1978-1985

1978.
Tatljinov Spomenik III internacionali, 3+4, a, Časopis studenata Istorije umetnosti, Odelenje za Istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu, Beograd, 1978, str. 26-31

1979.
Ideja i praksa ruskog konstruktivizma, Apstraktna umetnost, Delo, 6-7, Beograd, 1979, str. 114-132

1980.

”… Više niko ozbiljan ne izlaže…” , Glas omladine, 26. 9, Novi Sad, 26. 9. 1980, str. 36-37

1981.

Časopis ’3+4’, Student, Beograd, 4. 3. 1981, str. 12
• ”Grupa ‘Galerija’ – šta je to?” šta je  to!?, Student, Beograd, 25. 3. 1981, str. 11
Baština – Zadužbine, legati, zaostavštine, Student, Beograd, 1981, (I) 29. 4, str. 11, (II) 14. 5, str. 17
Margarin kao haos, Omladinske novine, Beograd, 16. 4. 1981, str. 14
Kobajagi likovni kritičar, Mladost, Beograd, 7. 9. 1981, str. 8
Prorokovanje prošlosti, Student, Beograd, 28. 10. 1981, str. 11
Zločinci i sveci, Student, Beograd, 11. 11. 1981, str. 12
„Sintetički pejzaži“ Čedomira Vasića, Sveske, br. 11-12, Društvo istoričara umetnosti Srbije, Beograd, 1981, str. 67-70

1982.
Osvajanje novog umetničkog prostora, Student, Beograd, 17. 3.  1982, str. 14
Miško  Šuvaković:  Rad 1980-1981,  Prostori, Student, Beograd, 7. 4. 1982, str. 12
Remek-dela, Politika ekspres, Beograd, 27. 4. 1982, str. 10
Scenske slike Vladinira Marenića, Pozorište, br. 3-4, Narodno pozorište, Tuzla, 5-8. 1982, str. 297-298
Dizajn za prošlost, Književne novine, Beograd, 8. 7. 1982, str. 27
Otvorena umetnost, Politika ekspres, Beograd, 3. 8. 1982, str. 8
Na putu ka vrhu, Politika ekspres, Beograd, 8. 8. 1982, str. 8
Raša Todosijević, Književna reč, Beograd, 25. 10.1982, str. 18
De Stil Marković, Tafil Musović  / Žestoki potezi bojom, Književne novine, Beograd, 9. 12. 1982, str. 28
Jarmila Vešović – Magistarska izložba kao lekcija, Student, Beograd, 15. 12. 1982, str. 15
Rasovan Hiršl – Kosmička muzika boja, Student, Beograd, 15. 12. 1982, str. 15
Čardžeshajmer (1924-1972), Književna reč, Beograd, 25. 12. 1982, str. 18

1983.
Pogled unazadStudent, Beograd, 12. 1. 1983, str. 15
78 slika Predraga Neškovića, Treći program Radio Beograda, Beograd, 18. 3. 1983, Slike u vezi sa klimom epohe, Književne novine, Beograd, 24. 3. 1983, str. 28-29
Etjen-Žil Mare – Fotografija pokreta, Treći program Radio Beograda, Beograd, 22. 3. 1983, Student, Beograd, 30. 3. 1983, str. 14
Aktuelnosti, Treći program Radio Beograda, Beograd, 4. 4. 1983
Umetnost 80-tih: Beogradsko novo slikarstvo, Treći program Radio Beograda, Beograd, 18. 4. 1983, Pitanja, br. 1, s. Zagreb, 1. 1983
Nenad Čonkić, ili dizajn kao područje društvenog delovanja, Treći program Radio Beograda, Beograd, 18. 4. 1983, Student, Beograd, 20. 4. 1983, str. 10
Gulio Carlo Argan: Studije o modernoj umetnosti, Treći program Radio Beograda, Beograd, 19. 4. 1983
Primeri instant umetnosti, Treći program Radio Beograda, Beograd, 22. 4. 1983, Student, Beograd, 27. 4. 1983, str. 15
Bil Brant – Postojana vrednost konzervativizma, Treći program Radio Beograda, Beograd, 6. 6, 1983, Student, Beograd, 8. 6. 1983, str. 13, Fotokino revija, br. 7-8, Beograd, 7-8. 1983, str. 20-22
Aleksandar Saša Bukvić – Vizuelna realnostTreći program Radio Beograda, Beograd, 15. 6. 1983, Odjek, Sarajevo, 1-15. 9. 1983, str. 21
Edita Šubert i Nina Ivančić – slike, Treći program Radio Beograda, Beograd, 20. 6. 1983, Arhitektura urbanizam, br. 92, Beograd, 1983, str. 42
Radomir Kundačina – Radovi na papiru, Treći program Radio Beograda, Beograd, 24. 6. 1983
