1986-1990

1986.
• Goran Đorđević, Treći program Radio Beograda, Beograd, 1. 1986
• Lujo Vodopivec i Bojan Gorenec, Treći program Radio Beograda, Beograd, 1. 1986, Dve kreativne krajnosti, Jedinstvo, Priština, 8. 2. 1986, str.
Veljko Lalić, Figure s unutrašnjim osloncem, Treći program Radio Beograda, Beograd, 1. 1986, Jedinstvo, Priština, 11. 1. 1986, str. 10
• ’Ulepšani svet Goranke Matić’, Treći program Radio Beograda, Beograd, 2. 1986, Moment, br. 6-7, Beograd, 1986, str. 70
• Danski umetnici grupe COBRA, Treći program Radio Beograda, Beograd, 2. 1986, Sveske, br. 18, Društvo istoričara umetnosti Srbije, Beograd, 1987, str. 151
• Nova austrijska umetnost, Treći program Radio Beograda, Beograd, 2. 1986, Jedinstvo, Priština, 1. 3. 1986, str. 11
• Izložba Radomira Damnjanovića Damnjana, Treći program, br. 69, Radio Beograd, Beograd, zima, 1986, str. 27-31,
• Ikone nevidljivih stvari, Jedinstvo, Priština, 14. 3. 1986, str. 9
• Alegorijski svetovi, Jedinstvo, Priština, 29. 3. 1986, str. 10
• Breda Beban, Treći program Radio Beograda, Beograd, 3. 1986, Moment, br. 9, s. , 1988
• Ferdinand Kulmer, Treći program Radio Beograda, Beograd, 3. 1986
• Bez naziva: Geometrija, Treći program Radio Beograda, Beograd, 3. 1986, Moment, br. 6-7, Beograd, 1986, str. 76-77
• Jugoslovenski strip 1935-1985, Treći program Radio Beograda, Beograd, 4. 1986, Moment, br. 6-7, Beograd, 1986, str. 71-72
• Savremena jugoslovenska umetnost u svetu, Društvo kritičara Srbije, (predavanje), 30.V 5.1986, Predstavljanje savremene jugoslovenske umetnosti u svetu, Sveske, br. 18, Društvo istoričara umetnosti Srbije, Beograd, 1987, str. 144-145
• Georg Bazelic, Treći program Radio Beograda, Beograd, 5. 1986, Moment, br. 6-7, Beograd, 1986, str. 34-35
• Delija Prvački, Treći program Radio Beograda, Beograd, 5. 1986
• Pavle Pejović, Treći program Radio Beograda, Beograd, 5. 1986, Umetnost 86, br. 68-69, Nova serija 1-2, Beograd, str. 10-11
Vladimir Veličković, Treći program Radio Beograda, Beograd, 5. 1986, Umetnost , 86, br. 68-69, Nova serija 1-2, Beograd, 1987, str. 4-5
• Sarajevo ’86, Treći program Radio Beograda, Beograd, 6. 1986, Sarajevski likovni krug, Jedinstvo, Priština, 24.6. 1986, str. 11
• Dragan Stenek, Treći program Radio Beograda, Beograd, 6. 1986
• Mangelos, Treći program Radio Beograda, Beograd, 6. 1986, Neobične figure, Jedinstvo, Priština, 9. 7. 1986, str. 10
Značenje prizora, Jedinstvo, Priština, 29. 9. 1986, str. 9
• Radomir Damnjanović Damnjan, Treći program Radio Beograda, Beograd, 9. 1986, Moment, br. 8, Beograd, 1987, str. 22-25
Tafil Musović, Treći program Radio Beograda, Beograd, 9. 1986
Milorad Tepavac, Treći program Radio Beograda, Beograd, 9. 1986, Tehnološka pitanja skulpture, Jedinstvo, Priština, 7. 10. 1986, str. 9
• Policentrične mutacije – novosti i ponavljanja, Moment, br. 6-7, Beograd, 1986, str. 28-31
Vesna Golubović, Moment, br. 6-7, Beograd, 1986, str. 73
• Slikarske metafore, Jedinstvo, Priština, 22. 10. 1986, str. 11
• Autentična pripovest, Jedinstvo, Priština, 25. 10. 1986, str. 10
• Vesna Perunović, Treći program Radio Beograda, Beograd, 10. 1986
• Šest makedonskih umetnika, Treći program Radio Beograda, Beograd, 10. 1986, Od čudotvornosti livade do radosti življenja, Moment, br. 8, Beograd, 1987, str. 57
• Miodrag B. Protić, Treći program Radio Beograda, Beograd, 11. 1986, Ka čistom geometrijskom duhu, Jedinstvo, Priština, 22. 11. 1986, str. 11
• Matija Vuković, retrospektivna izložba, Treći program Radio Beograda, Beograd, 11. 1986, Monumentalnost amorfne forme, Jedinstvo, Priština, 13.  12. 1986, str. 10
• Vasa Pomorišac, retrospektivna izložba, Treći program Radio Beograda, Beograd, 12. 1986
• Kritičari su izabrali, Treći program Radio Beograda, Beograd, 12. 1986
• Sklad oprečnih poetika, Jedinstvo, Priština, 27. 12. 1986, str. 11
• Venija Vučinić Turinski, ili skulptura druge predmetnosti, Sveske, br. 17, Društvo istoričara umetnosti Srbije, Beograd, 1986, str. 192-194

1987.

