1996-2000

1996.
• Miodrag B. Protić: „Otmica Evrope“, Borba, Beograd, 6-7. 1. s. 26, 1996
• Aleksandar Rafajlović: Skloništa, Treći program Radio Beograda, Beograd, 12. 1. 1996, Skrovišta kao utočište, Monitor, Podgorica, 23. 2. 1996, str. 43
• Kritičari su izabrali, Treći program Radio Beograda, Beograd, 22. 1. 1996
• Moral kritičara i Nagrada ’Lazar trifunović’, Treći program Radio Beograda, Beograd, 29. 1. 1996, Politika, Beograd, 10. 2. s. 21, 1996
• Đorđe Kadijević: Slikarski prizori, Treći program Radio Beograda, Beograd, 12. 2. 1996
Obnova umetnosti, obnova kritke, Treći program Radio Beograda, Beograd, 16. 2. 1996
• Velimir Ćurgus Kazimir, Treći program Radio Beograda, Beograd, 16. 2. 1996
Likovna sezona ’95, Treći program Radio Beograda, Beograd, 1. 3. 1996
• „Manipulacija“, Borba, Beograd, 2-3. 3. 1996, s. 23
• Umetničko poslanstvo Andreja Ajdiča, Treći program Radio Beograda, Beograd, 4. 3. 1996
• Bata Knežević, Treći program Radio Beograda, Beograd, 8. 3. 1996
Devedesete – najmlađi autori srpske skulpture, Treći program Radio Beograda, Beograd, 15. 3. 1996
• Projeka(r)t br. 6, Treći program Radio Beograda, Beograd, 18 3. 1996
• Dragan Ristić: Stara njiva, Treći program Radio Beograda, Beograd, 22. 3. 1996
• Zoran Bogdanović, Treći program Radio Beograda, Beograd, 22. 3. 1996
• Mogućnosti nacionalnog određivanja umetnosti, Savetovanje: Crnogorska umetnost 1949-1996, Podgorica, 25. 3. 1996 (saopštenje), Crnogorska umetnost – prvih pedeset godina, Treći program Radio Beograda, Beograd, 2. 4. 1996, Trajno i snažno prisustvo podneblja, Borba, Beograd, 6-7. 4. s. 21, 1996
• Nekoliko tačnih i nekoliko lažljivih tvrdnji Đorđa Kadijevića, , Borba, Beograd, 30-31. 3. s. 20, 1996
• Vesna Knežević, Treći program Radio Beograda, Beograd, 19. 4. 1996
• Radomor Knežević, Treći program Radio Beograda, Beograd, 19. 4. 1996
• Mogućnosti nacionalnog određivanja umetnosti, Treći program Radio Beograda, Beograd, 30. 5. 1996
• Od aprila do aprila, Treći program Radio Beograda, Beograd, 10. 5. 1996
Branka Kuzmanović – ’Diskontinuitet kontinuiteta’, Treći program Radio Beograda, Beograd, 13. 5. 1996
• Herman Glekner – dela 1909-1985, Treći program Radio Beograda, Beograd, 20. 5. 1996
• Nova fotografija ’96, Treći program Radio Beograda, Beograd, 24. 5. 1996
Likovna sezona 95 – godina umerenog optimizma, Dijalog, br. 1-2, s, 156-157, Beograd, proleće-leto 1996
Od mekog pisma do stroge misli, Treći program, br. 107-108, s. 47-60, Radio Beograd, Beograd, leto-jesen, 1996
• Filo Filipović, Treći program Radio Beograda, Beograd, 7. 6. 1996
• Nandor Glid, Treći program Radio Beograda, Beograd, 7. 6. 1996
• Mileta Prodanović: Stance, Treći program Radio Beograda, Beograd, 21. 6. 1996