Svi pravci, Jugoslovenski crtež, Treći program Radio Beograda, Beograd, 1. 7. 1983, Politika ekspres, Beograd, 18. 7. 1983, str. 8
Milorad Vujašanin, Treći program Radio Beograda, 27. 6. 1983, Savo Peković, Treći program Radio Beograda, 29. 6. 1983, Mladi dolaze, Politika ekspres, Beograd, 3. 7. 1983, str. 8
Beogradske galerije u protekloj sezoni 1982-1983, Treći program Radio Beograda, Beograd, 12. 7. 1983
Drugi pejzaž, Politika ekspres, Beograd, 13. 7. 1983, str. 8, Treći program Radio Beograda, Beograd, 18. 7. 1983
Neki aspekti savremene jugoslovenske fotografije, Treći program Radio Beograda, Beograd, 15. 7. 1983, Od tradicionalnog do postmodernog, Fotokino revija, br. 10, Beograd, 10. 1983, str. 11-12
Dva posebna aspekta postmodernizma, Treći program Radio Beograda, Beograd, 25. 8. 1983, Književnost i fantastika, Sopoćanska viđenja, Novi Pazar, 6. 1984, str. 85-90 (saopštenje sa simpozijima)
Traženje novog, Poetska figuracija šezdesetih godina, Treći program Radio Beograda, Beograd, 29. 8. 1983, Politika ekspres, Beograd, 1. 9. 1983, str. 8
Vrednosti modernizma, Treći program Radio Beograda, Beograd, 5. 9. 1983
Smena generacija, Politika ekspres, Beograd, 9. 9. 1983, str. 8
Duba Sambolec – skulpture i crteži, Treći program Radio Beograda, Beograd, 12. 9. 1983, Moment, br. 1, Beograd, 5. 1984, str. 66
Zoran Grebenarović – slike, Treći program Radio Beograda, Beograd, 12. 9. 1983
Raul Goldoni – skulpture i crteži, Treći program Radio Beograda, Beograd, 14. 9. 1983
Vinko Grdan – retrospektivna izložba, Treći program Radio Beograda, Beograd, 23. 9. 1983
Ida Paničeli: ’’Kryptoniana’’, Treći program Radio Beograda, Beograd, 20. 10. 1983, Autori što izmiču grupama, Mladost, dodatak Galerija, br. 1, Beograd, 7. 11. 1983, str. 3
Wiliam Klein – fotografije, Treći program Radio Beograda, Beograd, 21. 10. 1983,  Moment, br. 1, Beograd, 5. 1984, str. 62
• Zoran Popović – Nova ikonodulija, Axiomi, Treći program Radio Beograda, Beograd, 24. 10. 1983, Moment, br. 1, Beograd, 5. 1984, str. 59-60
Vekovi remek-dela, Majstori svetskog slikarstva iz zbirke dr Armanda Hamera, Treći program Radio Beograda, Beograd, 27. 10. 1983, Politika ekspres, Beograd, 31. 10. 1983, str. 8
24. oktobarski salon, Treći program Radio Beograda, Beograd, 27. 10 1983,  Ahitektura urbanizam, br, 93, Beograd, 1984, str. 42
Mrđan Bajić – skulpture, crteži, Treći program Radio Beograda, Beograd, 9. 11. 1983, Moment, br. 1, Beograd, 5. 1984, str. 65
Stojan Ćelić – retrospektivna izložba, Treći program Radio Beograda, Beograd, 11. 11. 1983, Umetnost ’87, nova serija, br. 3,4,5, Beograd, 1987, str, 13
Marina Ercegović – slike, Treći program Radio Beograda, Beograd, 23. 11. 1983, Ahitektura urbanizam, br, 96, Beograd, 1985, str. 41
Mileta Prodanović – Canticum canticorum, Treći program Radio Beograda, Beograd, 26. 11. 1983, Ahitektura urbanizam, br, 93, Beograd, 1984, str. 40
Ljubomir Šimunić – Fotografija povišene čulnosti, Fotokino revija, br. 11, Beograd, 11. 1983, str. 10-11
Emilio Vedova – slike i grafike, Treći program Radio Beograda, Beograd, 2. 12. 1983, Moment, br. 1, Beograd, 5. 1984, str. 65-66
Dušan Todorović – slike, instalacije, ambijenti, Treći program Radio Beograda, Beograd, 5. 12. 1983
Darija Kačić, Treći program Radio Beograda, Beograd, 22. 12. 1983
Značajan poduhvat, Evropski i američki Novi crtež i Švedska grafika, Politika ekspres, Beograd, 23. 12. 1983, str. 8, Evropski i američki Novi crtež, Treći program Radio Beograda, Beograd, 24. 12. 1983
Zoran Mušič – grafike, Treći program Radio Beograda, Beograd, 24. 12. 1983

1984.
