I Studije, eseji, kritike, članci 1978-1995

1978.
Tatljinov Spomenik III internacionali, 3+4, a, Časopis studenata Istorije umetnosti, Odelenje za Istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu, Beograd, 1978, str. 26-31

1979.
Ideja i praksa ruskog konstruktivizma, Apstraktna umetnost, Delo, 6-7, Beograd, 1979, str. 114-132

1980.

”… Više niko ozbiljan ne izlaže…”, Glas omladine, 26. 9, Novi Sad, 26. 9. 1980, str. 36-37

1981.

Časopis ’3+4’, Student, Beograd, 4. 3. 1981, str. 12
• ”Grupa ‘Galerija’ – šta je to?” šta je  to!?, Student, Beograd, 25. 3. 1981, str. 11
Baština – Zadužbine, legati, zaostavštine, Student, Beograd, 1981, (I) 29. 4, str. 11, (II) 14. 5, str. 17
Margarin kao haos, Omladinske novine, Beograd, 16. 4. 1981, str. 14
Kobajagi likovni kritičar, Mladost, Beograd, 7. 9. 1981, str. 8
Prorokovanje prošlosti, Student, Beograd, 28. 10. 1981, str. 11
Zločinci i sveci, Student, Beograd, 11. 11. 1981, str. 12
„Sintetički pejzaži“ Čedomira Vasića, Sveske, br. 11-12, Društvo istoričara umetnosti Srbije, Beograd, 1981, str. 67-70

1982.
Osvajanje novog umetničkog prostora, Student, Beograd, 17. 3.  1982, str. 14
Miško  Šuvaković:  Rad 1980-1981,  Prostori, Student, Beograd, 7. 4. 1982, str. 12
Remek-dela, Politika ekspres, Beograd, 27. 4. 1982, str. 10
Scenske slike Vladinira Marenića, Pozorište, br. 3-4, Narodno pozorište, Tuzla, 5-8. 1982, str. 297-298
Dizajn za prošlost, Književne novine, Beograd, 8. 7. 1982, str. 27
Otvorena umetnost, Politika ekspres, Beograd, 3. 8. 1982, str. 8
Na putu ka vrhu, Politika ekspres, Beograd, 8. 8. 1982, str. 8
Raša Todosijević, Književna reč, Beograd, 25. 10.1982, str. 18
De Stil Marković, Tafil Musović  / Žestoki potezi bojom, Književne novine, Beograd, 9. 12. 1982, str. 28
Jarmila Vešović – Magistarska izložba kao lekcija, Student, Beograd, 15. 12. 1982, str. 15
Rasovan Hiršl – Kosmička muzika boja, Student, Beograd, 15. 12. 1982, str. 15
Čardžeshajmer (1924-1972), Književna reč, Beograd, 25. 12. 1982, str. 18

1983.
Pogled unazadStudent, Beograd, 12. 1. 1983, str. 15
78 slika Predraga Neškovića, Treći program Radio Beograda, Beograd, 18. 3. 1983, Slike u vezi sa klimom epohe, Književne novine, Beograd, 24. 3. 1983, str. 28-29
Etjen-Žil Mare – Fotografija pokreta, Treći program Radio Beograda, Beograd, 22. 3. 1983, Student, Beograd, 30. 3. 1983, str. 14
Aktuelnosti, Treći program Radio Beograda, Beograd, 4. 4. 1983
Umetnost 80-tih: Beogradsko novo slikarstvo, Treći program Radio Beograda, Beograd, 18. 4. 1983, Pitanja, br. 1, s. Zagreb, 1. 1983
Nenad Čonkić, ili dizajn kao područje društvenog delovanja, Treći program Radio Beograda, Beograd, 18. 4. 1983, Student, Beograd, 20. 4. 1983, str. 10
Gulio Carlo Argan: Studije o modernoj umetnosti, Treći program Radio Beograda, Beograd, 19. 4. 1983
Primeri instant umetnosti, Treći program Radio Beograda, Beograd, 22. 4. 1983, Student, Beograd, 27. 4. 1983, str. 15
Bil Brant – Postojana vrednost konzervativizma, Treći program Radio Beograda, Beograd, 6. 6, 1983, Student, Beograd, 8. 6. 1983, str. 13, Fotokino revija, br. 7-8, Beograd, 7-8. 1983, str. 20-22
Aleksandar Saša Bukvić – Vizuelna realnostTreći program Radio Beograda, Beograd, 15. 6. 1983, Odjek, Sarajevo, 1-15. 9. 1983, str. 21
Edita Šubert i Nina Ivančić – slike, Treći program Radio Beograda, Beograd, 20. 6. 1983, Arhitektura urbanizam, br. 92, Beograd, 1983, str. 42
Radomir Kundačina – Radovi na papiru, Treći program Radio Beograda, Beograd, 24. 6. 1983