Gabriel Glid, Treći program Radio Beograda, Beograd, 21. 6. 1996
• Milovan De Stil Marković: Prototipovi, Treći program Radio Beograda, Beograd, 22. 6. 1996, Vreme, (Ruka koja salutira), Beograd, 22. 6. s. 43, 1996
• Mileta Prodanović u vršačkoj Konkordiji, Borba, Beograd, 22-23. 6. s. 23, 1996
• Stojan Ćelić – monografija, Treći program Radio Beograda, Beograd, 24. 6. 1996, Politika, Beograd, 29. 6. s. 26, 1996
• Od zaboravnosti do ljubomore, Borba, Beograd, 26. 6. s. 17, 1996
• Nikola Pašić u estetici svog vremena, Treći program Radio Beograda, Beograd, 28. 6. 1996
• Rene Blok, Periferija u centru, Vreme, Beograd, 29. 6. s. 43, 1996, Treći program Radio Beograda, Beograd, 8. 7. 1996
• Miško Šuvaković: ’Postmoderna’, Treći program Radio Beograda, Beograd, 1. 7. 1996
• Zoran Gavrić i Branislava Belić: Marsel Dišan, Treći program Radio Beograda, Beograd, 5. 7. 1996, Otvoreno delo Marsela Dišana, Borba, Beograd, 13-14. 7. s. 23, 1996
• Svetinja privatnosti, Pobjeda, Podgorica, 6. 7. s. 10, 1996
• Tekstovi umetnika, Treći program Radio Beograda, Beograd, 12. 7. 1996
• Sava Šumanović: Zenit srpske Moderne, Treći program Radio Beograda, Beograd, 15. 7. 1996, Vreme, Beograd, 27. 7. 1996, s. 50-51
• Miško Šuvaković: Hijatusi modernizma i postmodernizma, Treći program Radio Beograda, Beograd, 22. 7. 1996
• Bočni udar, Borba, Beograd, 27-28. 7. s. 23, 1996
• Drugi jugoslovenski likovni bijenale mladih, Treći program Radio Beograda, Beograd, 2. 8.1996
• Primarnost forme, Vreme, Beograd, 3. 8. s. 52, 1996
Postmoderni dijalog, Treći program Radio Beograda, Beograd, 9. 8. 1996
• Kreativne ideje, Politika, Beograd, 10. 8. s. 17, 1996
• Projeka(r)t, br. 7, Treći program Radio Beograda, Beograd, 12. 8. 1996
• Primeri apstraktne umetnosti – jedna radikalna istorija, Treći program Radio Beograda, Beograd, 17. 8. 1996
• Trijumf novog, Vreme, Beograd, 24. 8. s. 48, 1996
• Nova stalna postavka Jugoslovenske umetnosti XX veka u Muzeju savremene umetnosti, Treći program Radio Beograda, Beograd, 30. 8. 1996
• Pometnja polemično, nego kako, (I deo), Borba, Beograd, 30.8-1.9. s. 17, 1996
• Manifesta I, Treći program Radio Beograda, Beograd, 2. 9. 1996
• Neuralgično mesto sučeljavanja, (IIdeo ), Borba, 2. 9, s. 14, Beograd, 1996
• Mestimično radikalna greška, (III deo), Borba, 3. 9. s. 19 Beograd, 1996
• Branko Popović, slikar i likovni kritičar, Treći program Radio Beograda, Beograd, 6. 9. 1996, Vreme, (Dosledni sezanista), 7. 9. s. 50, Beograd, 1996
• Kreiranje umetničkog predmeta, Borba, 7-8. 9.  s. 21, Beograd, 1996
• Stimulans za razmenu, Vreme, 14. 9. s. 47, Beograd, 1996
• 8. pančevačka izložba jugoslovenskog vajarstva, Treći program Radio Beograda, Beograd, 16. 9 1996
Damnjan – Mrlje, praznina i punoća, Treći program Radio Beograda, Beograd, 20. 9 1996