 Hans Hartung – fotografije, Treći program Radio Beograda, Beograd, 9. 1. 1984, Umetnost ’87, (nova serija), br. 3,4,5, Beograd, 1984, str, 32-33
Crteži mladih beogradskih umetnika – jedan mogući izbor, Treći program Radio Beograda, Beograd, 17. 1. 1984, Umetnost, ’87, br. 68,69, (nova serija), br. 1,2, Beograd, 1986, str. 11
Milan Marinković – Cile, slike i kolaži, Treći program Radio Beograda, Beograd, 2. 2. 1984
Tafil Musović – crteži, Treći program Radio Beograda, Beograd, 9. 2. 1984
Momčilo Rajin i Slobodan Šajin – Aux maniere fin de siècle, Treći program Radio Beograda, Beograd, 16. 2. 1984, Moment, br. 2, Beograd, 1. 1985, str. 44-45
Ljubomir Perčinlić – radovi na papiru, Treći program Radio Beograda, Beograd, 23. 2. 1984
Milan Erič -  crteži i slike, Treći program Radio Beograda, Beograd, 23. 2. 1984
Marija Dragojlović – kolaži, crteži, Treći program Radio Beograda, Beograd, 9. 3. 1984
Anja Ševčik – slike, Treći program Radio Beograda, Beograd, 10. 3. 1984, Moment, br. 2, Beograd, 1. 1985, str. 42
Radomir Reljić – slike, akvareli, crteži, Treći program Radio Beograda, Beograd, 12. 3. 1984
Tugomir Šušnik – slike 1980-1984, Treći program Radio Beograda, Beograd, 16. 3. 1984, Moment, br. 2, Beograd, 1. 1985, str. 42-43
Slobodan Trajković – slike, Treći program Radio Beograda, Beograd, 23. 3. 1984
Slobodan Trajković – Širenje saznanja o jugoslovenskoj kulturiPregled, br. 226, Ambasada SAD, Beograd, 1984, str. 88-92
•  Crtež, vid likovnog izraza, Treći program Radio Beograda, Beograd, 23. 3. 1984, Sveske, br. 16, Društvo istoričara umetnosti Srbije, Beograd, 1985, str. 137-138
• U znaku crteža, Politika ekspres, Beograd, 27. 3. 1984, str. 6
• Zoran Pavlović – Epika postojanja, Treći program Radio Beograda, Beograd, 4. 1984
„Žestoki“ stil De Stila, Mladost, Beograd, 30. 4. 1983, str. 18
Nova fotografija 4 – Fotografija osamdesetih, Treći program Radio Beograda, Beograd, 5. 1984
Mileta Prodanović – Viaggio B, Treći program Radio Beograda, Beograd, 5. 1984
Olivera Dautović – skulpture, Treći program Radio Beograda, Beograd, 6. 1984, Moment, br. 2, Beograd, 1985, str. 38-39
Sadko Hadžihasanović – slike, radovi na tapetama, crteži, Treći program Radio Beograda, Beograd, 6. 1984, Moment, br. 2, Beograd, 1985, str. 44
Gligor Stefanov – ’Linearni ambijent’, Treći program Radio Beograda, Beograd, 6. 1984, Moment, br. 2, Beograd, 1. 1985, str. 43
Slađana Stanković – crteži/slike, Treći program Radio Beograda, Beograd, 6. 1984
Pređrag Šiđanin – Odabrani radovi 1978-1984, Treći program Radio Beograda, Beograd, 6. 1984, Moment, br. 2, Beograd, 1. 1985, str. 45
• Metka Krašovec – slike, crteži Treći program Radio Beograda, Beograd, 7. 1984, Moment, br. 2, Beograd, 1. 1985, str. 38
