XIV redovna godišnja izložba

Radovi članova udruženja likovnih radnika ’Pivo Karamatijević’ 

Već i letimičnim uvidom u prispele radove na Četrnaestu redovnu godišnju izložbu Udruženja likovnih radnika „Pivo Karamatijević” lako se naziru tri glavne grupacije sa posve određenim osobinama. Jedna, malobrojna, koja je ovog puta i nagrađena, izdvojila se po veoma ozbiljnom, krajnje posvećenom radu u likovnoj oblasti, a koju, to je razumljivo, čine mlađi autori. Neki od njih su se zaputili neizvesnim vodama u traganju za autentičnim umetničkim istinama svoga vremena (poput Ljubiše Dimitrijevića), dok su drugi na izazove medija koji koriste (Mladen Jevđović), ili teme kojom su na slikarski način zaokupljeni (Dušan Starčević), odgovorili na takav način da se za njih slobodno može reći da su istinski umetnički potencijali svoje sredine od čijeg rada treba očekivati i širu afirmaciju. Drugu grupu činili bi slikari-profesionalci (po tome što su završili neku umetničku školu) i slikari-amateri — koji skupa svojim aktivnostima osiguravaju u osnovi visok nivo Udruženju kome pripadaju. A u odnosu na slikarske sadržaie (od apstraktne umetnosti do različitih orijentacija figuracije) stvaraju jednu veoma zanimljivu, „pluralističk’’ stvaralačku situaciju. Među njima nalaze se oni umetnici koji ili eksperimentišu, ili se svesno opredeljuju za različite umetničke discipline — od vajanja do primenjene umetnosti, tapiserije i dr, Onu treću, najmalobrojniju, činili bi umetnici čiji radovi ovog puta nisu ispunili potrebne preduslove za izlaganje sa svojim, za sada umetničkim angažovanijim, kolegama; no, ne treba nikako prenebregnuti činjenicu da se i u njihovim redovima zapaža visoko razvijeno interesovanje da sopstvena iskustva oblikuju sredstvima svoje umetnosti. 

Uzimajući u obzir sve ove posebne stupnjeve dosega jedne sredine u umetnosti, kakva je titovoužička u ovom trenutku, nalazimo da je ona živa, okrenuta autentičnoj umetnosti, sadržajno raznovrsna i bogata vrednostima. A to su ujedno i bitni okviri jednog istinskog umetničkog života koji svoju sredinu daruje plodovima kreativnog duha. 

Jovan Despotović 

Muzej ustanka 1941, Zavičajni muzej, Titovo Užice, 1985