• Figurativno slikarstvo i mogućnost njegove ocene, Treći program Radio Beograda, Beograd, 27. 9. 1996
• Večna tema, Vreme, 28. 9. s. 47, Beograd, 1996
• Sonja Malavrazić: Membra disiecta, Treći program Radio Beograda, Beograd, 30. 9. 1996
• Vera Božičković Popović, Treći program Radio Beograda, Beograd, 4. 10. 1996
• Pionirski rad, Vreme,5. 10.  s. 45,  Beograd, 1996
• 19. memorijal Nadežde Petrović, Treći program Radio Beograda, Beograd, 14. 10. 1996
• Ključ za razumevanje, Vreme, Beograd, 19. 10. 1996, s. 30
• 37, oktobarski salon, Treći program Radio Beograda, Beograd, 21. 10. 1996
Tanja Ostojić i Saša Gajin – “Lični prostor”, Treći program Radio Beograda, Beograd, 22. 10. 1996
• Trijumf osrednjosti, Vreme, 26. 10. s. 47, Beograd, 1996
• Slobodan Trajković, Treći program Radio Beograda, Beograd, 28. 10. 1996
• Približavanje teorijskog diskursa, Košava, br. 30, 10-11. s. 52-55, Vršac, 1996
Nenad Racković: Kolekcija ’97, Treći program Radio Beograda, Beograd, 1. 11. 1996
• Prateće izložbe 37. oktobarskog salona, Treći program Radio Beograda, Beograd, 8. 11. 1996
• Simbolički znakovi, Vreme, 9. 11. s. 50-51, Beograd, 1996
• Željka Momirov, Treći program Radio Beograda, Beograd, 11. 11. 1996
• Đorđije Crnčević, Treći program Radio Beograda, Beograd, 11. 11. 1996
Ima li mesta Postmoderni u Stalnoj postavci Muzeja savremene umetnosti/Postmoderna u Muzeju savremene umetnosti, Treći program Radio Beograda, Beograd, 15. 11. 1996, Vreme, (Mesto i za postmodernu), 23. 11. s. 50-51, Beograd, 1996
Ješa Denegri: Sedamdesete – teme srpske umetnosti, Treći program Radio Beograda, Beograd, 18. 11. 1996, Slika epohe, Vreme, Beograd, 11. 1. 1997, str. 52
Dušan B. Marković – Novi radovi, Beorama, br. 61, Beograd, 12. 1996, str. 62

1997.
Kritika Kritka kritike, Iskustva, br.2, Kalekom, Beograd, 1-12. 1997, str. 243-265
Dominacija mlađih generacija, Demokratija, Beograd, 3.1. 1997, str. 10
Slika epohe, Vreme, Beograd, 11. 1. 1997, str. 52
“Pop-vision” (priredio Branislav Dimitrijević),  Treći program Radio-Beograda, Beograd, 24. 2. 1997
Slavko Milenković – crteži, Treći program Radio-Beograda, Beograd, 3. 3. 1997
31. hercegnovski zimski salon, Treći program Radio-Beograda, Beograd, 3. 1997
No Wave, (Dejan Sretenović i Lidija Merenik: Umetnost u Jugoslaviji 1992–1995,  Vreme, Beograd, 29. 3. 1997, str. 52-53
Vladimir Filakovac: ’Posle lova’, Intervju, Beograd, 11. 4. 1997, str. 42
Nikola Savić, Treći program Radio-Beograda, Beograd, 14. 4. 1997
Vatrena kolona, Intervju, Beograd, 25. 4. 1997, str. 28-29
Miroslav Pavlović – slike i objekti, Demokratija, Beograd, 27. 5. 1997, str. 8
Jugoslovenska umetnost 20. veka, Dijalog, br. 3-4, Beograd, proleće-leto 1997, str. 75-80