Jugoslovenski akvarel 1900-1950, (Iz zbirke Muzeja savremene umetnosti), Treći program Radio Beograda, Beograd, 7. 1984
IX međunarodna izložba originalnog crteža, Treći program Radio Beograda, Beograd, 7. 1984, Moment, br. 2, Beograd, 1. 1985, str. 40-41
Jovan Bijelić i Petar Lubarda – slike, Treći program Radio Beograda, Beograd, 7. 1984, Sveske, br. 16, Društvo istoričara umetnosti Srbije, Beograd, 1985, str. 140
Umetnost osamdesetih: postmoderna u znaku osporavanja i/ili afirmacije, Treći program Radio Beograda, Beograd, 16. 8. 1984
Ivan Meštrović – skulpture 1898-1918, Treći program Radio Beograda, Beograd, 8. 1984, Sveske, br. 16, Društvo istoričara umetnosti Srbije, Beograd, 1985, str. 138-139
Multipli u savremenom italijanskom vajarstvu, Treći program Radio Beograda, Beograd, 8. 1984
Momčilo Golub – ’Sala za ples’, Treći program Radio Beograda, Beograd, 9. 1984
Umetnost i opstanak - Posle 41. bijenala u Veneciji, Mladost, Beograd, 22. 10. 1984, str. 15
25. oktobarski salon likovnih i primenjenih umetnosti Srbije, Treći program Radio Beograda, Beograd, 25. 10. 1984
Radomir Damnjanović Damnjan – pasteli, Treći program Radio Beograda, Beograd, 5. 11. 1984, Moment, br. 3-4, Beograd, novembar 1985 – mart 1986, str. 61
Lim Hui Va – slike i Lanfranko Paskući – skulpture, Treći program Radio Beograda, Beograd, 12. 11. 1984
Dževdet Džafa – slike, Treći program Radio Beograda, Beograd, 19. 11. 1984
Maks Bekman, grafike 1911-1946, Treći program Radio Beograda, Beograd, 11. 1984,  Sveske, br. 16, Društvo istoričara umetnosti Srbije, Beograd, 1985, str. 130
Renato Gutuzo, grafike, Treći program Radio Beograda, Beograd, 11. 1984, Sveske, br. 16, Društvo istoričara umetnosti Srbije, Beograd, 1985, str. 131
Dragoslav Krnajski – objekti i instalacije, Treći program Radio Beograda, Beograd, 12. 1984
Ivo Eterović – More  i salaši, Treći program Radio Beograda, Beograd, 12. 1984
• Mišel Batle i Filip Ortala – slike i crteži, Treći program Radio Beograda, Beograd, 12. 1984,  Moment, br. 3-4, Beograd, novembar 1985 – mart 1986, str. 62-63
Mihail Perović – Kuća na uglu, Treći program Radio Beograda, Beograd, 12. 1984, Moment, br. 3-4, Beograd, novembar 1985 – mart 1986, str. 64
Branko Lenart – Tito u reprodukcijama, Treći program Radio Beograda, Beograd, 12. 1984, Moment, br. 3-4, Beograd, novembar 1985 – mart 1986, str. 64-65
Mlada slovenačka umetnost, Treći program Radio Beograda, Beograd, 12. 1984, Moment, br. 3-4, Beograd, novembar 1985 – mart 1986, str. 60
Koloristički ekspresionizam u jugoslovenskom slikarstvu 1900-1941, Treći program Radio Beograda, Beograd, 12. 1984
Milica Kojčić – crteži, Treći program Radio Beograda, Beograd, 12. 1984

1985.
