2001-2010

2001.
Izložbe 1998-2000 , Treći program, Radio Beograd, Beograd, 2001
Prelazno (milenijumsko) bijenale, Artcontext, (Košava), br. 1,  Vršac, 4. 2001, str 14-17
Gabriela Vasić, Treći program Radio Beograda, 4. 2001
Strastvena kritička pažnja, Treći program, Radio Beograd, br. 111,  Beograd, 2001, str. 29-38

2002.

2003.
• Miroslav Pavlović: D – works, Vršac, 2003 (priv. izdanje)
• Slobodan Ristić: Vreme bez iluzija, Clio, Beograd, 2003 (recenzija)

2004.
• Slike Perice Donkova, Legat, Leskovac, br. 3, 6-7. 2004 str. 1-2
Reklame su slika vremena u kome živimo, Evropa, Beograd, 16. 9. 2004, str. 47
Reklama – svetska elita u Portorožu, Evropa, Beograd, 14. 10. 2004, str. 52-53
Dušan Džamonja – Radikalna geometrijska redukcija, Treći program Radio Beograd, Beograd, 26. 11. 2004, Kultura, umetnost, nauka, Politika, Beograd, 11. 12. 2004 str. 7
Muzej Stedelijk na Ušću, Treći program Radio Beograd, Beograd, 3. 12. 2004
‘Konverzacija’, Treći program Radio Beograd, Beograd, 5. 12. 2004
Ivan Tabaković – Poetika slobodnog čoveka, Treći program Radio Beograd, Beograd, 10. 12. 2004, Kultura, umetnost, nauka, Politika, Beograd, 12. 2. 2005. str. 7
Ivan Picelj – Predvodnik revolucionarnih obrata, Treći program Radio Beograda, Beograd, 22. 4. 2005, Treći program, Radio Beograd, br. 123-124, Beograd, 2004, str. 325-330

2005.
Sverre Wyller, Treći program Radio Beograda, Beograd, 18. 1. 2005
Rajko Popivoda - skulpture i objekti, Treći program Radio Beograda, Beograd, 1. 2. 2005
Mirko Lovrić, Treći program Radio Beograda, Beograd, 15. 2. 2005
Situated Self, Treći program Radio Beograda, Beograd, 22. 2. 2005
Nikola Šuica: ’Zatvoreni tokovi’, Treći program Radio Beograda, 23. 2. 2005, Mutiranje značenja u kritičarskim laboratorijama, Godišnjak grada Beograda, knj. LII, Muzej grada Beograda, Beograd, 2005, str. 385-392
Mirko Ilić, Treći program Radio Beograda, Beograd, 11. 3. 2005
Aleksandra Kostić, Treći program Radio Beograda, Beograd, 15. 3. 2005
• Beta Vukanović – Као istorija ili mit, Treći program Radio Beograda, Beograd, 22. 3. 2005, Kultura, umetnost, nauka, Politika, Beograd, 14. 5. 2005, str. 11
Dragan Stanković, Treći program Radio Beograda, Beograd, 29. 3.  2005
Gordana Kaljalović, Treći program Radio Beograda, Beograd, 5. 4. 2005
Eduard Čehovin, Treći program Radio Beograda, Beograd, 8. 4. 2005
Neomodernističke utopije, Kultura, umetnost, nauka, Politika, Beograd, 9. 4. 2005, str. 13
Nataša Đurović, Treći program Radio Beograda, Beograd, 12. 4. 2005
Irena Lagator Pejović, Treći program Radio Beograda, Beograd, 15. 4. 2005
Stiven Karter, Treći program Radio Beograda, Beograd, 29. 4. 2005
Petar Dobrović – Između stvarnosti i utopije, Treći program Radio Beograda, Beograd, 6. 5. 2005, Kultura, umetnost, nauka, Politika, Beograd, 2. 7. 2005, str. 2
Bogdan Pavlović, Treći program Radio Beograda, Beograd, 13. 5. 2005
Vesna Golubović, Treći program Radio Beograda, Beograd, 31. 5. 2005
Milorad Vujašanin, Treći program Radio Beograda, Beograd, 10. 6. 2005
Emerik Feješ – Modernizam i primitivizam, Treći program Radio Beograda, Beograd, 17. 6. 2005, Kultura, umetnost, nauka, Politika, Beograd, 13. 8. 2005, str. 11
Milija Belić, Treći program Radio Beograda, Beograd, 12. 7. 2005
Marija Janković, Treći program Radio Beograda, Beograd, 26. 7. 2005
Sadko Hadžihasanović, Treći program Radio Beograda, Beograd, 9. 8. 2005
Zoran Graovac, Treći program Radio Beograda, Beograd, 16. 8. 2005
Jovan Bijelić ‘Na Petrovačkoj cesti’ Treći program Radio Beograda, Beograd, 29. 8. 2005, Kultura, umetnost, nauka, Politika, Beograd, 3. 9. 2005, str. 7
Bata Mihailović, Treći program Radio Beograda, Beograd, 30. 8. 2005
Dan Rajzinger, Treći program Radio Beograda, Beograd, 9. 9. 2005
‘Projekt fotografija – tačka presecanja’, Treći program Radio Beograda, Beograd, 4. 10. 2005
12 bijenale naivne i marginalne umetnosti, Treći program Radio Beograda, Beograd, 21. 10. 2005
Igor Stepančić, Treći program Radio Beograda, Beograd, 29. 10. 2005
10. bijenale ’U svetlosti Milene’, Treći program Radio Beograda, Beograd, 25. 11. 2005
Milan Popović, Treći program Radio Beograda, Beograd, 29. 11. 2005
Bez pisanog programa – Umetnička grupa ’Oblik’, Treći program Radio Beograda, Beograd, 9. 12. 2005, Kultura, umetnost, nauka, Politika, Beograd, 25. 2. 2006, str. 12
Balint Sombati, Treći program Radio Beograda, Beograd, 16. 12. 2005
Tri izložbe u Muzeju savremene umetnosti, Treći program Radio Beograda, Beograd, 23. 12. 2005
Publikum kalendar ’06, Treći program Radio Beograda, Beograd, 30. 12. 2005