Svi pravci, Jugoslovenski crtež, Treći program Radio Beograda, Beograd, 1. 7. 1983, Politika ekspres, Beograd, 18. 7. 1983, str. 8
Milorad Vujašanin, Treći program Radio Beograda, 27. 6. 1983, Savo Peković, Treći program Radio Beograda, 29. 6. 1983, Mladi dolaze, Politika ekspres, Beograd, 3. 7. 1983, str. 8
Beogradske galerije u protekloj sezoni 1982-1983, Treći program Radio Beograda, Beograd, 12. 7. 1983
Drugi pejzaž, Politika ekspres, Beograd, 13. 7. 1983, str. 8, Treći program Radio Beograda, Beograd, 18. 7. 1983
Neki aspekti savremene jugoslovenske fotografije, Treći program Radio Beograda, Beograd, 15. 7. 1983, Od tradicionalnog do postmodernog, Fotokino revija, br. 10, Beograd, 10. 1983, str. 11-12
Dva posebna aspekta postmodernizma, Treći program Radio Beograda, Beograd, 25. 8. 1983, Književnost i fantastika, Sopoćanska viđenja, Novi Pazar, 6. 1984, str. 85-90 (saopštenje sa simpozijima)
Traženje novog, Poetska figuracija šezdesetih godina, Treći program Radio Beograda, Beograd, 29. 8. 1983, Politika ekspres, Beograd, 1. 9. 1983, str. 8
Vrednosti modernizma, Treći program Radio Beograda, Beograd, 5. 9. 1983
Smena generacija, Politika ekspres, Beograd, 9. 9. 1983, str. 8
Duba Sambolec – skulpture i crteži, Treći program Radio Beograda, Beograd, 12. 9. 1983, Moment, br. 1, Beograd, 5. 1984, str. 66
Zoran Grebenarović – slike, Treći program Radio Beograda, Beograd, 12. 9. 1983
Raul Goldoni – skulpture i crteži, Treći program Radio Beograda, Beograd, 14. 9. 1983
Vinko Grdan – retrospektivna izložba, Treći program Radio Beograda, Beograd, 23. 9. 1983
Ida Paničeli: ’’Kryptoniana’’, Treći program Radio Beograda, Beograd, 20. 10. 1983, Autori što izmiču grupama, Mladost, dodatak Galerija, br. 1, Beograd, 7. 11. 1983, str. 3
Wiliam Klein – fotografije, Treći program Radio Beograda, Beograd, 21. 10. 1983,  Moment, br. 1, Beograd, 5. 1984, str. 62
• Zoran Popović – Nova ikonodulija, Axiomi, Treći program Radio Beograda, Beograd, 24. 10. 1983, Moment, br. 1, Beograd, 5. 1984, str. 59-60
Vekovi remek-dela, Majstori svetskog slikarstva iz zbirke dr Armanda Hamera, Treći program Radio Beograda, Beograd, 27. 10. 1983, Politika ekspres, Beograd, 31. 10. 1983, str. 8
24. oktobarski salon, Treći program Radio Beograda, Beograd, 27. 10 1983,  Ahitektura urbanizam, br, 93, Beograd, 1984, str. 42
Mrđan Bajić – skulpture, crteži, Treći program Radio Beograda, Beograd, 9. 11. 1983, Moment, br. 1, Beograd, 5. 1984, str. 65
Stojan Ćelić – retrospektivna izložba, Treći program Radio Beograda, Beograd, 11. 11. 1983, Umetnost ’87, nova serija, br. 3,4,5, Beograd, 1987, str, 13
Marina Ercegović – slike, Treći program Radio Beograda, Beograd, 23. 11. 1983, Ahitektura urbanizam, br, 96, Beograd, 1985, str. 41
Mileta Prodanović – Canticum canticorum, Treći program Radio Beograda, Beograd, 26. 11. 1983, Ahitektura urbanizam, br, 93, Beograd, 1984, str. 40
Ljubomir Šimunić – Fotografija povišene čulnosti, Fotokino revija, br. 11, Beograd, 11. 1983, str. 10-11
Emilio Vedova – slike i grafike, Treći program Radio Beograda, Beograd, 2. 12. 1983, Moment, br. 1, Beograd, 5. 1984, str. 65-66
Dušan Todorović – slike, instalacije, ambijenti, Treći program Radio Beograda, Beograd, 5. 12. 1983
Darija Kačić, Treći program Radio Beograda, Beograd, 22. 12. 1983
Značajan poduhvat, Evropski i američki Novi crtež i Švedska grafika, Politika ekspres, Beograd, 23. 12. 1983, str. 8, Evropski i američki Novi crtež, Treći program Radio Beograda, Beograd, 24. 12. 1983
Zoran Mušič – grafike, Treći program Radio Beograda, Beograd, 24. 12. 1983