Fotofeminizam, Intervju, Beograd, 6. 6. 1997, str. 42
Druga moderna, Intervju, Beograd, 20. 6. 1997, str. 42-42
Lana Vasiljević, Treći program Radio-Beograda, Beograd, 27. 6. 1997
Zdravko Joksimović, Treći program Radio Beograd, Beograd, 14. 7. 1997
Milenko Šerban – retrospektivna izložba, Vreme, Beograd, 16. 8. 1997, s. 46
• Umetnost distanceTreći program Radio-Beograda, Beograd, 1. 9. 1997
Porodica bistrih potoka: ‘Jednostavnost’, Vreme, Beograd, 6. 9. 1997, s. 48
Dušan B. Marković: skulptura-objekt, slika-objekt, Pobjeda, Podgorica, 9. 9. 1997
Mirjana Petrović: ’Kameleoni’, Pobjeda, Podgorica, 30. 9. 1997, str. 14
Dimitrije Bašičević Mangelos u četiri knjige, Naša borba, Beograd, 11-12. 10. 1997, str. XVII
Exces…,  Treći program Radio-Beograda, Beograd, 24. 10. 1997
Erro – slike, Naša borba, Beograd, 8-9. 11. 1997, str. XVII
Radomir Damnjanović Damnjan – slike, performans, Vreme, Beograd, 4. 12. 1997, str. 50
Ognjen Radošević – fotografijeNaša borba, Beograd, 5. 12. 1997, str. 11
Sava Šumanović: ’Šiđanke’, Naša borba, Beograd, 6-7. 12. 1997, str. XVII
Ješa Denegri: ’Osamdesete – teme srpske umetnosti’, Treći program Radio-Beograda, Beograd, 15. 12. 1997
Petar Đuza – nove slike, Vreme, Beograd, 18. 12. 1997, str. 49-50
Miroslav Pavlović – radovi, Košava, br. 34-35, Vršac, 12. 1997, str. 63-64
Izložbe u vršačkoj „Konkordiji“, Treći program, br. 109-110,  str. 42-50,
Radio Beograd, Beograd, 1997
Branislav Dimitrijević i Sreten Ugručić: ‘Stance’, Treći program Radio-Beograda, Beograd, 1997
O Sorinim pričama na Čaju sa Gogenom pod Pokretnim nebesima u društvuZorana Vukovića, Kultura 011, br. 6-7, 11. 97 – 1. 98,  str. 52-54, Mladenovac, 1998

1998.
• Trideset godina izložbe Kritičari su izabrali, Kulturni centar, Beograd, 1. 1998
Likovni događaji u 1997. godini, Treći program Radio-Beograda, Beograd, 1. 1998
Novi Muzej moderne umetnosti u Njujorku, Naša borba, Beograd, 10-11. 1. 1998, s. XIX
Racionalni duh, Vreme, Beograd, 17. 1. 1998, s. 46
Otvorena knjiga prošlosti, Naša borba, Beograd, 24-25. 1. 1998, s. XIX
Neekspresivna estetika, Jedinstvo, Priština, 24-25. 1. 1998, s. 11
Drama života, Vreme, Beograd, 31. 1. 1998, s. 48
• Umetnost i angažovanost, Rebublika, Beograd, 181, 1-15, 2.1998, s. 13
Kritika za budućnost, Naša borba, Beograd, 7-8. 2. 1998, s. XVI
• Skidanje maske, Naša borba, Beograd, 10. 2. 1998, s. 14
• Generacijska raznolikost, Naša borba, Beograd, 17. 2. 1998, s. 12
Nestručni aktivizam, Naša borba, Beograd, 19. 2. 1998, s. 14
Odnosi svakodnevnih predmeta, Naša borba, Beograd, 23. 2. 1998, s. 13
• Dragan Perić, Beorama, br. 76, Beograd, 3. 1998, s. 84
Umetnost druge Srbije, Razgledi-Delo, Ljubljana, 4. 3. 1998, s. 21
Nikola Savić/2, Treči program Radio-Beograda, Beograd, 6. 3. 1998.
