Dragan Zarić – Zare

Beogradski umetnik mladje generacije je, budući da je studirao Istoriju urnetnosti, pre svega omogućio sebi uvid u tokove i mutacije evropske likovne umetnosti, a s druge strano boraveći na Istoku sticao je naophodna saznanja i iskustvri tamošnjih filosofskih i misaonih tokova koji su formirali sasviin izuzetne umetničke oblike. Spajanjem ta dva, da napomenemo, ne uvek i isključujuća shvatanja, u svom delu je dobio jedan živi, ubedljivi sadržinski i plastički svet koji je ispunjen ne samo istinskim životnim iskustvom već i likovnim formama. 

No, neke karakteristike ovih radova konstantne su i zajedničke u svim crtežima: to je veorna ispovedno, autobiografsko kazivanje putem univerzalnih simbola ljudske akcije i ponašanja i spoljašnjih datosti koje takodje utiču na sudbiniu pojedinaca. Za Zareta je ovaj vid neposrednog isražavanja u minijaturnim dimenzijatna oblik instrumentalizovanja sopstvenog životnog iskustva. 

(izvod iz dužeg prikaza) 

Jovana Despotović 

Galerija Jugoart, Sava centar, Likovna galerija, Energoprojekt, Beograd, 1987