Reklama – svetska elita u Portorožu

‘Medij je kultura – da li me zezate?’ 
Reportaža 

Uzviknuo je Filip Butie na Media meetingu prvog dana Festivala Golden Drum u Portorožu. Ako je ovo postavljeno kao alternativna ideja, o kojoj se može diskutovati i misliti na dijametralno suprotne načine, ipak je ostao jasan utisak, nakon završetka GD festivala, da je advertajzing otišao toliko daleko po svojim kreativnim i produkcijskim karakteristika (estetici, dramaturgiji, dizajnu, fotografiji, copirajteru itd.) da se mirne duše može uzeti, doživljavati i tumačiti kao art – umetnost danas ravnopravna, ali i kompeksnija od svih njenih tradicionalnih i raznorodnih oblasti.

No, ovo nije nimalo naivno pitanje s obzirom da su današnji štampani i elektronski mediji nosioci propagandnih poruka, kampanja, prezentacija i dr. A ako se u obzir uzmu i enormo veliki budžeti koje klijenti obezbeđuju, onda je pitanje kulture i umetničkog stvaralaštva u ovom biznisu izrazito važno. 

Portoroz je od 3. do 8. oktobra po 11. put bio domacin internacionalnog Festivala advertajzinga i medija Nove Evrope i 4. Media Meetinga posvećenog diskusiji aktuelnih tema savremenog oglašavanja. Ovog puta Golden Drum (Zlatni boben) okupio je rekordni broj onih koji su povezani reklamnim biznisom: VIP gostiju (1500 AD, Ad direktora, vlasnika medija i oglašivačkih agencija, keativaca u advertajzing poslovima iz 31 zemlje), kotizovanih posmatrača i pratilaca brojnih dogadjaja koji se ovim povodom priredjuju, kao i akreditovanih komentatora i dopisnika mnogobrojnih dnevnika, nedeljnika i specijalizovanih magazine (130). Za takmičarski deo prijavljeno je preko 2000 radova u kategorijama: TV, print i radio kreativnost, Advertajzing, Web-sajt, Kreativna upotreba medija i TV promocije – a dva žirija (za reklamne kampanje i kreativnu upotrebu medija) odabrali su ukupno 53 finalista iz dvadesetak zemalja (medju kojima je Srbija i Crna Gora). 

U vreme check-ina projektovani klipovi i spotovi dobitnika Festivala od 1994. do 2003., a isto veče, kao svojevrsni uvod prikazan je film ‘Nedestaje mi Sonja Henie’ iz 1972. godine koji je rezirao Karpo Godina sa još nekoliko autora, poput Puniše Djordjevića, Dušana Makavejeva, Bogdana Tirnanića, Branka Vučićevića, Miloša Firmana, Tinto Brassia, Buck Henry i dr. 

Prvi dan festivala protekao je u dve paralelne sekcije. Prvu su činili učesnici Media Meeting Presentations koji su izneli svoje ideje o mestu advertajzinga u sadašnjem vremenu – na različitim primerima: u masovnim štampanim i elektronskim masmedijima, (Ranko Novak: kako da dizajniram novinu kako bi se mogla čitati, a da ostanem dizajner?, Karl Malik: Novina je živa!),  zatim je problematizovano pitanje da li su mediji kultura (Giovani Lunghi: Nova dilema advertajzinga, Phillipe Boutie: Medij je kultura – da li me zezate?), mesto robnih marki u svetskom selu reklame (Brendan Dunne: Globalni brendovi, lokalni komzumenti, Matej Kurent: Mediji u džepu – izazov mobilnih medija, Bojana Fajmut: Izumeti nov medij) itd. 

A Frank Bodin, predsednik žirija ovog Festivala insistira da je posao žirija da iznađe nove norme u ocenjivanju reklamnog stvaralaštva. Nažalost, na press konferenciji poslednjeg dana festivala o ‘novim’ kriterijumima nije bilo reči već su ponovljene uobičajene kategorije ocenjivanja reklama: zabavnost, kreativnost, novost u produkcijama, jednostavna komunikacija, transmedijsko svojstvo iznetih ideja, izgled reklamne poruke, cilj (razlog) advertajzing produkcije i dr. 

Istovremeno se odvijalo prikazivanje, sa selekcijom, takmičarskih radova reklamnih, promotivnih i kampanjskih spotova radjenih za televiziju. Žiri je u prisutvu publike odmah birao finaliste (‘in’ ili ‘out’) i čije su odluke odmah propraćene aplauzom ili zviždanjem, od kojih će poslednjeg dana biti proglašeni pobednici. Moglo se primetitit da je u brojnim slučajevima reakcija publike uticala na odluku žirija – što u ovom slučaju nimalo nije loše. 