1984.
 Hans Hartung – fotografije, Treći program Radio Beograda, Beograd, 9. 1. 1984, Umetnost ’87, (nova serija), br. 3,4,5, Beograd, 1984, str, 32-33
Crteži mladih beogradskih umetnika – jedan mogući izbor, Treći program Radio Beograda, Beograd, 17. 1. 1984, Umetnost, ’87, br. 68,69, (nova serija), br. 1,2, Beograd, 1986, str. 11
Milan Marinković – Cile, slike i kolaži, Treći program Radio Beograda, Beograd, 2. 2. 1984
Tafil Musović – crteži, Treći program Radio Beograda, Beograd, 9. 2. 1984
Momčilo Rajin i Slobodan Šajin – Aux maniere fin de siècle, Treći program Radio Beograda, Beograd, 16. 2. 1984, Moment, br. 2, Beograd, 1. 1985, str. 44-45
Ljubomir Perčinlić – radovi na papiru, Treći program Radio Beograda, Beograd, 23. 2. 1984
Milan Erič -  crteži i slike, Treći program Radio Beograda, Beograd, 23. 2. 1984
Marija Dragojlović – kolaži, crteži, Treći program Radio Beograda, Beograd, 9. 3. 1984
Anja Ševčik – slike, Treći program Radio Beograda, Beograd, 10. 3. 1984, Moment, br. 2, Beograd, 1. 1985, str. 42
Radomir Reljić – slike, akvareli, crteži, Treći program Radio Beograda, Beograd, 12. 3. 1984
Tugomir Šušnik – slike 1980-1984, Treći program Radio Beograda, Beograd, 16. 3. 1984, Moment, br. 2, Beograd, 1. 1985, str. 42-43
Slobodan Trajković – slike, Treći program Radio Beograda, Beograd, 23. 3. 1984
Slobodan Trajković – Širenje saznanja o jugoslovenskoj kulturiPregled, br. 226, Ambasada SAD, Beograd, 1984, str. 88-92
•  Crtež, vid likovnog izraza, Treći program Radio Beograda, Beograd, 23. 3. 1984, Sveske, br. 16, Društvo istoričara umetnosti Srbije, Beograd, 1985, str. 137-138
• U znaku crteža, Politika ekspres, Beograd, 27. 3. 1984, str. 6
• Zoran Pavlović – Epika postojanja, Treći program Radio Beograda, Beograd, 4. 1984
„Žestoki“ stil De Stila, Mladost, Beograd, 30. 4. 1983, str. 18
Nova fotografija 4 – Fotografija osamdesetih, Treći program Radio Beograda, Beograd, 5. 1984
Mileta Prodanović – Viaggio B, Treći program Radio Beograda, Beograd, 5. 1984
Olivera Dautović – skulpture, Treći program Radio Beograda, Beograd, 6. 1984, Moment, br. 2, Beograd, 1985, str. 38-39
Sadko Hadžihasanović – slike, radovi na tapetama, crteži, Treći program Radio Beograda, Beograd, 6. 1984, Moment, br. 2, Beograd, 1985, str. 44
Gligor Stefanov – ’Linearni ambijent’, Treći program Radio Beograda, Beograd, 6. 1984, Moment, br. 2, Beograd, 1. 1985, str. 43
Slađana Stanković – crteži/slike, Treći program Radio Beograda, Beograd, 6. 1984
Pređrag Šiđanin – Odabrani radovi 1978-1984, Treći program Radio Beograda, Beograd, 6. 1984, Moment, br. 2, Beograd, 1. 1985, str. 45
• Metka Krašovec – slike, crteži Treći program Radio Beograda, Beograd, 7. 1984, Moment, br. 2, Beograd, 1. 1985, str. 38
Jugoslovenski akvarel 1900-1950, (Iz zbirke Muzeja savremene umetnosti), Treći program Radio Beograda, Beograd, 7. 1984
IX međunarodna izložba originalnog crteža, Treći program Radio Beograda, Beograd, 7. 1984, Moment, br. 2, Beograd, 1. 1985, str. 40-41
Jovan Bijelić i Petar Lubarda – slike, Treći program Radio Beograda, Beograd, 7. 1984, Sveske, br. 16, Društvo istoričara umetnosti Srbije, Beograd, 1985, str. 140
Umetnost osamdesetih: postmoderna u znaku osporavanja i/ili afirmacije, Treći program Radio Beograda, Beograd, 16. 8. 1984
Ivan Meštrović – skulpture 1898-1918, Treći program Radio Beograda, Beograd, 8. 1984, Sveske, br. 16, Društvo istoričara umetnosti Srbije, Beograd, 1985, str. 138-139
Multipli u savremenom italijanskom vajarstvu, Treći program Radio Beograda, Beograd, 8. 1984
Momčilo Golub – ’Sala za ples’, Treći program Radio Beograda, Beograd, 9. 1984
Umetnost i opstanak - Posle 41. bijenala u Veneciji, Mladost, Beograd, 22. 10. 1984, str. 15
25. oktobarski salon likovnih i primenjenih umetnosti Srbije, Treći program Radio Beograda, Beograd, 25. 10. 1984
Radomir Damnjanović Damnjan – pasteli, Treći program Radio Beograda, Beograd, 5. 11. 1984, Moment, br. 3-4, Beograd, novembar 1985 – mart 1986, str. 61
Lim Hui Va – slike i Lanfranko Paskući – skulpture, Treći program Radio Beograda, Beograd, 12. 11. 1984
Dževdet Džafa – slike, Treći program Radio Beograda, Beograd, 19. 11. 1984
Maks Bekman, grafike 1911-1946, Treći program Radio Beograda, Beograd, 11. 1984,  Sveske, br. 16, Društvo istoričara umetnosti Srbije, Beograd, 1985, str. 130
Renato Gutuzo, grafike, Treći program Radio Beograda, Beograd, 11. 1984, Sveske, br. 16, Društvo istoričara umetnosti Srbije, Beograd, 1985, str. 131
Dragoslav Krnajski – objekti i instalacije, Treći program Radio Beograda, Beograd, 12. 1984
Ivo Eterović – More  i salaši, Treći program Radio Beograda, Beograd, 12. 1984
• Mišel Batle i Filip Ortala – slike i crteži, Treći program Radio Beograda, Beograd, 12. 1984,  Moment, br. 3-4, Beograd, novembar 1985 – mart 1986, str. 62-63
Mihail Perović – Kuća na uglu, Treći program Radio Beograda, Beograd, 12. 1984, Moment, br. 3-4, Beograd, novembar 1985 – mart 1986, str. 64
Branko Lenart – Tito u reprodukcijama, Treći program Radio Beograda, Beograd, 12. 1984, Moment, br. 3-4, Beograd, novembar 1985 – mart 1986, str. 64-65
Mlada slovenačka umetnost, Treći program Radio Beograda, Beograd, 12. 1984, Moment, br. 3-4, Beograd, novembar 1985 – mart 1986, str. 60
Koloristički ekspresionizam u jugoslovenskom slikarstvu 1900-1941, Treći program Radio Beograda, Beograd, 12. 1984
Milica Kojčić – crteži, Treći program Radio Beograda, Beograd, 12. 1984