• Emerik Bernard, Treći program Radio Beograda, Beograd, 1. 1987, Moment, br. 8, Beograd, 1987, str. 59
• Američki fotografski prizori Tomislava Peterneka, Pregled, br. 239, Beograd, str. 84-93
• Zoran Mušič, Umetnost 86, br. 68-69, Nova serija 1-2, Beograd, str. 7
• Crteži mladih beogradskih umetnika – jedan mogući izbor, Umetnost 86, br. 68-69, Nova serija 1-2, Beograd, str. 11
• Boris Cvijetanović, Treći program Radio Beograda, Beograd, 3. 1987, Moment, br. 8, Beograd, 1987, str. 62-63
• Dušica Žarković, Treći program Radio Beograda, Beograd, 3. 1987, Moment, br. 8, Beograd, 1987, str. 61-62
• Vera Božičković Popović, Treći program Radio Beograda, Beograd, 3. 1987, Umetnost 87, br. 70-71-72, Nova serija 3-4-5, Beograd, 1988 str. 25
• Susreti i izdvajanja, Odjek, Sarajevo, 15-30. 4. 1987, str. 19
• Himna finskom graditeljstvu, Jedinstvo, Priština, 21. 4. 1987, str. 9
• Bora Iljovski, Treći program Radio Beograda, Beograd, 4. 1987, Moment, br. 9, Beograd, 1988, str. 75-76
• Tomislav Peternek, retrospektivna izložba, Treći program Radio Beograda, Beograd, 4. 1987, Moment, br. 9, Beograd, 1988, str. 76
• Željko Kipke, Treći program Radio Beograda, Beograd, 5. 1987, Moment, br. 9, Beograd, 1988, str. 74-75
• Dragoš Kalajić, Treći program Radio Beograda, Beograd, 5. 1987
• Olga Jančić, retrospektivna izložba, Treći program Radio Beograda, Beograd, 6.1987
• Jugoslovenska dokumenta ’87, Treći program Radio Beograda, Beograd, 6. 1987, Moment, br. 9, Beograd, 1988, str. 77-78
• Zagledanost u prikrivene odnose, Letopis Matice srpske, Novi Sad, 6. 1987, s. 995-996
• Vasa Marjanov, Treći program Radio Beograda, Beograd,11.I 1987,  Moment, br. 8, Beograd, 1987, str. 58-59
• Maks Bil, Moment, br. 8, Beograd, 1987, str. 60-61
• Stvaralačka samoodgovornost, Oslobođenje, Sarajevo, 9. 11. 1987, str. 5
• Fotografija i savremena likovna umetnosti (Jedan pogled iz osamdesetih godina), Fotogarfija kao umetnosti (Okrugli sto Drugog bijena „U svetlosti Milene“), Braničevo, br. 5, Požarevac, 1987, str. 72-74

1988.