Autentični svet modernizma, Danas, Beograd, 24. 3. 1998, s. 15
Umetnički čin van estetskog predmeta, Naša borba, Beograd, 28-29. 3. 1998, s. XVIII
Isijavanje svetlosnog prodora, Danas, Beograd, 1. 4. 1998, s. 15
Bespredmetna slikovnost, Danas, Beograd, 9. 4. 1998, s. 15
Anka Burić – crteži, Treći program Radio Beograda, Beograd, 4. 1998
Kada je umetnost ličila na muziku, Naša borba, Beograd, 30. 4. – 3. 5. 1998, s. XVI
„Svečana slika“ nekad i sad, Književne novine, Beograd, 1. 5. 1998, s. 10
Paralelne regionalne poetike, Jedinstvo, Priština, 6. 5. 1998, s. 9
Regionalne poetike u savremenoj srpskoj umetnosti, Naša reč, Leskovac, 8.V 1998, s. 11, 15. 5. 1998, s. 11
Minimalna gestualna ekspresija, Naša borba, Beograd, 9-10. 5. 1998, s. 8
Slobodanka Stupar, Arti, vol. 39, V-VI-VII, Atina, 1998, s. 204-207
Predrag Ognjenović, Psihološko tumašenje smisla umetnosti, Biblioteka grada Beograda, (tribina), 11. 6. 1998
Jasmina KalićTreći program Radio-Beograda, Beograd, 22. 6. 1998.
• Miloš Filipović, Beorama, br. 80-81, Beograd, 7-8. 1998, s. 74-75
• U traganju za umetničkom istinom, Naša borba, Beograd, 23-24. 5. 1998, s. XVIII
• Različite kreativne energije, Naša borba, Beograd, 6-7. 6. 1998, s. XVIII
Coraxov paradox, Vreme, Beograd, 13. 6. 1998, s. 37-38
• Otkrivanje vlastite prošlosti, Naša borba, Beograd, 15. 6. 1998, s. 11
• Traganje za svjetlošću, Vijesti, Podgorica, 1. 8. 1998, s. 9
• Promocije, pregledi, modernizam, šund…, Naša borba, Beograd, 1-2. 8. 1998, s. XXI
• Bosko Atanackovic, La Feuille de l’ Atelier 19, br. 23, Paris, 10. 1998
Prestupničke formeTreći program Radio-Beograda, Beograd, 17. 8. 1998
Treći bijenale mladih, Treći program Radio-Beograda, Beograd, 24. 8. 1998
Mileta Prodanović „Pohvala ruci“, Republika, Beograd, br. 196, 1-15. 9. 1998, s. 8
Putujuća skulptura, Naša borba, Beograd, 19-20. 9. 1998, s. XXI
• Globalne promene, Naša borba, Beograd, 26-27. 9. 1998, s. XX-XXI
• Beograd na mapi umetnosti, Naša borba, Beograd, 10-11. 9. 1998, s. XX
Umetnička asocijacija AES – “Beogradski prizori”, Treći program Radio-Beograda, Beograd, 9. 1998
• Ukusi (ni)su različiti, Danas, Beograd, 10-11. 10. 1998, s. 20-21
• Jezik novog stvaralaštva, Jedinstvo, Priština, 24-25. 10. 1998, s. 11
• Igra sa prirodom i publikom, Pobjeda, Podgorica, 31. 10. 1998, s. 12
• Perica Donkov, Treći program Radio Beograda, 13. 10. 1998
• Govor akcije i paste, Danas, Beograd, 26. 11. 1998, s. 8
• Foto-grafske slike, Danas, Beograd, 27. 11. 1998, s. 13
• Naslikani crteži Vladimira Marenića, Teatron, br. 105, Muzej pozorićne umetnosti Srbije, Beograd, zima 1998, s. 62
• Quadrifolium criticus, Danas, Beograd, 5-6. 12. 1998, s. 10
• Foto-storija Bel Paese, Jedinstvo, Priština, 5-6. 12. 1998, s. 12
• Upotrebno i artificijelno, Danas, Beograd, 14. 12. 1998, s. 13
• Prostorni narativi, Jedinstvo, Priština, 14. 12. 1998, s.
Nikola Pešić, Zagonetke smisla, Danas, Beograd, 17. 12. 1998, s. 12
• 3-D grafike i crteži, Jedinstvo, Priština, 19-20. 12. 1998, s. 12
• Od autorskog do posvećenog, Danas, Beograd, 21. 12. 1998, s. 13
• Ka modernom nacionalnom stilu, Jedinstvo, Priština, 26-27. 12. 1998, s. 12
• Čarobni slikovni svet, Danas, Beograd, 30. 12. 1998, s. 13
• Olivera Dautović, Moj dom, br. 17, Beograd, 1998, s. 16
• XX memorijal Nadežde Petrović, Art 032, Čačak, 1998, s. 68
• Nadeždin mit i nepoznanice, Jedinstvo, Priština, 31. 12 1998 – 3. 1. 1999, s. 19
Ješa Denegri: ’Fragmenti postmodernog pluralizma’ Treći program Radio-Beograda, Beograd, 1998, Košava, Vršac, 2000

1999.