1985.
Evharistija De Stil MarkovićaTreći program Radio Beograda, Beograd, 1. 1985, Moment, br. 5, Beograd, april-juni 1986, str. 24-26, Umetnost, 70-72, nova serija, 3-5, Beograd, 1987, str. 14
Ksenija Marić – slike, Treći program Radio Beograda, Beograd, 1. 1985
Zoran Petrović – retrospektivna izložba, Treći program Radio Beograda, Beograd, 1. 1985
Trenutak za Moment – Uvodnik, Moment, br. 2, Beograd, 1985, str. 1
Boris Bućan – plakatni panoi, Moment, br. 2, Beograd, 1985, str. 46
Dijana Kožović – crteži, Treći program Radio Beograda, Beograd, 2. 1985
Američki drvorez – preporod i inovacije, Treći program Radio Beograda, Beograd, 2. 1985, Moment, br. 5, Beograd, april-juni 1986, str. 50-51
Duh mesta i duh vremena, Treći program Radio Beograda, Beograd, 2. 1985
Slobodan Kojić – skulpture, Treći program Radio Beograda, Beograd, 2. 1985
Zmago Jeraj: ’Crteži tek tako’, Treći program Radio Beograda, Beograd, 2. 1985
Zlatko Prica – slike, Treći program Radio Beograda, Beograd, 2. 1985, Umetnost 87, br. 70-71-72, Nova serija 3-4-5, Beograd, 1988, str. 29-30
Slavoljub Radojčić – skulpture i crteži, Treći program Radio Beograda, Beograd, 3. 1985
Man Rej – fotograf nove vizije vremena, Treći program Radio Beograda, Beograd, 3. 1985, , Moment, br. 5, Beograd, april-juni 1986, str. 15-16
Hulio Gonzales – skulpture i crteži, Treći program Radio Beograda, Beograd, 3. 1985, Moment, br. 5, Beograd, april- juni 1986, str. 49-50
Mića Popović – retrospektivna izložba, Ahitektura urbanizam, br, 96, Beograd, 1985, str. 24
Slobodan Trajković, Treći program Radio Beograda, Beograd, 4. 1985,  Ahitektura urbanizam, br, 97, Beograd, 1985, str. 39-40
Peđa Nešković – slike, Treći program Radio Beograda, Beograd, 4. 1985
Milun Vidić – Tragalačka istrajnost, Treći program Radio Beograda, Beograd, 4. 1985, Jedinstvo, Priština, 20. 4. 1985, str. 11
Beogradski strip 1935-1985, Treći program Radio Beograda, Beograd, 4.  1985, Moment, br. 5, Beograd, april-juni 1986, str. 51-52
Đorđije Crnčević – Jedinstvena umetnička mitologija, Treći program Radio Beograda, Beograd, 4. 1985, Jedinstvo, Priština, 1. 6., 1985, str. 11
Dragan Karadžić – Evokacija pejzaža, Treći program Radio Beograda, Beograd, 4. 1985, Jedinstvo, Priština, 3. 5. 1985, str.10
Jan Dibets – slike/fotografije, Treći program Radio Beograda, Beograd, 5. 1985
Miro Glavurtić – Između umetnosti i kiča, Treći program Radio Beograda, Beograd, 5. 1985, Jedinstvo, Priština, 16. 5. 1985, str. 9
Vlastimir Mikić – Mirniji tonovi, Treći program Radio Beograda, Beograd, 5. 1985, Jedinstvo, Priština, 13. 6. 1985, str. 9
Venija Vučinić Turinski, ili skulptura druge predmetnosti, Treći program Radio Beograda, Beograd, 5. 1985, Sveske, br. 17, Društvo istoričara umetnosti Srbije, Beograd, 1986, str. 192-194
Srefan Lupino – fotografije, Treći program Radio Beograda, Beograd, 5. 1985, Moment, br. 5, Beograd, april-juni 1986, str. 53-54
Beograd 1999, Treći program Radio Beograda, Beograd, 5. 1985, Beogradsko buduće graditeljstvo, Jedinstvo, Priština, 8. 6. 1985, str. 11
Vesna Knežević, slike, Treći program Radio Beograda, Beograd, 5. 1985, Moment, br. 5, Beograd, april-juni 1986, str. 55
Rada Selaković – slike na kliritima, Treći program Radio Beograda, Beograd, 5. 1985
Žorž Brak – grafike 1907-1963, Treći program Radio Beograda, Beograd, 5. 1985
Miladin Jeličić: ‘Noćni šetač’, Treći program Radio Beograda, Beograd, 5. 1985, Fotokino revija, br. 7-8, Beograd, 7-8. 1985, str. 14-15
’U međuvremenu’, Treći program Radio Beograda, Beograd, 6. 1985, Mlada generacija danas, Jedinstvo, Priština, 27. 6. 1985, str. 11
Prištinski krug – crteži i grafike, Treći program Radio Beograda, Beograd, 6. 1985
Radenko Mišević – retrospektivna izložba, Treći program Radio Beograda, Beograd, 6. 1985, Odjek intimističkog slikarstva, Jedinstvo, Priština, 3. 7. 1985, str. 10
Ivan Tabaković – legatTreći program Radio Beograda, Beograd, 7. 1985, Od zračenja do kristalizacije, Jedinstvo, Priština, 6. 7. 1985, str. 10
Mileta Prodanović – slike, ambijent, Treći program Radio Beograda, Beograd, 6. 1985, Metafora o sudbini, Jedinstvo, Priština, 13. 7. 1985, str. 10
• Jasna Tijardović: ‘Slike…’, Treći program Radio Beograda, Beograd, 7. 1985, Varijacije nove umetnosti, Jedinstvo, Priština, 3. 8. 1985, str. 7
Perspektive XIII, Treći program Radio Beograda, Beograd, 8. 1985, Panorama mladih, Jedinstvo, Priština, 10. 8. 1985, str. 6
Dragoslav Đorđević – Izbor ’85, Treći program Radio Beograda, Beograd, 7. 1985, Kontinuitet kritičara, Jedinstvo, Priština, 27. 8. 1985, str. 11
Nastavnici Minhenske akademije 19. i 20. veka, Treći program Radio Beograda, Beograd, 8. 1985, Minhenska slikarska škola, Jedinstvo, Priština, 7. 9. 1985. str. 10
Frano Branko Anđeli Radovani – crteži i karikature, Treći program Radio Beograda, Beograd, 9. 1985, Zaboravljeni jezik, Jedinstvo, Priština, 21. 11. 1985, str. 9
Mario Điković – slike, Treći program Radio Beograda, Beograd, 9. 1985, Mitologija heruvima, Jedinstvo, Priština, 28. 9. 1985, str. 11
Australiana, Treći program Radio Beograda, Beograd, 9. 1985
August Sander – fotografije, Treći program Radio Beograda, Beograd, 9. 1985, Fotokino revija, br. 11-12, Beograd, 11-12. 1985, str. 12-13
Radmila Stepanović – kliritne slike, Treći program Radio Beograda, Beograd, 9. 1985, Produbljivanje pejzaža, Jedinstvo, Priština, 26. 10. 1985
Lidija Merenik: ’4’, Treći program Radio Beograda, Beograd, 10. 1985, Senzibilitet vremena, Jedinstvo, Priština, 3. 12. 1985, str. 10.
Drugi bijenale Milene Pavlović Barili, Treći program Radio Beograda, Beograd, 10. 1985
Slobodan Manojlović – radovi na papiru, Treći program Radio Beograda, Beograd, 11. 1985
Gordana Kaljalović – skulpture, Treći program Radio Beograda, Beograd, 11. 1985, Sanjarenje o školjki, Jedinstvo, Priština, 16. 12. 1985, str. 9, Umetnost 87, br. 70-71-72, Nova serija 3-4-5, Beograd, 1988 str. 22
Grada Aleksić: ’Marija Bistrica’, Treći program Radio Beograda, Beograd, 12. 1985, Umetnost 86, br. 68-69, Nova serija 1-2, Beograd, str. 5
Fotografija i savremena likovna umetnost, Braničevo, br. 5, Požarevac, 9-10. 1985, str. 72-74
Jugoslovenski akvarel 1900-1950, Sveske, br. 16, Društvo istoričara umetnosti Srbije, Beograd, 1985, str. 141-142
Dragan Mišković – slike, 3+4, g, Časopis studenata Istorije umetnosti, Odelenje za Istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu, Beograd, 1985, str. 48-49
Mića Popović – retrospektivna izložba, Ahitektura urbanizam, br, 96, Beograd, 1985, str. 24
Beograd osamdesetih – Pigmalionova maska ili Edipov karakter, Moment, br. 3-4, Beograd, 1985-1986, str. 13-16