2006.
Branko Lazić: ’U svetu umetnosti, u svetu muzeja’, Treći program Radio Beograda, Beograd, 3. 1. 2006
Nova stalna postavka Galerije ’Nadežda Petrović’, Treći program Radio Beograda, Beograd, 6. 1. 2006
Ješa Denegri: Prilozi za drugu liniju 2, Treći program Radio Beograda, Beograd, 13. 1. 2006, Treći program, Radio Beograd, br, 127-128, Beograd, 2005, str. 378-383
Klasici italijanske umetnosti, Treći program Radio Beograda, Beograd, 3. 2. 2006
’Daleka moda’, Treći program Radio Beograda, Beograd, 3. 2. 2006
Nova stalna postavka MSU, Treći program Radio Beograda, Beograd, 10. 2. 2006
Živko Grozdanić Gera – analitički radovi, Treći program Radio Beograda, Beograd, 17. 2. 2006
Umetnička kritika: Rasap umetnosti, rasap kritike: kritika umetnosti devedesetih, Treći program Radio Beograda, Beograd, 26. 4. 2006
Jelena Blečić, Treći program Radio Beograda, Beograd, 12. 5.  2006
Srđan Đile Marković, Treći program Radio Beograda, Beograd, 26. 5. 2006
Ljubica Cuca Sokić: Odanost poetici intimizma, Treći program Radio Beograda, Beograd, 30. 5. 2006, Kultura, umetnost, nauka, Politika, Beograd, 10. 6. 2006, str. 8-9
Jelena Krivokapić: ’Pariska iskustva’, Treći program Radio Beograda, Beograd, 23. 6. 2006
Boda Ristić – Istorijsko i savremeno, Treći program Radio Beograda, Beograd, 23. 6. 2006, Treći program, Radio Beograd, br. 129-130,   Beograd, 2006 str. 424-430
Milena Jeftić Ničeva Kostić, Treći program Radio Beograda, Beograd, 27. 6. 2006
Aterze, Treći program Radio Beograda, Beograd, 30. 6. 2006
De Stil Marković i Nova slika osamdesetih, Treći program Radio Beograda, Beograd, 5. 7.  2006, Treći program, Radio Beograd, br. 129-130, 2006, str. 239-246
Nebojša Vukadinović, Treći program Radio Beograda, Beograd, 14. 7. 2006
Bernar Deloš: ’Virtuelni muzej’, Treći program Radio Beograda, Beograd, 25. 7. 2006, Vreme imaginarnih muzeja, Kultura, umetnost, nauka, Politika, Beograd, 23. 9. 2006, str. 11
Festival alternativne kulture u Zaječaru, Treći program Radio Beograda, Beograd, 28. 7. 2006
Nuncio – ili anarhistična nezavisnost, Treći program Radio Beograda, Beograd, 9. 8. 2006, Treći program, Radio Beograd, Beograd, br, 131-132,  2006
Najuspešnije polugodište u istoriji Doroteuma, Madl’Art, br.1, Evropa, Beograd, 10. 8. 2006
Ideja projekta i postmoderna paradigma, (Đulio Kalro Argan, Akile Bonito Oliva: Moderna umetnost 1770-1970-2000), Treći program Radio Beograda, Beograd, 1. 9. 2006, , Treći program, br. 133-134, 2007, Radio Beograd, Beograd, 2007 str. 415-421
Kolekcioniranje, kratka storija o dugoj tradiciji, Madl’Art, br.2, Evropa, 14. 9. 2006
Svetski aukcijski rekord u postignutoj ceni za autora i delo, Madl’Art, br.2, Evropa, 14. 9. 2006
Konstantin Brankusi, Madl’Art, br.2, Evropa, 14. 9. 2006
Bora Iljovski, retrospektivna izložba, Treći program Radio Beograda, Beograd, 11. 10. 2006, Treći program, 135-136, Radio Beograd, Beograd,  2008, str. 405-409
Preko knjiga do dijamanata, Madl’Art, br.3, Evropa, 12. 10. 2006
Nataša Đurović, Treći program Radio Beograda, Beograd, 17. 11. 2006
Risto Stijović – Linije senzualnih oblika, Treći program Radio Beograda, Beograd, 8. 12. 2006, Kultura, umetnost, nauka, Politika, Beograd, 13. 1. 2007, str. 8-9
Simultani pogled na umetnost osamdesetih – paralelni pogled, Predgovor za knjigu Nova slika, Clio, Beograd, 2006, drugo, elektronsko  izdanje, 2011

