1991-1995

1991.
• 16. memorijal Nadežde Petrović, Treći program Radio Beograda, Beograd, 1. 1991
• ’Forma occidit’, Treći program Radio Beograda, Beograd, 1. 1991, Moment, br. 22, s. 89, Beograd, 1991
• Materialità – polje geometrije, Moment, br. 21, Beograd, 1991, str. 92
• 6. pančevačka izložba jugoslovenske skulpture, Treći program Radio Beograda, Beograd, 5. 1991, Moment, br. 23-24, s. 126-128, Beograd, 1991, (1994)
Marina Vasiljević, Treći program Radio Beograda, Beograd, 5. 1991, Marina Vasiljević-Kujundžić, Moment, br. 23-24, s. 128-129, Beograd, 1991, objavljeno (1994)
Slobodan Peladić, Moment, br. 22, s. 84-85, Beograd, 1991
Jasna Topolski, Moment, br. 22, Beograd, 1991, s. 85
• Zaokružen vizuelni jezik, Jedinstvo, s. 10, Priština, 7. 6. 1991
• Zoran Jovanović Dobrotin, Treći program Radio Beograda, Beograd, 7. 6. 1991
• Slike ponovo u modi, BIG, br.2 s. 40-41,  Beograd, 11. 1991
Božica Rađenović, Moment, br. 23-24, s. 129, Beograd, 1991, (objavljeno 1994)
Marko Kratohvil, Moment, br. 23-24, s. 130, Beograd, 1991, (objavljeno 1994)

1992.

1993.
• Zoran Furunović, Jedisntvo, Priština, 1993

1994.
• Umetnost u 26 slika, Vreme, Beograd, 14. 3. s. 46-47, 1989
• Urbane predstave Kita Heringa, Vreme, Beograd, 4. 7. s. 47, 1994
• Nacionalna tema u savremenom srpskom slikarstvu – Uvod, Projeka(r), br. 3, s. 46-49, Novi Sad, 7. 1994
• Pokretna nebesa, Pobjeda, Podgorica, 1. 8. s. , 1994
• Nekad Nemanjići, danas dileri, Vreme umetnosti, br. 1, s. 6, Vreme, 9. 1994, Beograd
• 35. oktobarski salon, Treći program Radio Beograda, Beograd,  10. 1994
Zdravko Joksimovic, Quarterly, br. 3-4, s. 28, Budapest, 1994