1986.

• Goran Đorđević, Treći program Radio Beograda, Beograd, 1. 1986
• Lujo Vodopivec i Bojan Gorenec, Treći program Radio Beograda, Beograd, 1. 1986, Dve kreativne krajnosti, Jedinstvo, Priština, 8. 2. 1986, str.
Veljko Lalić, Figure s unutrašnjim osloncem, Treći program Radio Beograda, Beograd, 1. 1986, Jedinstvo, Priština, 11. 1. 1986, str. 10
• ’Ulepšani svet Goranke Matić’, Treći program Radio Beograda, Beograd, 2. 1986, Moment, br. 6-7, Beograd, 1986, str. 70
• Danski umetnici grupe COBRA, Treći program Radio Beograda, Beograd, 2. 1986, Sveske, br. 18, Društvo istoričara umetnosti Srbije, Beograd, 1987, str. 151
• Nova austrijska umetnost, Treći program Radio Beograda, Beograd, 2. 1986, Jedinstvo, Priština, 1. 3. 1986, str. 11
• Izložba Radomira Damnjanovića Damnjana, Treći program, br. 69, Radio Beograd, Beograd, zima, 1986, str. 27-31,
• Ikone nevidljivih stvari, Jedinstvo, Priština, 14. 3. 1986, str. 9
• Alegorijski svetovi, Jedinstvo, Priština, 29. 3. 1986, str. 10
• Breda Beban, Treći program Radio Beograda, Beograd, 3. 1986, Moment, br. 9, s. , 1988
• Ferdinand Kulmer, Treći program Radio Beograda, Beograd, 3. 1986
• Bez naziva: Geometrija, Treći program Radio Beograda, Beograd, 3. 1986, Moment, br. 6-7, Beograd, 1986, str. 76-77
• Jugoslovenski strip 1935-1985, Treći program Radio Beograda, Beograd, 4. 1986, Moment, br. 6-7, Beograd, 1986, str. 71-72
• Savremena jugoslovenska umetnost u svetu, Društvo kritičara Srbije, (predavanje), 30.V 5.1986, Predstavljanje savremene jugoslovenske umetnosti u svetu, Sveske, br. 18, Društvo istoričara umetnosti Srbije, Beograd, 1987, str. 144-145
• Georg Bazelic, Treći program Radio Beograda, Beograd, 5. 1986, Moment, br. 6-7, Beograd, 1986, str. 34-35
• Delija Prvački, Treći program Radio Beograda, Beograd, 5. 1986
• Pavle Pejović, Treći program Radio Beograda, Beograd, 5. 1986, Umetnost 86, br. 68-69, Nova serija 1-2, Beograd, str. 10-11
Vladimir Veličković, Treći program Radio Beograda, Beograd, 5. 1986, Umetnost , 86, br. 68-69, Nova serija 1-2, Beograd, 1987, str. 4-5
• Sarajevo ’86, Treći program Radio Beograda, Beograd, 6. 1986, Sarajevski likovni krug, Jedinstvo, Priština, 24.6. 1986, str. 11
• Dragan Stenek, Treći program Radio Beograda, Beograd, 6. 1986
• Mangelos, Treći program Radio Beograda, Beograd, 6. 1986, Neobične figure, Jedinstvo, Priština, 9. 7. 1986, str. 10
Značenje prizora, Jedinstvo, Priština, 29. 9. 1986, str. 9
• Radomir Damnjanović Damnjan, Treći program Radio Beograda, Beograd, 9. 1986, Moment, br. 8, Beograd, 1987, str. 22-25
Tafil Musović, Treći program Radio Beograda, Beograd, 9. 1986
Milorad Tepavac, Treći program Radio Beograda, Beograd, 9. 1986, Tehnološka pitanja skulpture, Jedinstvo, Priština, 7. 10. 1986, str. 9
• Policentrične mutacije – novosti i ponavljanja, Moment, br. 6-7, Beograd, 1986, str. 28-31
Vesna Golubović, Moment, br. 6-7, Beograd, 1986, str. 73
• Slikarske metafore, Jedinstvo, Priština, 22. 10. 1986, str. 11
• Autentična pripovest, Jedinstvo, Priština, 25. 10. 1986, str. 10
• Vesna Perunović, Treći program Radio Beograda, Beograd, 10. 1986
• Šest makedonskih umetnika, Treći program Radio Beograda, Beograd, 10. 1986, Od čudotvornosti livade do radosti življenja, Moment, br. 8, Beograd, 1987, str. 57
• Miodrag B. Protić, Treći program Radio Beograda, Beograd, 11. 1986, Ka čistom geometrijskom duhu, Jedinstvo, Priština, 22. 11. 1986, str. 11
• Matija Vuković, retrospektivna izložba, Treći program Radio Beograda, Beograd, 11. 1986, Monumentalnost amorfne forme, Jedinstvo, Priština, 13.  12. 1986, str. 10
• Vasa Pomorišac, retrospektivna izložba, Treći program Radio Beograda, Beograd, 12. 1986
• Kritičari su izabrali, Treći program Radio Beograda, Beograd, 12. 1986
• Sklad oprečnih poetika, Jedinstvo, Priština, 27. 12. 1986, str. 11
• Venija Vučinić Turinski, ili skulptura druge predmetnosti, Sveske, br. 17, Društvo istoričara umetnosti Srbije, Beograd, 1986, str. 192-194

1987.

• Emerik Bernard, Treći program Radio Beograda, Beograd, 1. 1987, Moment, br. 8, Beograd, 1987, str. 59
• Američki fotografski prizori Tomislava Peterneka, Pregled, br. 239, Beograd, str. 84-93
• Zoran Mušič, Umetnost 86, br. 68-69, Nova serija 1-2, Beograd, str. 7
• Crteži mladih beogradskih umetnika – jedan mogući izbor, Umetnost 86, br. 68-69, Nova serija 1-2, Beograd, str. 11
• Boris Cvijetanović, Treći program Radio Beograda, Beograd, 3. 1987, Moment, br. 8, Beograd, 1987, str. 62-63
• Dušica Žarković, Treći program Radio Beograda, Beograd, 3. 1987, Moment, br. 8, Beograd, 1987, str. 61-62
• Vera Božičković Popović, Treći program Radio Beograda, Beograd, 3. 1987, Umetnost 87, br. 70-71-72, Nova serija 3-4-5, Beograd, 1988 str. 25
• Susreti i izdvajanja, Odjek, Sarajevo, 15-30. 4. 1987, str. 19
• Himna finskom graditeljstvu, Jedinstvo, Priština, 21. 4. 1987, str. 9
• Bora Iljovski, Treći program Radio Beograda, Beograd, 4. 1987, Moment, br. 9, Beograd, 1988, str. 75-76
• Tomislav Peternek, retrospektivna izložba, Treći program Radio Beograda, Beograd, 4. 1987, Moment, br. 9, Beograd, 1988, str. 76
• Željko Kipke, Treći program Radio Beograda, Beograd, 5. 1987, Moment, br. 9, Beograd, 1988, str. 74-75
• Dragoš Kalajić, Treći program Radio Beograda, Beograd, 5. 1987
• Olga Jančić, retrospektivna izložba, Treći program Radio Beograda, Beograd, 6.1987
• Jugoslovenska dokumenta ’87, Treći program Radio Beograda, Beograd, 6. 1987, Moment, br. 9, Beograd, 1988, str. 77-78
• Zagledanost u prikrivene odnose, Letopis Matice srpske, Novi Sad, 6. 1987, s. 995-996
• Vasa Marjanov, Treći program Radio Beograda, Beograd,11.I 1987,  Moment, br. 8, Beograd, 1987, str. 58-59
• Maks Bil, Moment, br. 8, Beograd, 1987, str. 60-61
• Stvaralačka samoodgovornost, Oslobođenje, Sarajevo, 9. 11. 1987, str. 5
• Fotografija i savremena likovna umetnosti (Jedan pogled iz osamdesetih godina), Fotogarfija kao umetnosti (Okrugli sto Drugog bijena „U svetlosti Milene“), Braničevo, br. 5, Požarevac, 1987, str. 72-74

1988.