2007.
Neša Paripović, retrospektivna izložba, Treći program Radio Beograda, Beograd, 10. 1. 2007, Treći program, br. 135-136, Radio Beograd, Beograd,  2007, str. 409-413
Aukcije američkog Sotebija porasle za 52 procenta, Madl’Art, br.5, Evropa, Beograd, 18. 1. 2007
Ruski bum – originalna lukavost, Mad’Art, br. 6, Evropa, Beograd, 8. 2. 2007
Velimir Ilišević, Treći program Radio Beograda, Beograd, 28. 2. 2007
Christie’s juri zlatnu galeriju, Madl’Art, br.7, Evropa, Beograd 15. 3. 2007
Drugačiji pogled na svet, Madl’Art, br.7, Evropa, Beograd 15. 3. 2007 str. 2-5
Petar Lubarda, Treći program Radio Beograda, Beograd, 27. 3. 2007
Vesna Knežević, Nežnost dodira, Evropa, Beograd, 12. 4. 2007,
Madl’Art
, br.8, Evropa, Beograd, 7. 6. 2007
U raskoraku, (Umetnost dezorijetacije), Treći program Radio Beograda, Beograd, 4. 5. 2007, Kultura, umetnost, nauka, Politika, Beograd, 5. 5. 2007 str. 07, Dezorjentacija – Mladi britanski umetnici I-III, Treći Program Radio Beograda, Beograd, 29-31. 10. 2009
Spomenik Trećoj internacionali V. J. Tatljina u svetlu današnje umetnostiU Raskoraku, posebno izdanje, Muzej savremene umetnosti, Beograd, 25. 5. 2007, str. 14
Novo tržište umetničkih dela, Madl’Art, br.9, Evropa, Beograd, 5. 7.  2007
Milena Mijović Durutović, Treći program Radio Beograda, Beograd, 19. 6.  2007
‘Ja hoću da sam slikar’, Lidija Merenik: Nadežda Petrović, Treći program Radio Beograda, Beograd, 20.7. 2007,  Kultura, umetnost, nauka, Politika, Beograd, 11. 8. 2007 str. 6-7
Porezi i umetnost – Svetski vodič za poreski raj, Madl’Art, br.10, Evropa, Beograd, 2. 8. 2007
Sačijeve bebe, Madl’Art, br.10, Evropa, Beograd, 2. 8. 2007
Rasap umetnosti, rasap kritike: kritika umetnosti devedesetih, Anomalija, br.2, Novi Sad, 8. 2007 str. 137-142
Nelson Rokfeler, neobični kolekcionar, Madl’Art, br.11, Evropa, Beograd, 6. 9. 2007
Krađe i prekrađe, Madl’Art, br. 12, Evropa, 4. 10. 2007
Bum na umetničkom tržištu, Madl’Art, br. 12, Evropa, 4. 10. 2007

