Najuspešnije polugodište u istoriji Dorotheuma

januar – jun 2006. 

Dorotheum je jedna od najstarijih među najvažnijim svetskim aukcijskim kućama. Osnovan je 1707. godine sa sedištem u samom srcu Evrope – u Beču. Za skoro tri veka koliko postoji, Dorotheum je izrastao u najveću aukcijsku kuću u zemljama nemačkog govornog područja, i jedna od vodećih institucija ove vrste u svetu. Tradicionalno, njegovi eksperti i poznavaoci tržišta, posebne službe i međunarodna povezanost, sve to doprinosi njegovoj popularnosti i osigurava da ova kuća privuče izuzetan broj klijenata.

Svake godine sve njegove filijale prirede oko 600 aukcija. Zaposleno je preko 400 ljudi i više od 70 eksperata i specijalista u širokom rasponu svih oblasti kolekcioniranja koji se ne nalaze samo u bečkoj Palati Dorotheum već i u brojnim filijalama u Austriji, poput Salzburga, na primer, ili u glavnom gradu Češke Pragu i Milanu.

Od jeseni 2001. Dorotheum je dobio nove mlade vlasnike koji su nastavili da ga vode sa velikim entuzijazmom prema umetnosti. Cilj novog menadžmenta je da se više uključi u razvoj Beča i kao grada aukcijam, ali da istovremeno sačuvaju i stečeni šarm ove tradicionalne institucije. Dorotheum danas nastoji da uzme u obzir i interesovanje mlađih ljubitelja umetnosti i kolekcionara. Taj novi impuls, prema najavama iz kuće, biće posebno usmeren i prema svim oblastima moderne i savremene umetnosti.

 Jovan Despotović

Madl’Art, br.1, Evropa, Beograd, 10. 8. 2006.