Perspektive IX

Nije zahvalan posao, početniku pogotovo, da u generaciji diplomaca izabere i publici predstavi perspektive – istinske likovne stvaraoce. Uz sva ne mala objektivna ograničen a (broj mogućih izabranika, broj njihovih radova, tehničke mogućnost i izlagačkog prostora, i ostalenemogućn osti različitihvrsta) uz sopstvena osećanja zasnovana naličnom afinitetu iukusu, ovo je pokušaj da se među ravnopravnima naslute autentične vrednost i, da se zapaze umetnici koji su to već sada, na samim počecima. 

U sveopštoj prevlasti novog realizma pojavise, katkada, sledbenik apstraktnog slikarstva. Savo Peković se koristi evokativnim mogućnostima slikarstva, konkretnom funkcijom piktoralnog. Ovde je bitna sama fenomenologija činaslikanja u kome, neko je već pritmetio, plastička materija sama sebe navodi da progovori. Danas više nema šoka apstraktnog – zamenjen je vizuelnim doživljajem, a kada je reč o enformelu, uporedo i ravnopravno sa taktilnim svojstvima slike. Naglašena je struktura kompozicije čvrsto povezanih površina dubokih tonova tamne game, na kojima su, u jednom delu grubo urezani linearni tragovi, u drugom je površina zidana na osnovi platna.  

Snaga talenta i senzibilnost uslov su umetničke autonomnost i i udaljavanja od profesora, od rada u klasama. U slučaju Nenada Žilića zapaža se umetnički uzor koji se traži i nalazi van akademnije, van školskih programa. Ovaj tankoćudni crtač plovi vodama ’’surovosti  kao ideala’’ čija deformisana, razložena ljudska tela kasape zveri ukazujući na tragičnu sudbinu čoveka. Ponovo smo pred pitanjem: da ti je to sudbina umetnosti, vremena, civilzacije? 

Sa Fakulteta primenjenih umetnosti potiče grafičar Eugen Kočiš – dekorativan, sa klasično kostimiranim figurama i pompezan. Velike svetlotamne površine, uskih valera, aranžirane su oko portreta pomalo ciničnih, pomalo irealnih, najviše neravnodušnih pred estetskim. 

P.S. Izbor je pao i na Dragoslava Kneževića, koji je, uz zahvalnost na pozivu, odbio da učestvuje smatrajući da mu nije mesto među ’’Perspekivama’’. Steta! U domenu (od) već etabliranog realizma, ovaj ozbiljni slikar mu jasno određuje punu težnju i značaj.

Jovan Despotović

Jugoslovenska galerija reprodukcija umetničkih dela, Galerija kod pozorišta, Beograd, 1981