• Robert Mapplethorpe, Moment, br. 9, Beograd, 1988, str. 30
• Stojan Ćelić, Umetnost 87, br. 70-71-72, Nova serija 3-4-5, Beograd, 1988 str. 13
• Milovan De Stil Marković, Umetnost 87, br. 70-71-72, Nova serija 3-4-5, Beograd, 1988 str. 14
• Zoran Jovanović, Petar Đuza, Zoran Furunović, Umetnost 87, br. 70-71-72, Nova serija 3-4-5, Beograd, 1988 str. 16
• Hans Hartung, Umetnost 87, br. 70-71-72, Nova serija 3-4-5, Beograd, 1988 str. 32-33
• Slikarstvo kao sudbina, Umetnost 87, br. 70-71-72, Nova serija 3-4-5, Beograd, 1988 str. 64-69
• Jadna i bedna ’87, Beorama, br. 28, Sebastijan, Dubrovnik-Beograd, 1. 1988, str. 55
• Edita Schubert, Treći program Radio Beograda, Beograd, 4. 1988, Moment, br. 11-12, Beograd, 1988, str. 70-71
• Vizuelni poziv Barry Flanagana, Moment, br. 10, Beograd, 1988, str. 42-43
• Mlada jugoslovenska umetnost, Moment, br. 10, Beograd, 1988, str. 88-90
• Radomir Kundačina, Moment, br. 10, Beograd, 1988, str. 90-91
• Na ivici odbijanja, Moment, br. 10, Beograd, 1988, str. 91
• Verbumprogram AG, Moment, br. 10, Beograd, 1988, str. 91-92
• Perica Donkov, Moment, br. 10, Beograd, 1988, str. 95
• Slavomir Drinković, Treći program Radio Beograda, Beograd, 5. 1988, Moment, br. 11-12, Beograd, 1988, str. 71
• Slobodan Trajković, Treći program Radio Beograda, Beograd, 5. 1988
• Đorđe Ivačković, Treći program Radio Beograda, Beograd, 6. 1988
• Roman Petrović, retrospektivna izložba, Treći program Radio Beograda, Beograd, 8. 1988, Nepoznati Petrović, Jedinstvo, Priština, 17. 9. 1988, str. 10
• Sissel Tolasa, Treći program Radio Beograda, Beograd, 9. 1988, Moment, br. 13, Beograd, 1989, str. 49-50
• ’Stolica’, Treći program Radio Beograda, Beograd, 9. 1988, Moment, br. 13, Beograd, 1989, str. 50-51
• Peđa Nešković, Treći program Radio Beograda, Beograd, 9. 1988, Umetnost ne-umetničkih sadržaja, Moment, br. 13, Beograd, 1989, str. 26-27
• Aneta Svetieva, Treći program Radio Beograda, Beograd, 9. 1988, Kazivanje zemljanih idola, Jedinstvo, Priština, 3. 10. 1988, str. 8, Ikonografija totema, Jedinstvo, Priština, 24. 10. 1988, str. 8
• Momčilo Milovanović, Treći program Radio Beograda, Beograd, 10. 1988
Mrđan Bajić, Treći program Radio Beograda, Beograd, 10. 1988, Skulptura identiteta: primer Mrđana Bajića, Moment, br. 13, Beograd, 1989, str. 23-24
• Miodrag B. Protić, Treći program Radio Beograda, Beograd, 10. 1988
• Povodom izložbe ’Projekt-galerija’, Treći program Radio Beograda, Beograd, 10. 1988, Moment, br. 13, s. 52-53, Beograd, 1989
• Stanislav Sharp – Rough Proof, Moment, br. 11-12, s. 55-58, Beograd, 1988
• Petković, Šumkovski, Manevski, Moment, br. 11-12, s. 69-70, Beograd, 1988
Mileta Prodanović, Moment, br. 11-12, s. 70, Beograd, 1988
• Mario Reiss, Moment, br. 11-12, s. 71-72, Beograd, 1988
• Milica Stevanović, Treći program Radio Beograda, Beograd, 11. 1988
• Rajko Popivoda, Treći program Radio Beograda, Beograd, 11. 1988

1989.

• Peđa Nešković, predlog za Godišnju nagradu GSIZ-a kulture, 1. 1989
• Posle petnaest godina, Treći program Radio Beograda, Beograd, 1. 1989, Moment, br. 14, Beograd, 1989, str. 77
• Tri moskovska umetnika, Treći program Radio Beograda, Beograd, 1. 1989, Moment, br. 15, s. 96, Beograd, 1989
• Dan Rajzinger: Spisi o vatri, Treći program Radio Beograda, Beograd, 1. 1989
• Mića Popović, Treći program Radio Beograda, Beograd, 1. 1989
• Emerik Bernard, Treći program Radio Beograda, Beograd, 1. 1989, Moment, br. 14, Beograd, 1989, str. 74
• Između aktuelnosti i bojkota, Jedinstvo, Priština, 10. 2.. 1989, str. 11
• Koloristički senzibilitet, Jedinstvo, Priština, 11-12. 2. 1989, str. 10
• 22. hercegnovski zimski salon, Treći program Radio Beograda, Beograd, 2. 1989
• Igor Rončević, Treći program Radio Beograda, Beograd, 2. 1989
• Zoran Grebenarović, Treći program Radio Beograda, Beograd, 2. 1989, Moment, br. 14, s. , Beograd, 1989
• Ratomir Kulić i Vladimir Mationi, Treći program Radio Beograda, Beograd, 3. 1989
• Ljubodrag Andrić: Italske vizure, Treći program Radio Beograda, Beograd, 3. 1989, Moment, br. 14, s. 74-75, Beograd, 1989
• Mlada umetnost Zapadne Nemačke, Moment, br. 14, s. 54-55, Beograd, 1989
• Mala plastika Olge Jevrić, Treći program Radio Beograda, Beograd, 12. 1989, Moment, br. 14, s. 56-58, Beograd, 1989
• Vladimir Jefgrafovič Tatljin, Treći program Radio Beograda, Beograd, 4.  1989
• Mlada umetnost iz Zapadne Nemačke, Treći program Radio Beograda, Beograd, 4. 1989
• Miroslav Đorđević, Treći program Radio Beograda, Beograd, 4. 1989, Moment, br. 16,  str. 95, Beograd, 1989
• Nepotkupljiv svedok vremena, Jedinstvo, s. 11, Priština, 5. 5. 1989
Ilija Šoškić: ’Penetracija’, Treći program Radio Beograda, Beograd, 6. 1989,  Moment, br. 15, Beograd, 6-9, 1989, s. 96-97
Beograd, 1989
Milica Lukić, Treći program Radio Beograda, Beograd, 6. 1989, Moment, br. 15, s. 97, Beograd, 1989
• Petar Omčikus, retrospektivna izložba, Treći program Radio Beograda, Beograd, 6. 1989, Moment, br. 15, s. 51-53, Beograd, 1989
• Jugoslovenska dokumenta ’89, Treći program Radio Beograda, Beograd, 7.  1989, Moment, br. 16,  s. 61-62,
Beograd, 1989
• Marica Prešić, Treći program Radio Beograda, Beograd, 9. 1989, Moment, br. 16,  s. 93, Beograd, 1989
Slobodan Trajković, slike, Treći program Radio Beograda, Beograd, 9. 1989, Moment, br. 16, s. 93-94, Beograd, 1989
• Stalna postavka skulpture Galerije Matice srpske, Dnevnik, Novi Sad, 4. 10. 1989
• Minijature, Treći program Radio Beograda, Beograd, 10. 1989, • Minijature, Moment, br. 16,  s. 94-95, Beograd, 1989
• Rada Selaković: In continuo, Treći program Radio Beograda, Beograd, 10. 1989
• Kosta Hakman, retrospektivna izložba, Treći program Radio Beograda, Beograd, 11. 1989
• Jeraj, Logar, Vodopivec, Treći program Radio Beograda, Beograd, 12. 1989