• Destrukcija kao kreacija, Danas, Beograd, 8. 1. 1999, s. 9
• Klasik srpskog modernizma, Jedinstvo, Priština, 9-10. 1. 1999, s. 11
• Neokonzervativizam i postradikalizam, Danas, Beograd, 13. 1. 1999, s. 13
• Modernista u postmodernizmu, Jedinstvo, Priština, 16-17. 1. 1999, s. 11
Lana Vasiljević – Art advertajzing, Danas, Beograd, 19. 1. 1999, s. 11
• Veseli slikarski radovi, Danas, Beograd, 22. 1. 1999, s. 11
• Impresivni autorski svet, Jedinstvo, Priština, 23-24. 1. 1999, s. 11
• Svedenost i jednostavnost, Danas, Beograd, 28. 1. 1999, s. 11
• Afrodita između čistote i poroka, Jedinstvo, Priština, 30-31. 1. 1999, s. 11
• Perica Donkov, Gradina, br. 1-2, Niš, 1-2. 1999, s. 109-110
• Enformelno igralište, Danas, Beograd, 1. 2. 1999, s. 12
• Slika sintetičkog jezika, Jedinstvo, Priština, 6-7. 2. 1999, s. 12
• Energije ritmova, Danas, Beograd, 9. 2. 1999, s. 10
• Kretanje kroz umetničke epohe, Jedinstvo, Priština, 13-14. 2. s. 12
• Strogi kritičarski pregled, Danas, Beograd, 16. 2. 1999, s. 10
• Prošireno polje grafike, Danas, Beograd, 18. 2. 1999, s. 10
• Prestiž „Politikine“ nagrade, Jedinstvo, Priština, 20-21. 2. 1999, s. 11
• Estetički profil epohe, Jedinstvo, Priština, 27-28. 2. 1999, s. 11
• Ukrštanja u krugu, Danas, Beograd, 1. 3. 1999, s. 13
• Dobro postavljeni temelji, Jedinstvo, Priština, 6-7. 3. 1999, s. 11
• Akrivni fantazmi, Danas, Beograd, 8. 3. 1999, s. 11
• Kultura konturiranja, Jedinstvo, Priština, 13-14. 3. 1999, s. 11
• Revolucionarni sentiment, Danas, Beograd, 15. 3. 1999, s. 12-13
• Glamur svetog grada, Jedinstvo, Priština, 20-21. 3. 1999, s. 11
• Spasonosni apsurdi, Danas, Beograd, 23. 3. 1999, s. 13
Glasovi novog veka, Književne novine, Beograd, Ratno izdanje br. 7, 4. 6.  1999, s. 11
• Poetika rugoba, Danas, Beograd, 5. 7. 1999, s. 9
• Zeleno endemske tuge, Danas, Beograd, 21. 7. 1999, s. 9
• Nove likovne snage, Danas, Beograd, 31. 7. 1999, s. 27
• Znakovita priča o spasonosnoj niti, Vijesti, Podgorica, 2. 8. 1999, s. 10
• Modernista visokog stila, Danas, Beograd, 3. 8. 1999, s. 12-13
• Sočnost kolorističke paste, Danas, Beograd, 11. 8. 1999, s. 13
• Smenjivanje emocija i razuma, Danas, Beograd, 13. 8. 1999, s. 12
• Mediteranski fragmenti, Danas, Beograd, 21-22. 8. 1999, s. 27
• Poslije vatre, Pobjeda, Podgorica, 24. 8.  1999, s. 13
• Struktura ohlađene magme, Vijesti, Podgorica, 6. 9. 1999, s. 12
• Duh umetničke prošlosti, Danas, Beograd, 7. 9. 1999, s. 13
• Mediteranski fragmenti, Vijesti, Podgorica, 10. 9. 1999, s. 12
• Off-umetnička scena, Danas, Beograd, 17. 9. 1999, s. 13
• Bizarnost imaginacije, Danas, Beograd, 21. 9. 1999, s. 13
Mirjana Đorđević, Respect Yourself, Kill Yuor Idols, Treći program Radio-Beograd, Beograd, 24. 9. 1999
• Osobeni slikarski univerzum, Danas, Beograd, 18. 10. 1999, s. 17