1995.
• Tri izložbe u Muzeju savremene umetnosti, Treći program Radio Beograda, Beograd, IV 1995
• Marija Pušić: ’Bogatstva vizuelne stvarnosti’, (recenzija), Treći program Radio Beograda, Beograd, 4. 1995
• Od aprila do aptila, Treći program Radio Beograda, Beograd, 4. 1995
• Goranka Matić: ’Dani bola i tuge’, Treći program Radio Beograda, Beograd, 4. 1995
• Dve izložbe u Galeriji Studentskog kulturnog centra, Treći program Radio Beograda, Beograd, 5. 1995
• Tri izložbe u Narodnom muzeju, Treći program Radio Beograda, Beograd, 5. 1995
• ’Autoportret 10 x 10’, Treći program Radio Beograda, Beograd, 5. 1995
• Dve izložbe u Narodnom muzeju, Treći program Radio Beograda, Beograd, 5 1995
• Nemačka reklamna fotografija, 1925-1988, Treći program Radio Beograda, Beograd, 5. 1995
• II izložba konkursa Bel-foto, Treći program Radio Beograda, Beograd, 5. 1995
• Uroš Tošković, Treći program Radio Beograda, Beograd, 5. 1995
• Savremena pravoslavna srpska umetnost, Treći program Radio Beograda, Beograd, 6. 1995
• Zoran Jovanović Dobrotin, Treći program Radio Beograda, Beograd, 6. 1995
Na iskustvima memorije XIV, Treći program Radio Beograda, Beograd, 6. 1995, Politika, Beograd, 10. 6. 1995, s. 15
• Moment br. 23-24, Treći program Radio Beograda, Beograd, 7. 1995
• Milan Stašević, Treći program Radio Beograda, Beograd, 7. 1995
• Darija Kačić, Treći program Radio Beograda, Beograd, 7. 1995
• Dušan Otašević: ’Portret’, Treći program Radio Beograda, Beograd, 7. 1995
• Drugi beogradski bijenale crteža i male plastike, Treći program Radio Beograda, Beograd, 7. 1995
• Kosta Bogdanović: Svest o obliku II, Prometej, Novi Sad, 7. 1995 (recenzija),  Treći program Radio Beograda, Beograd, 7. 1995
• Rastko Petrović: Eseji, kritike, Treći program Radio Beograda, Beograd, 7. 1995
• Milena Jeftić Ničeva Kostić: Lutke, kostimi, scenografija, Treći program Radio Beograda, Beograd, 7. 1995
• Ješa Denegri: Šezdesete, teme srpske umetnosti, Treći program Radio Beograda, Beograd, 7. 1995
• Srpske teme, Vreme, Beograd, 28. 8. 1995, s. 43
• Dejan Đorić: Pogled Mnemosine, Treći program Radio Beograda, Beograd, 8. 1995
• Perspektive XXIII, Treći program Radio Beograda, Beograd, 8. 1995
• Miloš Arizović, Treći program Radio Beograda, Beograd, 8. 1995
• Tamara Popović Novaković, Treći program Radio Beograda, Beograd, 8. 1995
• Etela Merk, Treći program Radio Beograda, Beograd, 9. 1995
• Milan Tepavac Tarin, Treći program Radio Beograda, Beograd, 9. 1995
• Mileta Prodanović: Tama, Treći program Radio Beograda, Beograd, 9. 1995
• Lidija Merenik: Beograd, osamdesete, Treći program Radio Beograda, Beograd, 9. 1995, Vreme, Beograd, 16. 10. s. 43, 1995
• Lada 1904-1994, Treći program Radio Beograda, Beograd, 9. 1995
Branko Raković – slike, Treći program Radio Beograda, Beograd, 9. 1995
• Pero Nikčević, Treći program Radio Beograda, Beograd, 9. 1995
• Bijenale Žana Klera, Treći program Radio Beograda, Beograd, 9. 1995,  Politika, Beograd, 30. 9. s. 20, 1995
• Umetnost u vrtlogu, Vreme, Beograd, 16. 10. s. 43, 1995
• 36. oktobarski salon, Treći program Radio Beograda, Beograd, 10. 1995
• Zoran Vuković, Treći program Radio Beograda, Beograd, 10. 1995
• Rastislav Škulec: Apsolutno, Treći program Radio Beograda, Beograd, 10. 1995
• River-art, Treći program Radio Beograda, Beograd, 10. 1995
Ivan Ilić, Treći program Radio Beograda, Beograd, 10. 1995
Mirjana Đorđević, Treći program Radio Beograda, Beograd, 10. 1995
Devedesete – najmlađi autori srpske skulpture, (predavanje), Kolarčev narodni univerzitet, Beograd, 21. 11. 1995, Treći program Radio Beograda, Beograd, 12. 1995
• Pametni mediji, Politika, Beograd, 25. 11. 1995, s. 15
• Gde je mesto Pašiću u Beogradu?, Treći program Radio Beograda, Beograd, 12. 1995
• Polemike: Monumentalna umišljenost, Borba, Beograd, 23-24. 12. 1995, s. 23
• Decembarska grupa, Treći program Radio Beograda, Beograd, 25. 12. 1995
• Lorenco Pijemonti, Treći program Radio Beograda, Beograd, 12. 1995
• Miodrag B. Protić: Otmica Evrope, Treći program Radio Beograda, Beograd, 12. 1995
•  ’Dijalog’: Kultura, Treći program Radio Beograda, Beograd, 12. 1995
Na iskustvima memorije, Narodni muzej, Beograd, 1995, s. 53-54
• Geometrijska apstrakcija, Politika, Beograd, 30-31. 12. 1995, 1-2. 1. s. 51, 1996
• Postmoderna sugestija između istočne i zapadne paradigme, Novi Sad, 11. 1995, (saopštenje na simpozijumu), Treći program Radio Beograda, Beograd, 12. 1. 1996