisilnog zatvaranja u sopstvene mitologike, niti u bezdane vrtloge zamagljenih predstava, već pre da su to refleksi apokaliptičnog dans macabra još jednog kraja stoleća. Vrsta rada ovih četvoro autora iz grupe Alter imago demantuje podelu po disciplinama, istorijskim pretincima i fah-majstorskim oblastima već kao u igri slagalica dopunjuju opštu sliku promena, ističu misao o univerzalnom proticanju kretanja čija su ishodišta istovremeno i izvori. Kolketivno je još jednom, kroz ovaj primer, dovedeno do stanjaa destabilizovane svesti, do neurotičnog, primarnog drhtaja pred neizvesnim epilogom. Opasnost od svedočenja u njihov prilog, ili, ipak njihovo ignorisanje, preti da bude poistovećeno. Artizam je paardoksalni spoj fatalizma sudbine i bivstvujućeg postojanja, kao da je sutrašniza već juče rođena u današnjem.

Jovan Despotović

Obalne Galerije Loža, (Piran, Koper), Razstavni salon Rotovž, Maribor, 1984.