• Odgonetanje znakova vremena, Vijesti, Podgorica, 23. 10. 1999, s. 13
• Kosanović u „Zvonu“, Vreme, Beograd, 18. 12. 1999, s. 50
• Hercegnovski zimski salon (u znaku postindividualizma nove likovnosti), Boka, br. 21 Herceg Novi, 1999, s. 217-226
• Kreativna virtuoznost, Boka, br. 21 Herceg Novi, 1999, s. 403-407
Jasmina Čubrilo: ’Beogradska umetnička scena devedesetih’ Treći program Radio-Beograda, Beograd, 1999

2000.
Jasna Jovanov: Deministifikacija apokrifa, Treći program Radio-Beograda, Beograd,  4. 1. 2000
Dušan Todorović – ’Geometrija svetlosti’, Treći program Radio-Beograda, Beograd, 11. 1. 2000
Mihailo Paunović – Paun, skulpture, Treći program Radio-Beograda, Beograd, 11.1. 2000
Petoknjižje Ješe Denegrija, Dom omladine, 18. 1. 2000, (saopštenje), Treći program, Radio Beograd, Beograd, 2000
Falsifikat!, (Socrealizam ili romantični realizam), Treći program Radio-Beograda, Beograd, 18. 1. 2000, Danas, Beograd, 29-30. 1. 2000, str. 33, Vrijeme opasnih falsifikata, Vijesti, 26. 2. 2000
“Kritičari su izabrali ’99″, Treći program Radio-Beograda, Beograd, 21. 1. 2000
Aleksandar Cvetković - ”Paganska litija”, Treći program Radio-Beograda, Beograd, 1. 2. 2000
Srđan Radojković – slike i crteži, Treći program Radio-Beograda, Beograd, 1. 2. 2000
Tijana Knežević – prostorni crteži, Treći program Radio-Beograda, Beograd, 8. 2. 2000
Tatjana Ljubisavljević – slike, Treći program Radio-Beograda, Beograd, 8. 2. 2000
Milan Atanacković - objekti, Treći program Radio-Beograda, Beograd, 15. 2. 2000
Miroslav Pavlović, Simetrija i prostor, Dimenzioni radovi, Treći program Radio-Beograda, Beograd, 18. 2. 2000
Marija Pavlović – crteži, Treći program Radio-Beograda, Beograd, 29. 2. 2000
Ješa Denegri: Devedesete – teme srpske umetnosti, Treći program Radio-Beograda, Beograd, 3. 3. 2000
Danilo Boršik – slike, Treći program Radio-Beograda, Beograd, 7. 3. 2000
Dejan Kaluđerović – “Atlas”, Treći program Radio-Beograda, Beograd, 7. 3. 2000
Jasmina Kalić, Treći program Radio-Beograda, Beograd, 14. 3. 2000
Goran Jureša – slike, Treći program Radio-Beograda, Beograd, 14. 3. 2000
Lidija Merenik i Svetlana Mladenov – “Sedam teza novije srpske skulpture”, Treći program Radio-Beograda, 17. 3. 2000
Darko Malenica – crteži, Treći program Radio-Beograda, Beograd, 21. 3. 2000
Olivera Parlić – skulpture, Treći program Radio-Beograda, Beograd, 21. 3. 2000
Miodrag Mlađović – grafike, crteži i instalacije, Treći program Radio-Beograda, Beograd, 31. 3. 2000
Nina Todorović - ”Tišine”, Treći program Radio-Beograda, Beograd, 2. 4. 2000
Dragana Atanasović – dizajn, Treći program Radio-Beograda, Beograd, 2. 4.  2000
Jelena Radović – “Rekonstrukcija gvire” , Treći program Radio-Beograda, Beograd, 2. 4. 2000