• Robert Mapplethorpe, Moment, br. 9, Beograd, 1988, str. 30
• Stojan Ćelić, Umetnost 87, br. 70-71-72, Nova serija 3-4-5, Beograd, 1988 str. 13
• Milovan De Stil Marković, Umetnost 87, br. 70-71-72, Nova serija 3-4-5, Beograd, 1988 str. 14
• Zoran Jovanović, Petar Đuza, Zoran Furunović, Umetnost 87, br. 70-71-72, Nova serija 3-4-5, Beograd, 1988 str. 16
• Hans Hartung, Umetnost 87, br. 70-71-72, Nova serija 3-4-5, Beograd, 1988 str. 32-33
• Slikarstvo kao sudbina, Umetnost 87, br. 70-71-72, Nova serija 3-4-5, Beograd, 1988 str. 64-69
• Jadna i bedna ’87, Beorama, br. 28, Sebastijan, Dubrovnik-Beograd, 1. 1988, str. 55
• Edita Schubert, Treći program Radio Beograda, Beograd, 4. 1988, Moment, br. 11-12, Beograd, 1988, str. 70-71
• Vizuelni poziv Barry Flanagana, Moment, br. 10, Beograd, 1988, str. 42-43
• Mlada jugoslovenska umetnost, Moment, br. 10, Beograd, 1988, str. 88-90
• Radomir Kundačina, Moment, br. 10, Beograd, 1988, str. 90-91
• Na ivici odbijanja, Moment, br. 10, Beograd, 1988, str. 91
• Verbumprogram AG, Moment, br. 10, Beograd, 1988, str. 91-92
• Perica Donkov, Moment, br. 10, Beograd, 1988, str. 95
• Slavomir Drinković, Treći program Radio Beograda, Beograd, 5. 1988, Moment, br. 11-12, Beograd, 1988, str. 71
• Slobodan Trajković, Treći program Radio Beograda, Beograd, 5. 1988
• Đorđe Ivačković, Treći program Radio Beograda, Beograd, 6. 1988
• Roman Petrović, retrospektivna izložba, Treći program Radio Beograda, Beograd, 8. 1988, Nepoznati Petrović, Jedinstvo, Priština, 17. 9. 1988, str. 10
• Sissel Tolasa, Treći program Radio Beograda, Beograd, 9. 1988, Moment, br. 13, Beograd, 1989, str. 49-50
• ’Stolica’, Treći program Radio Beograda, Beograd, 9. 1988, Moment, br. 13, Beograd, 1989, str. 50-51
• Peđa Nešković, Treći program Radio Beograda, Beograd, 9. 1988, Umetnost ne-umetničkih sadržaja, Moment, br. 13, Beograd, 1989, str. 26-27
• Aneta Svetieva, Treći program Radio Beograda, Beograd, 9. 1988, Kazivanje zemljanih idola, Jedinstvo, Priština, 3. 10. 1988, str. 8, Ikonografija totema, Jedinstvo, Priština, 24. 10. 1988, str. 8
• Momčilo Milovanović, Treći program Radio Beograda, Beograd, 10. 1988
Mrđan Bajić, Treći program Radio Beograda, Beograd, 10. 1988, Skulptura identiteta: primer Mrđana Bajića, Moment, br. 13, Beograd, 1989, str. 23-24
• Miodrag B. Protić, Treći program Radio Beograda, Beograd, 10. 1988
• Povodom izložbe ’Projekt-galerija’, Treći program Radio Beograda, Beograd, 10. 1988, Moment, br. 13, s. 52-53, Beograd, 1989
• Stanislav Sharp – Rough Proof, Moment, br. 11-12, s. 55-58, Beograd, 1988
• Petković, Šumkovski, Manevski, Moment, br. 11-12, s. 69-70, Beograd, 1988
Mileta Prodanović, Moment, br. 11-12, s. 70, Beograd, 1988
• Mario Reiss, Moment, br. 11-12, s. 71-72, Beograd, 1988
• Milica Stevanović, Treći program Radio Beograda, Beograd, 11. 1988
• Rajko Popivoda, Treći program Radio Beograda, Beograd, 11. 1988

1989.