1990.
Perica Donkov/2, privatno izdanje, Niš, 1990
• Dušan Petrović, predlog za Godišnju nagradu GSIZ-a kulture, 1. 1990
Gordana Kaljalović, Treći program Radio Beograda, Beograd, 1. 1990
• Zlatko Keser, Treći program Radio Beograda, Beograd, 1. 1990
• Sadko Hadžihasanović, Treći program Radio Beograda, Beograd, 1. 1990
Mladi beogradski skulptori, Treći program Radio Beograda, Beograd, 1. 1990, Moment, br. 18,  str. 91, Beograd, 1990
• Attersee, Treći program Radio Beograda, Beograd, 12. 1990, Moment, br. 17, str. 38-40, Beograd, 1990
• ‘Tradicija koja živi’ – Američki apstraktni umetnici, Treći program Radio Beograda, Beograd, 12. 1990, Moment, br. 17, str. 40-42, Beograd, 1990
• Ivan Kožarić, Treći program Radio Beograda, Beograd, 9. 1990, Moment, br. 17, s. 79, Beograd, 1990
• Marija Dragojlović, Treći program Radio Beograda, Beograd, 12. 1990, Moment, br. 17, s. 79-80, Beograd, 1990
• Perica Donkov, Treći program Radio Beograda, Beograd, 12. 1990, Moment, br. 17, s. 80, Beograd, 1990
• Socijalistički realizam u Srbiji 1945-1950, Moment, br. 17, s. 81, Beograd, 1990
• Goran Trbuljak: Zaostali radovi, Treći program Radio Beograda, Beograd, 2. 1990
• Izložba sekcije proširenih medija ULUS-a, Treći program Radio Beograda, Beograd, 2. 1990, Sekcija proširenih medija ULUS-a, Moment, br. 18, s. 92-93, Beograd, 1990
• Artur Stol, Treći program Radio Beograda, Beograd, 2. 1990
• Petar Dabac i Zlata Vucelić, Treći program Radio Beograda, Beograd, 3. 1990
• Željko Kipke, Treći program Radio Beograda, Beograd, 4. 1990, Moment, br. 19, s. 73, Beograd, 1990
• Umetnost – politika – ideologija, Moment, br. 18, s. 55-57, Beograd, 1990
• Sadko Hadžihasanović, Moment, br. 18, s. 91-92, Beograd, 1990
• Dragomir Ugren, Moment, br. 18, s. 93, Beograd, 1990
• Boža Ilić, Treći program Radio Beograda, Beograd, 5. 1990
• Balša Rajčević: ’Za umetnost’, Treći program Radio Beograda, Beograd, 5. 1990
Veljko Lalić, skulpture, Treći program Radio Beograda, Beograd, 5. 1990, Moment, br. 20, s. 96, Beograd, 1990
• Neki primeri geometrijskih tendencija srpske savremene umetnosti, Treći program Radio Beograda, Beograd, 7. 1990,  Moment, br. 19, s. 31-36, Beograd, 1990
• Izbor fotografija međunarodne kolekcije grupe’Junij’, Moment, br. 19, s. 72-73, Beograd, 1990
• Petar Dabac i Zlata Vucelić, Moment, br. 19, s. 74, Beograd, 1990
Branko Pavić, grafike, Treći program Radio Beograda, Beograd, 9. 1990, Moment, br. 20, s. 96-97Beograd, 1990
• ’Ilija Dimić’, Treći program Radio Beograda, Beograd, 9. 1990, Moment, br. 21, s. 59-60, Beograd, 1991
• L’ Korbisije, Treći program Radio Beograda, Beograd, 10. 1990, Moment, br. 21, s. 91-92, Beograd, 1991
• Slava Vava Stanković, Treći program Radio Beograda, Beograd, 11. 1990
• X trijenale savremenog jugoslovenskog crteža, Treći program Radio Beograda, Beograd, 11. 1990
• Socijalistički realizam u Srbiji, Treći program Radio Beograda, Beograd, 11. 1990
• ’Istočna paradigma u Beogradu’, Treći program Radio Beograda, Beograd, 11. 1990,  Kulture istoka, br. 28, s. 75, Beograd, 4-6. 1991
• Belo, Moment, br. 20, s. 94-95, Beograd, 1990
• Geometrije, Moment, br. 20, s. 95, Beograd, 1990
• Bojan Bem, Treći program Radio Beograda, Beograd, 12. 1990, Moment, br. 22, s. 43-44, Beograd, 1991
• Neki primeri geometrijskih tendencija srpske savremene umetnosti, Muzej savremene umetnosti, Beograd, 23. 12. 1990 (predavanje)

1991.
• 16. memorijal Nadežde Petrović, Treći program Radio Beograda, Beograd, 1. 1991
• ’Forma occidit’, Treći program Radio Beograda, Beograd, 1. 1991, Moment, br. 22, s. 89, Beograd, 1991
• Materialità – polje geometrije, Moment, br. 21, Beograd, 1991, str. 92
• 6. pančevačka izložba jugoslovenske skulpture, Treći program Radio Beograda, Beograd, 5. 1991, Moment, br. 23-24, s. 126-128, Beograd, 1991, (1994)
Marina Vasiljević, Treći program Radio Beograda, Beograd, 5. 1991, Marina Vasiljević-Kujundžić, Moment, br. 23-24, s. 128-129, Beograd, 1991, objavljeno (1994)
• Slobodan Peladić, Moment, br. 22, s. 84-85, Beograd, 1991
Jasna Topolski, Moment, br. 22, Beograd, 1991, s. 85
• Zaokružen vizuelni jezik, Jedinstvo, s. 10, Priština, 7. 6. 1991
• Zoran Jovanović Dobrotin, Treći program Radio Beograda, Beograd, 7. 6. 1991
• Slike ponovo u modi, BIG, br.2 s. 40-41,  Beograd, 11. 1991
Božica Rađenović, Moment, br. 23-24, s. 129, Beograd, 1991, (objavljeno 1994)
Marko Kratohvil, Moment, br. 23-24, s. 130, Beograd, 1991, (objavljeno 1994)

1992.