Simona Čupić – Portreti Petra Dobrovića, Treći program Radio-Beograda, Beograd, 11. 4. 2000
Milun Vidić – skulpture , Treći program Radio-Beograda, Beograd, 18. 4. 2000
Zdravko Joksimović – male skulpture i objekti, Treći program Radio-Beograda, Beograd, 9. 5. 2000
Slike za nepoznatog naručioca, Danas, 10.5. 2000, s. 8
Sonja Briski Uzelac - ”Okviri”, Treći program Radio-Beograda, Beograd, 16. 5. 2000
Biljana Đurđević, Treći program Radio-Beograda, Beograd, 16. 5. 2000
Branko Pavić – ’Knjiga činjenica 1993-1999’, Treći program Radio-Beograda, Beograd, 23. 5. 2000
• “Svet u objektivu”, Treći program Radio-Beograda, Beograd, 30. 5. 2000
Gabriel Glid, Treći program Radio-Beograda, Beograd, 2. 6. 2000
Dragutin Cigarčić – slike, Treći program Radio-Beograda, Beograd, 9. 6. 2000
Milomir Filipović Filimir – slike, Treći program Radio-Beograda, Beograd, 30. 6.  2000
Prištinski slikari- Umesto zavičaja, Treći program Radio-Beograda, Beograd, 30. 6. 2000
Miroslav Pavlović, Dimenzioni radovi , Treći program Radio Beograda, Beograd, 13. 6. 2008
Između nas, Vreme, Beograd, 15. 7. 2000, str. 35
Kosa Bokšan – crteži 1979-1999 , Treći program Radio-Beograda, Beograd, 18. 7. 2000
Jasna Tijardović – “Fotografisano mesto”, Treći program Radio-Beograda, Beograd, 25. 7. 2000
Dve izložbe u Centru za kulturnu dekontaminaciju, Republika, br. 242-243, 1-31. 8. 2000, Republika, br. 244, Beograd, 1-15. 9. 2000, Treći program Radio-Beograda, Beograd, 25. 7.  2000, Treći program Radio-Beograda, Beograd, 15. 8. 2000
IV jugoslovenski likovni Bijenale mladih, Treći program Radio-Beograda, Beograd, 1. 8. 2000
Tonko Maroević: Vojin Bakić, Treći program Radio-Beograda, Beograd, 22. 8. 2000
Judita Baum – “Drugo biće”, Treći program Radio-Beograda, Beograd, 19. 9. 2000
Branislav Mihajlović – slike, Treći program Radio-Beograda, Beograd, 19. 9. 2000
Zorica Obradović – slike, Treći program Radio-Beograda, Beograd, 17. 10. 2000
Lazar Vujaklija – Lutanja u vrtovima mnogih cvetova, Danas, 18. 10. 2000, str. 6
Ilija Šoškić, performans i instalacija, Treći program Radio-Beograda, Beograd, 7. 11. 2000
Rade Kundačina – slike, Treći program Radio-Beograda, Beograd,, 10. 11. 2000
Kosta Bogdanović – crteži i skulpture, Treći program Radio-Beograda, Beograd, 14. 11. 2000
Mirjana Petrović – slike i objekti, Treći program Radio-Beograda, Beograd, 17. 11. 2000
• Mihailo M. Petković – slike, Treći program Radio-Beograda, Beograd, 20. 11. 2000
41. Oktobarski salon, Treći program Radio-Beograda, Beograd, 21.11. 2000
Jesenja izložba, Treći program Radio-Beograda, Beograd, 8. 12. 2000
21. memorijal “Nadežde Petrović”, Treći program Radio-Beograda, Beograd, 19. 12.  2000
• Marko Čelebonović – crteži Treći program Radio-Beograda, Beograd, 26. 12.  2000