Otvoren je jedan od najposećenijih štandova na festivali – New Moment ideas campus koji se održava u Piranu kao najavu i početak kampanje za sledeći saziv 2005. godine. 

Najzad, navečer su Zoran Trojan, predsednik slovenačke advertajzing komore i gradonačelnik Portoroža pozdravili goste, a Jura Apih, predsednik Festivala Golden Drum (koji je pre izvesnog vremena bio učesnik prvog Beogradskog festivala advertajzinga i dizajna u organizaciji New Moment idea kompani) otvorio 11. Festival i priredio gala prijem – Zlatno otvaranje pod nazivom ‘Slovenačko veče’. 

Paralelno su tekli nastavak Media meetinga (koji je danas i okončan), emitovanje priloga u grupi za Radio stvaralaštvo, kao i ‘žive’ prezentacije advertajzing kampanja u kategorijama kreativne upotrebe medija i TV stvaralaštva. 

Navečer je Vlad Vasjukin, ruski kolimnista, novinar, pesnik i ambasador  Festivala Golden Drum odpečeo seriju predavanja sa temom ‘Etos i etnos’ – specifikujući vlastiti prilog naslovom ‘Jezik advertajzinga i nacionalna kulture – Rusija’. Sledećih večeri uledile su E&E pezentacije Poljske i Češke. 

Usledila je prezentacija najboljih radova sa FIAP-a (Festival IberoAmericano de la publicidade) koje je beogradska publika već imala prilike da vidi na nedavno održanom. 

Završetak dana je, nakon partija koje su u isto vreme u Laguni Portoroža priredili Turska, Ukrajina i Hrvatska (kao prakrični kulinarsko-marketinški doprinos temi ‘Etos i etnos”, bilo Filmsko veče posvećeno nagradama 2004. sa CLIO Internacionalnog festivala.

Srbija i Crna Gora prikazale su 47 radova u produkciji 11 agencija u svim kategorijama; najviše New Moment New Ideas Company (15 priloga) (inače ova agencija je 1998. na 5. GD proglašena za agenciju godine i odnela je nagradu Golden Drum u kategoriji print ad); pored New Momenta iz SCG-a. takodje učestvuju i agencije New Momenta iz Albanije, BiH, Bugarske, Makedonije i Slovenije

Spiritus moves i predsedik GD Jure Apih na pitanje koju ocenu daje ovogodišnjem festivalu kaže: Iskreno, 4+. Okupili smo najznačajnije autore, kompanije, analitičare i druge učesnike koji su kompetitivno učestvovali i priveli festival kraju, odn. dali, sasvim sigurno, zaslužene nagrade. Bitno je da su u ogromnoj ponudi produkcije u sedam kategorija na short listu odabrani zaista najzanimljiviji, a potom od njih ozdvojeni najbolji. Ovo nije samo moja ocena, već većin prisutnih uključujući i novinare. 

I dalje ponosno ukazuje kako: Region nije samo geografski deo Evrope. Mogli ste se uveriti da je ovdašnja kreativnost na nivou svetskih centara. I same nagrade su to potvrdile. Mesto ovog festivala u svetskoj mreži upravo se tim pokazateljem rangira. No, uvek može bolje. Siguran sam da ćemo se u skoroj budućnosti u to uveriti. 

Dragan Sakan, direktor New Momenta, sagledavši ovogodušnju produkciju u svetu kaže: Naravno da smo zadovoljni. Još jednom smo pokazali da je srpska kreativnost na apsolutno visokom novou, i da je pri tome i zapažena. Urađen je veliki posao, ne samo u području ideja i kreacije, već i uspostavljanju mreže. Dostići 12 mesto među najvećim svetskim mrežama nije ni najmanje za potcenjivanje. 

Sakan ističe i kako: Nažalost, opet počinjemo izpočetka. Domaće prilike pokazuju uobičajene bolesti tranzicionih zemalja gde kreativnost nije uvek adekvatno ocenjena i podržana. To vam je kao u fudbalu, svaka utakmacima je nova i počinje ispočetka. Na igraćima je da donesu rezultat. Moja sadašnja nastojanja idu tragom da u Srbiji bude uspostavljena realna krativna scena bez obzira na uslove koji katkada nisu naklonjeni najkreativnijima. No, možete iz činjenice da opet počinjem iz početka, novu utakmicu, uzeti da sam optimista i da verujem u budućnost demokratske Srbije u kojoj će biti mesta za najtalentovanije.

Jovan Despotović

Evropa, Beograd, 14. 10. 2004, s. 52-53