2001-2008

2001.
Počelo je ’Antizidom’, Politika, Beograd, 2001
Baština kao obaveza nacionalne politike, Politika, Beograd, 2001
Rađanje novog doba – Projekat definisanja nove kulturne politike, Vreme, Beograd, 2001
Dosije Srbija – ili merenje stvarnosti devedesetih , Politika, Beograd, 2001
U prošlom veku , Republika, Beograd, 2001
Merenje stvarnosti devedesetih, Politika, Beograd, 2001

2002.
Kulturna politika Srbije: Nacionalni izvještaj, (simpozijum), Sava centar, Beograd, 2002 
Kulturna i umetnička prava u (novoj) Jugoslaviji , Republika, Beograd, 2002

2003.
Neka pitanja (nove) kulturne politike, Moment (nova serija), Pančevo, 2003

 2004.
Strategija umesto dekreta , NIN, Beograd, 12. februar 2004 (odgovori na anketu)
Odbrana napadnute umetnosti , Treći program, br. 121-122, Radio-Beograd, 2004
Led Art. Dokumenti vremena: 1993-2003 , Multimedijalni centar LED ART, Novi Sad, 2004 

2005.
Privatne galerije, Deset godina Galerije ’Haos’, Treći program Radio Beograda, Beograd, 2005
Očuvanje kulturne baštine I i II deo, Treći program Radio Beograda, Beograd, 2005
Restitucija kulturnih dobara, Treći program Radio Beograda, Beograd, 2005
Uporedna legislativa I i II deo, Treći program Radio Beograda, Beograd, 2005
Zaštita kulturne baštine na Kosovu i Metohiji, Treći program Radio Beograda, 2005, Treći program, 125-126, I-II, Radio Beograd, Beograd, 2005
‘Vreme na zidu’ – Politički plakat, Treći program Radio Beograda, Beograd,  2005, Treći program, 125-126, I-II, Radio Beograd, Beograd, 2005
Problemi obnove i zaštite Manastira Hilandara, Treći program Radio Beograda, Beograd, 2005

2006.
Kulturna politika i tranzicija – Ka novoj muzeologiji, I-II deo, Treći program Radio Beograda, Beograd, 2006
’O normalnosti – Umetnost u Srbiji 1989-2001’, Treći program Radio Beograda, Beograd, 2006
Zvezda i njena senka, Treći program Radio Beograda, Beograd, 6. 10. 2006
Reforma biblioteka i bibliotečke delatnosti , Treći program Radio Beograda, Beograd, 2006
Zakonodavstvo u zaštiti kulturne baštine, (saopštenje), Narodni muzej, Leskovac, 2006, • Očuvanje kulturne baštine, Leskovački zbornik, Narodni muzej Leskovac, Leskovac, 2007
•  Kako sačuvati nasleđe ? , Baština tone, Za bolji put Srbije, (grupa autora), Demokratska stranka, Centar resornih odbora, Beograd, 2006 ISBN 978-86-7856-001-9

 2007.
Zaštita nezaštićenog, Evropa, Beograd, 2007
Evropski govoriti, (još jednom), Evropa, Beograd, 2007
Kultura politike , Evropa, Beograd, 2007

2008.
Jedna kulturno-politička hronika devedesetih, Beograd, Slika politike, predgovor, 2008, (elek. izd. 2011), Treći program, Radio Beograda, Beograd, 2009
Rasulo, neodgovornost, arogancija… , Pečat, Beograd, 2008
Kako zaštiti nezaštićeno Politika, Beograd, 2008
Izlišni otpis Gojku SubotićuPolitika, Beograd, 2008