2008.
Godina oporavka, Madl’Art, br. 14, Evropa, Beograd, 10. 1. 2008
Ubrzana najava budućnosti, Madl’Art, br. 14, Evropa, Beograd, 10. 1. 2008
Dina Belančić, Treći program Radio Beograda, Beograd, 22. 2. 2008
Enformel – iz fonda umetničke kolonije Ečka, Treći program Radio Beograda, Beograd, 29. 2. 2008
Josif Vidojković, Izlazak u beloTreći program Radio Beograda, Beograd, 15. 4. 2008,  Kultura, umetnost, nauka, Politika, Beograd, 19. 4. 2008, str. 12
Originalno kao neostvareni cilj umetnosti,  Treći program Radio Beograda, 2. 5. 2008, Treći program, Radio Beograd, Beograd, br. 139-140, 7. 2009. str. 191-199
Miroslav Pavlović, Dimenzioni radovi , Treći program Radio Beograda, Beograd, 13. 6. 2008
Tumačenje enformela (Branislav Protić, radovi 1956-1966), Treći program Radio Beograda, Beograd, 12. 9. 2008, Treći  program, 1br. 37-138, I-II, 2008, Radio Beograd, Beograd, str. 440-444

2009.
Čedomir Vasić, Treći program Radio Beograda, Beograd, 2. 1. 2009
Branislav i Ilija Perić, Treći program Radio Beograda, Beograd, 21. 1. 2009,  Proširivanje horizonata likovnosti, Pobjeda, Podgorica, 24-25. 1. 2009
Dragan Radenović, Treći program Radio Beograda, Beograd, 13. 2. 2009
Andre Gob i Noemi Druge: Muzeologija, (Muzejska institucija), Treći program Radio Beograda, Beograd, 15. 4. 2009, Treći program, br. 141-142, Radio Beograd, Beograd, 2010, str. 517-522

2010.
Godina povratka, Magazin, br.1, str. 2, Madl’Art, Beograd, 10. 2010 (elek. izd.)
Aktuelni fenomeni - nova tržišta: Indija, Magazin, br1, str. 9, Madl’Art, Beograd, 10. 2010 (elek. izd.)
• Kolektivizam posle modernizma, Clio, Beograd, 10. 2010 (recenzija)
Žan-Mišel Baskijat – sa najboljim aukcijskim prihodom ove godine ostvarenim u kategorijama savremena slika i crtež, Magazin, br.2,  str. 10, Madl’Art, Beograd, 11. 2010 (elek. izd.)
Phillips de Pury & Company – od burne prošlosti do neizvesne budućnosti, Magazin, br.2, str. 14, Madl’Art, Beograd, 11. 2010 (elek. izd.)
Jesenje prodaje 2010: povratak konkurencije, Magazin, br.3, str. 8, Madl’Art, Beograd, 12. 2010 (elek. izd.)
Hotel Drouot – od slave do skandala, Magazin, br.3, str. 12, Madl’Art, Beograd, 12. 2010 (elek. izd.)
Četiri muzejska predmeta, Treći  program Radio Beograda, Beograd, 13. 12. 2010, Reč o muzeju ili o jednoj fusnoti, Nova misao, br. 10, Novi Sad, 2. 2011, str. 44-47