Goran Kosanović – Između nas

Radovi Gorana Kosanovića posve su nova, neobična i u plastičkom smislu veoma živa pojava na beogradskoj likovnoj sceni, i doneli su specifičnu vitalnost koja joj nedostaje poslednjih, umnogome zamornih godina opšteg oblikovnog raznoglasja. 

Izložba Između nas, koju je Kosanović koncipirao i pripremio samo za svetostefansku izložbu, sastoji se iz dva tipa njegovih već prepoznatljivih radova. Nešto starije slike (iz 1998/99), iz ciklusa Tri boje: crveno, plavo, belo, s jedne strane su minimalistički urađeni dvodimenzionalni objekti (sa prepletom značenja koji obuhvataju njegove intimne, krajnje subjektivne doživljaje, ali i njegovo reagovanje na neke pojave iz recentne masovne kulture), a sa druge se, u kontekstu ove izložbe u crnogorskom i nacionalnom miljeu (znakoviti trikolori sa državne zastave), i kao izraz autorovog odnosa prema ambijentu u kome izlaže. 

Preostala tri rada su oblikovno novi, trodimenzionalni objekti. Izmedu nas, jedna sasvim lična 3D – slikovna ispovedaonica, i u istom maniru načinjena Zastava nose Kosanovićev lajtmotiv (dva srca), ustanovljen kao takav na jednoj prethodnoj izložbi koja se zvala Priča o ljubavi. Prvi potpuno trodimenzionalni objekat Montenegro, pokazan na Svetom Stefanu, očigledan je simbol najpoznatijeg mesta, centra crnogorske države, kulture i umetničke povesti, dakako u najdčistijoj kosanovičevskoj interpretaciji. Na prvi pogled on može imati i konotaciju aktivnog komentara, ali u prvi plan ipak  izbija Kosanovićeva uobičajena poruka životnog optimizma, koji on svojim radovima veomaa uspešno prenosi na gledaoce, sasvim po obrascu masovne kulture, kojoj on, u suštini, po svim karakteristikama i pripada. 

I sam naziv izložbe Između nas – ako se nekom i učini politički provokativnim, zapravo u osnovi ima isti, optimistički predznak. To između nas ne razdvaja, već povezuje unutarnjom imaginativnom snagom i energijom stvaralašiva Gorana Kosanovića, koje cilja samo u jednom pravcu – ka očekivanom ispunjenju čistom srečom i ljubavlju, u poljima maslačka. 

Jovan Despotović 

Galerija Sveti Stefan, Sveti Stefan, 2000