Evharistija De Stil MarkovićaTreći program Radio Beograda, Beograd, 1. 1985, Moment, br. 5, Beograd, april-juni 1986, str. 24-26, Umetnost, 70-72, nova serija, 3-5, Beograd, 1987, str. 14
Ksenija Marić – slike, Treći program Radio Beograda, Beograd, 1. 1985
Zoran Petrović – retrospektivna izložba, Treći program Radio Beograda, Beograd, 1. 1985
Trenutak za Moment – Uvodnik, Moment, br. 2, Beograd, 1985, str. 1
Boris Bućan – plakatni panoi, Moment, br. 2, Beograd, 1985, str. 46
Dijana Kožović – crteži, Treći program Radio Beograda, Beograd, 2. 1985
Američki drvorez – preporod i inovacije, Treći program Radio Beograda, Beograd, 2. 1985, Moment, br. 5, Beograd, april-juni 1986, str. 50-51
Duh mesta i duh vremena, Treći program Radio Beograda, Beograd, 2. 1985
Slobodan Kojić – skulpture, Treći program Radio Beograda, Beograd, 2. 1985
Zmago Jeraj: ’Crteži tek tako’, Treći program Radio Beograda, Beograd, 2. 1985
Zlatko Prica – slike, Treći program Radio Beograda, Beograd, 2. 1985, Umetnost 87, br. 70-71-72, Nova serija 3-4-5, Beograd, 1988, str. 29-30
Slavoljub Radojčić – skulpture i crteži, Treći program Radio Beograda, Beograd, 3. 1985
Man Rej – fotograf nove vizije vremena, Treći program Radio Beograda, Beograd, 3. 1985, , Moment, br. 5, Beograd, april-juni 1986, str. 15-16
Hulio Gonzales – skulpture i crteži, Treći program Radio Beograda, Beograd, 3. 1985, Moment, br. 5, Beograd, april- juni 1986, str. 49-50
Mića Popović – retrospektivna izložba, Ahitektura urbanizam, br, 96, Beograd, 1985, str. 24
Slobodan Trajković, Treći program Radio Beograda, Beograd, 4. 1985,  Ahitektura urbanizam, br, 97, Beograd, 1985, str. 39-40
Peđa Nešković – slike, Treći program Radio Beograda, Beograd, 4. 1985
Milun Vidić – Tragalačka istrajnost, Treći program Radio Beograda, Beograd, 4. 1985, Jedinstvo, Priština, 20. 4. 1985, str. 11
Beogradski strip 1935-1985, Treći program Radio Beograda, Beograd, 4.  1985, Moment, br. 5, Beograd, april-juni 1986, str. 51-52
Đorđije Crnčević – Jedinstvena umetnička mitologija, Treći program Radio Beograda, Beograd, 4. 1985, Jedinstvo, Priština, 1. 6., 1985, str. 11
Dragan Karadžić – Evokacija pejzaža, Treći program Radio Beograda, Beograd, 4. 1985, Jedinstvo, Priština, 3. 5. 1985, str.10
Jan Dibets – slike/fotografije, Treći program Radio Beograda, Beograd, 5. 1985
Miro Glavurtić – Između umetnosti i kiča, Treći program Radio Beograda, Beograd, 5. 1985, Jedinstvo, Priština, 16. 5. 1985, str. 9
Vlastimir Mikić – Mirniji tonovi, Treći program Radio Beograda, Beograd, 5. 1985, Jedinstvo, Priština, 13. 6. 1985, str. 9
Venija Vučinić Turinski, ili skulptura druge predmetnosti, Treći program Radio Beograda, Beograd, 5. 1985, Sveske, br. 17, Društvo istoričara umetnosti Srbije, Beograd, 1986, str. 192-194
Srefan Lupino – fotografije, Treći program Radio Beograda, Beograd, 5. 1985, Moment, br. 5, Beograd, april-juni 1986, str. 53-54
Beograd 1999, Treći program Radio Beograda, Beograd, 5. 1985, Beogradsko buduće graditeljstvo, Jedinstvo, Priština, 8. 6. 1985, str. 11
Vesna Knežević, slike, Treći program Radio Beograda, Beograd, 5. 1985, Moment, br. 5, Beograd, april-juni 1986, str. 55
Rada Selaković – slike na kliritima, Treći program Radio Beograda, Beograd, 5. 1985
Žorž Brak – grafike 1907-1963, Treći program Radio Beograda, Beograd, 5. 1985