• Peđa Nešković, predlog za Godišnju nagradu GSIZ-a kulture, 1. 1989
• Posle petnaest godina, Treći program Radio Beograda, Beograd, 1. 1989, Moment, br. 14, Beograd, 1989, str. 77
• Tri moskovska umetnika, Treći program Radio Beograda, Beograd, 1. 1989, Moment, br. 15, s. 96, Beograd, 1989
• Dan Rajzinger: Spisi o vatri, Treći program Radio Beograda, Beograd, 1. 1989
• Mića Popović, Treći program Radio Beograda, Beograd, 1. 1989
• Emerik Bernard, Treći program Radio Beograda, Beograd, 1. 1989, Moment, br. 14, Beograd, 1989, str. 74
• Između aktuelnosti i bojkota, Jedinstvo, Priština, 10. 2.. 1989, str. 11
• Koloristički senzibilitet, Jedinstvo, Priština, 11-12. 2. 1989, str. 10
• 22. hercegnovski zimski salon, Treći program Radio Beograda, Beograd, 2. 1989
• Igor Rončević, Treći program Radio Beograda, Beograd, 2. 1989
• Zoran Grebenarović, Treći program Radio Beograda, Beograd, 2. 1989, Moment, br. 14, s. , Beograd, 1989
• Ratomir Kulić i Vladimir Mationi, Treći program Radio Beograda, Beograd, 3. 1989
• Ljubodrag Andrić: Italske vizure, Treći program Radio Beograda, Beograd, 3. 1989, Moment, br. 14, s. 74-75, Beograd, 1989
• Mlada umetnost Zapadne Nemačke, Moment, br. 14, s. 54-55, Beograd, 1989
• Mala plastika Olge Jevrić, Treći program Radio Beograda, Beograd, 12. 1989, Moment, br. 14, s. 56-58, Beograd, 1989
• Vladimir Jefgrafovič Tatljin, Treći program Radio Beograda, Beograd, 4.  1989
• Mlada umetnost iz Zapadne Nemačke, Treći program Radio Beograda, Beograd, 4. 1989
• Miroslav Đorđević, Treći program Radio Beograda, Beograd, 4. 1989, Moment, br. 16,  str. 95, Beograd, 1989
• Nepotkupljiv svedok vremena, Jedinstvo, s. 11, Priština, 5. 5. 1989
Ilija Šoškić: ’Penetracija’, Treći program Radio Beograda, Beograd, 6. 1989,  Moment, br. 15, Beograd, 6-9, 1989, s. 96-97
Milica Lukić, Treći program Radio Beograda, Beograd, 6. 1989, Moment, br. 15, s. 97, Beograd, 1989
• Petar Omčikus, retrospektivna izložba, Treći program Radio Beograda, Beograd, 6. 1989, Moment, br. 15, s. 51-53, Beograd, 1989
• Jugoslovenska dokumenta ’89, Treći program Radio Beograda, Beograd, 7.  1989, Moment, br. 16,  s. 61-62,
Beograd, 1989
• Marica Prešić, Treći program Radio Beograda, Beograd, 9. 1989, Moment, br. 16,  s. 93, Beograd, 1989
Slobodan Trajković, slike, Treći program Radio Beograda, Beograd, 9. 1989, Moment, br. 16, s. 93-94, Beograd, 1989
• Stalna postavka skulpture Galerije Matice srpske, Dnevnik, Novi Sad, 4. 10. 1989
• Minijature, Treći program Radio Beograda, Beograd, 10. 1989, • Minijature, Moment, br. 16,  s. 94-95, Beograd, 1989
• Rada Selaković: In continuo, Treći program Radio Beograda, Beograd, 10. 1989
• Kosta Hakman, retrospektivna izložba, Treći program Radio Beograda, Beograd, 11. 1989
• Jeraj, Logar, Vodopivec, Treći program Radio Beograda, Beograd, 12. 1989

1990.