1993.
• Zoran Furunović, Jedisntvo, Priština, 1993

1994.
• Umetnost u 26 slika, Vreme, Beograd, 14. 3. s. 46-47, 1989
• Urbane predstave Kita Heringa, Vreme, Beograd, 4. 7. s. 47, 1994
• Nacionalna tema u savremenom srpskom slikarstvu – Uvod, Projeka(r), br. 3, s. 46-49, Novi Sad, 7. 1994
• Pokretna nebesa, Pobjeda, Podgorica, 1. 8. s. , 1994
• Nekad Nemanjići, danas dileri, Vreme umetnosti, br. 1, s. 6, Vreme, 9. 1994, Beograd
• 35. oktobarski salon, Treći program Radio Beograda, Beograd,  10. 1994
Zdravko Joksimovic, Quarterly, br. 3-4, s. 28, Budapest, 1994

1995.
• Tri izložbe u Muzeju savremene umetnosti, Treći program Radio Beograda, Beograd, IV 1995
• Marija Pušić: ’Bogatstva vizuelne stvarnosti’, (recenzija), Treći program Radio Beograda, Beograd, 4. 1995
• Od aprila do aptila, Treći program Radio Beograda, Beograd, 4. 1995
• Goranka Matić: ’Dani bola i tuge’, Treći program Radio Beograda, Beograd, 4. 1995
• Dve izložbe u Galeriji Studentskog kulturnog centra, Treći program Radio Beograda, Beograd, 5. 1995
• Tri izložbe u Narodnom muzeju, Treći program Radio Beograda, Beograd, 5. 1995
• ’Autoportret 10 x 10’, Treći program Radio Beograda, Beograd, 5. 1995
• Dve izložbe u Narodnom muzeju, Treći program Radio Beograda, Beograd, 5 1995
• Nemačka reklamna fotografija, 1925-1988, Treći program Radio Beograda, Beograd, 5. 1995
• II izložba konkursa Bel-foto, Treći program Radio Beograda, Beograd, 5. 1995
• Uroš Tošković, Treći program Radio Beograda, Beograd, 5. 1995
• Savremena pravoslavna srpska umetnost, Treći program Radio Beograda, Beograd, 6. 1995
• Zoran Jovanović Dobrotin, Treći program Radio Beograda, Beograd, 6. 1995
Na iskustvima memorije XIV, Treći program Radio Beograda, Beograd, 6. 1995, Politika, Beograd, 10. 6. 1995, s. 15
• Moment br. 23-24, Treći program Radio Beograda, Beograd, 7. 1995
• Milan Stašević, Treći program Radio Beograda, Beograd, 7. 1995
• Darija Kačić, Treći program Radio Beograda, Beograd, 7. 1995
• Dušan Otašević: ’Portret’, Treći program Radio Beograda, Beograd, 7. 1995
• Drugi beogradski bijenale crteža i male plastike, Treći program Radio Beograda, Beograd, 7. 1995
• Kosta Bogdanović: Svest o obliku II, Prometej, Novi Sad, 7. 1995 (recenzija),  Treći program Radio Beograda, Beograd, 7. 1995
• Rastko Petrović: Eseji, kritike, Treći program Radio Beograda, Beograd, 7. 1995
• Milena Jeftić Ničeva Kostić: Lutke, kostimi, scenografija, Treći program Radio Beograda, Beograd, 7. 1995
• Ješa Denegri: Šezdesete, teme srpske umetnosti, Treći program Radio Beograda, Beograd, 7. 1995
• Srpske teme, Vreme, Beograd, 28. 8. 1995, s. 43
• Dejan Đorić: Pogled Mnemosine, Treći program Radio Beograda, Beograd, 8. 1995
• Perspektive XXIII, Treći program Radio Beograda, Beograd, 8. 1995
• Miloš Arizović, Treći program Radio Beograda, Beograd, 8. 1995
• Tamara Popović Novaković, Treći program Radio Beograda, Beograd, 8. 1995
• Etela Merk, Treći program Radio Beograda, Beograd, 9. 1995
• Milan Tepavac Tarin, Treći program Radio Beograda, Beograd, 9. 1995
• Mileta Prodanović: Tama, Treći program Radio Beograda, Beograd, 9. 1995
• Lidija Merenik: Beograd, osamdesete, Treći program Radio Beograda, Beograd, 9. 1995, Vreme, Beograd, 16. 10. s. 43, 1995
• Lada 1904-1994, Treći program Radio Beograda, Beograd, 9. 1995
Branko Raković – slike, Treći program Radio Beograda, Beograd, 9. 1995
• Pero Nikčević, Treći program Radio Beograda, Beograd, 9. 1995
• Bijenale Žana Klera, Treći program Radio Beograda, Beograd, 9. 1995,  Politika, Beograd, 30. 9. s. 20, 1995
• Umetnost u vrtlogu, Vreme, Beograd, 16. 10. s. 43, 1995
• 36. oktobarski salon, Treći program Radio Beograda, Beograd, 10. 1995
• Zoran Vuković, Treći program Radio Beograda, Beograd, 10. 1995
• Rastislav Škulec: Apsolutno, Treći program Radio Beograda, Beograd, 10. 1995
• River-art, Treći program Radio Beograda, Beograd, 10. 1995
Ivan Ilić,  Treći program Radio Beograda, Beograd, 10. 1995
Mirjana Đorđević, Treći program Radio Beograda, Beograd, 10. 1995
Devedesete – najmlađi autori srpske skulpture, (predavanje), Kolarčev narodni univerzitet, Beograd, 21. 11. 1995, Treći program Radio Beograda, Beograd, 12. 1995
• Pametni mediji, Politika, Beograd, 25. 11. 1995, s. 15
• Gde je mesto Pašiću u Beogradu?, Treći program Radio Beograda, Beograd, 12. 1995
• Polemike: Monumentalna umišljenost, Borba, Beograd, 23-24. 12. 1995, s. 23
• Decembarska grupa, Treći program Radio Beograda, Beograd, 25. 12. 1995
• Lorenco Pijemonti, Treći program Radio Beograda, Beograd, 12. 1995
• Miodrag B. Protić: Otmica Evrope, Treći program Radio Beograda, Beograd, 12. 1995
•  ’Dijalog’: Kultura, Treći program Radio Beograda, Beograd, 12. 1995
Na iskustvima memorije, Narodni muzej, Beograd, 1995, s. 53-54
• Geometrijska apstrakcija, Politika, Beograd, 30-31. 12. 1995, 1-2. 1. s. 51, 1996
• Postmoderna sugestija između istočne i zapadne paradigme, Novi Sad, 11. 1995, (saopštenje na simpozijumu), Treći program Radio Beograda, Beograd, 12. 1. 1996