Miladin Jeličić: ‘Noćni šetač’, Treći program Radio Beograda, Beograd, 5. 1985, Fotokino revija, br. 7-8, Beograd, 7-8. 1985, str. 14-15
’U međuvremenu’, Treći program Radio Beograda, Beograd, 6. 1985, Mlada generacija danas, Jedinstvo, Priština, 27. 6. 1985, str. 11
Prištinski krug – crteži i grafike, Treći program Radio Beograda, Beograd, 6. 1985
Prištinski krug – crteži i grafike, Treći program Radio Beograda, Beograd, 6. 1985
Radenko Mišević – retrospektivna izložba, Treći program Radio Beograda, Beograd, 6. 1985, Odjek intimističkog slikarstva, Jedinstvo, Priština, 3. 7. 1985, str. 10
Ivan Tabaković – legatTreći program Radio Beograda, Beograd, 7. 1985, Od zračenja do kristalizacije, Jedinstvo, Priština, 6. 7. 1985, str. 10
Mileta Prodanović – slike, ambijent, Treći program Radio Beograda, Beograd, 6. 1985, Metafora o sudbini, Jedinstvo, Priština, 13. 7. 1985, str. 10
• Jasna Tijardović: ‘Slike…’, Treći program Radio Beograda, Beograd, 7. 1985, Varijacije nove umetnosti, Jedinstvo, Priština, 3. 8. 1985, str. 7
Perspektive XIII, Treći program Radio Beograda, Beograd, 8. 1985, Panorama mladih, Jedinstvo, Priština, 10. 8. 1985, str. 6
Dragoslav Đorđević – Izbor ’85, Treći program Radio Beograda, Beograd, 7. 1985, Kontinuitet kritičara, Jedinstvo, Priština, 27. 8. 1985, str. 11
Nastavnici Minhenske akademije 19. i 20. veka, Treći program Radio Beograda, Beograd, 8. 1985, Minhenska slikarska škola, Jedinstvo, Priština, 7. 9. 1985. str. 10
Frano Branko Anđeli Radovani – crteži i karikature, Treći program Radio Beograda, Beograd, 9. 1985, Zaboravljeni jezik, Jedinstvo, Priština, 21. 11. 1985, str. 9
Mario Điković – slike, Treći program Radio Beograda, Beograd, 9. 1985, Mitologija heruvima, Jedinstvo, Priština, 28. 9. 1985, str. 11
Australiana, Treći program Radio Beograda, Beograd, 9. 1985
August Sander – fotografije, Treći program Radio Beograda, Beograd, 9. 1985, Fotokino revija, br. 11-12, Beograd, 11-12. 1985, str. 12-13
Radmila Stepanović – kliritne slike, Treći program Radio Beograda, Beograd, 9. 1985, Produbljivanje pejzaža, Jedinstvo, Priština, 26. 10. 1985
Lidija Merenik: ’4’, Treći program Radio Beograda, Beograd, 10. 1985, Senzibilitet vremena, Jedinstvo, Priština, 3. 12. 1985, str. 10.
Drugi bijenale Milene Pavlović Barili, Treći program Radio Beograda, Beograd, 10. 1985
Slobodan Manojlović – radovi na papiru, Treći program Radio Beograda, Beograd, 11. 1985
Gordana Kaljalović – sklupture, Treći program Radio Beograda, Beograd, 11. 1985, Sanjarenje o školjki, Jedinstvo, Priština, 16. 12. 1985, str. 9, Umetnost 87, br. 70-71-72, Nova serija 3-4-5, Beograd, 1988 str. 22
Grada Aleksić: ’Marija Bistrica’, Treći program Radio Beograda, Beograd, 12. 1985, Umetnost 86, br. 68-69, Nova serija 1-2, Beograd, str. 5
Fotografija i savremena likovna umetnost, Braničevo, br. 5, Požarevac, 9-10. 1985, str. 72-74
Jugoslovenski akvarel 1900-1950, Sveske, br. 16, Društvo istoričara umetnosti Srbije, Beograd, 1985, str. 141-142
Dragan Mišković – slike, 3+4, g, Časopis studenata Istorije umetnosti, Odelenje za Istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu, Beograd, 1985, str. 48-49
Mića Popović – retrospektivna izložba, Ahitektura urbanizam, br, 96, Beograd, 1985, str. 24
Beograd osamdesetih – Pigmalionova maska ili Edipov karakter, Moment, br. 3-4, Beograd, novembar 1985 - mart 1986, str. 13-16