Perica Donkov/2, privatno izdanje, Niš, 1990
• Dušan Petrović, predlog za Godišnju nagradu GSIZ-a kulture, 1. 1990
Gordana Kaljalović, Treći program Radio Beograda, Beograd, 1. 1990
• Zlatko Keser, Treći program Radio Beograda, Beograd, 1. 1990
• Sadko Hadžihasanović, Treći program Radio Beograda, Beograd, 1. 1990
Mladi beogradski skulptori, Treći program Radio Beograda, Beograd, 1. 1990, Moment, br. 18,  str. 91, Beograd, 1990
• Attersee, Treći program Radio Beograda, Beograd, 12. 1990, Moment, br. 17, str. 38-40, Beograd, 1990
• ‘Tradicija koja živi’ – Američki apstraktni umetnici, Treći program Radio Beograda, Beograd, 12. 1990, Moment, br. 17, str. 40-42, Beograd, 1990
• Ivan Kožarić, Treći program Radio Beograda, Beograd, 9. 1990, Moment, br. 17, s. 79, Beograd, 1990
• Marija Dragojlović, Treći program Radio Beograda, Beograd, 12. 1990, Moment, br. 17, s. 79-80, Beograd, 1990
• Perica Donkov, Treći program Radio Beograda, Beograd, 12. 1990, Moment, br. 17, s. 80, Beograd, 1990
• Socijalistički realizam u Srbiji 1945-1950, Moment, br. 17, s. 81, Beograd, 1990
• Goran Trbuljak: Zaostali radovi, Treći program Radio Beograda, Beograd, 2. 1990
• Izložba sekcije proširenih medija ULUS-a, Treći program Radio Beograda, Beograd, 2. 1990, Sekcija proširenih medija ULUS-a, Moment, br. 18, s. 92-93, Beograd, 1990
• Artur Stol, Treći program Radio Beograda, Beograd, 2. 1990
• Petar Dabac i Zlata Vucelić, Treći program Radio Beograda, Beograd, 3. 1990
• Željko Kipke, Treći program Radio Beograda, Beograd, 4. 1990, Moment, br. 19, s. 73, Beograd, 1990
• Umetnost – politika – ideologija, Moment, br. 18, s. 55-57, Beograd, 1990
• Sadko Hadžihasanović, Moment, br. 18, s. 91-92, Beograd, 1990
• Dragomir Ugren, Moment, br. 18, s. 93, Beograd, 1990
• Boža Ilić, Treći program Radio Beograda, Beograd, 5. 1990
• Balša Rajčević: ’Za umetnost’, Treći program Radio Beograda, Beograd, 5. 1990
Veljko Lalić, skulpture, Treći program Radio Beograda, Beograd, 5. 1990, Moment, br. 20, s. 96, Beograd, 1990
• Neki primeri geometrijskih tendencija srpske savremene umetnosti, Treći program Radio Beograda, Beograd, 7. 1990,  Moment, br. 19, s. 31-36, Beograd, 1990
• Izbor fotografija međunarodne kolekcije grupe’Junij’, Moment, br. 19, s. 72-73, Beograd, 1990
• Petar Dabac i Zlata Vucelić, Moment, br. 19, s. 74, Beograd, 1990
Branko Pavić, grafike, Treći program Radio Beograda, Beograd, 9. 1990, Moment, br. 20, s. 96-97Beograd, 1990
• ’Ilija Dimić’, Treći program Radio Beograda, Beograd, 9. 1990, Moment, br. 21, s. 59-60, Beograd, 1991
• L’ Korbisije, Treći program Radio Beograda, Beograd, 10. 1990, Moment, br. 21, s. 91-92, Beograd, 1991
• Slava Vava Stanković, Treći program Radio Beograda, Beograd, 11. 1990
• X trijenale savremenog jugoslovenskog crteža, Treći program Radio Beograda, Beograd, 11. 1990
• Socijalistički realizam u Srbiji, Treći program Radio Beograda, Beograd, 11. 1990
• ’Istočna paradigma u Beogradu’, Treći program Radio Beograda, Beograd, 11. 1990,  Kulture istoka, br. 28, s. 75, Beograd, 4-6. 1991
• Belo, Moment, br. 20, s. 94-95, Beograd, 1990
• Geometrije, Moment, br. 20, s. 95, Beograd, 1990
• Bojan Bem, Treći program Radio Beograda, Beograd, 12. 1990, Moment, br. 22, s. 43-44, Beograd, 1991
• Neki primeri geometrijskih tendencija srpske savremene umetnosti, Muzej savremene umetnosti, Beograd, 23. 12. 1990 (predavanje)