De Stil Marković / Žestoki potezi bojom

U Galeriji SKC postavljena je izložba “Fragmenti slike: spomenik” beogradskog umetnika najmlađe generacije De Stil Marković (1957) koji se do sada ogledao u nekoliko različitih oblasti likovnog delovanja. Ako je javnu izlagačku delatnost započeo pre dve godine radovima na liniji analitičkog slikarstva, kada je sebe određivao u odnosu na sam medijum kojim se izražavao, tj. kada je ispitivao praktične mogućnosti slikarstva u odnosu na sopstvena likovna shvatanja, i ako se onda bavio izlaganjem i deklarisanjem izrazito personalizovanih umetničkih istina, foto-aktivnostima, otkrivanjem i promovisanjem rok grupa, prošle i ove godine načinio je zaokret prema onim živim promenama u umetnosti koje se, u nedostatku boljeg naziva, mogu odrediti kao Novo slikarstvo.

Naime, u pitanju su veliki formati dekorativnih papirnih panoa, na kojima je žestokim potezima osnovnih boja ustanovljavan jedan prevashodno koloristički odnos kome je umetnik odmah nalazio i adekvatnu primenu: prvo je te slike izlagao kao scenografske kuluse u jednoj TV-emisiji “Petkom u 22″, zatim je tim istim slikama istovremeno na dva načina produžio život. U dva prostora sa različitim namenama, ove slike su prošle kroz naknadne provere dekorativnih svojstava: jedan je bio “klasični” galerijski prostor (Galerija “Pinki”) u kome su one stupile u ambijentalni dijalog sa radovima drugih umetnika, dok su u drugom potpuno negalerijskom prostoru – bazenu (u kome se odvijao poseban rok-performeski program) te slike ponovo ispunjavale funkciju mizanscena (u oba slučaja postavljene kao deo izložbe New Now). Treći i finalni stadijum istih slika upravo se odigrao u Galeriji SKC-a. Marković je od ostataka “pocepanih” slika sa pomenutih izlaganja načinio jedan prostor-ambijent: elementi tog prostora su upotrebljeni “parčići” slika koji su direktno lepljeni na zidove galerije a potom, naknadno i delimično islikane crnom bojom preko tih komada neposredno po zidovima. Na taj način postignita je izvesna ambivalentnost značenja “nove” slike na zidu (freska) i slike na slici (dekoracija). Kako je u katalogu napisala Bojana Pejić, imamo utisak kao da se nalazimo u nekom srednjovekovnom spomeniku oslikanom freskama ali izjedenom vremenom i istorijom.

I mada je u istom tekstu skrenula pažnju na višestruko Markovićevo multiumetničko delovanje, čini se da je njegova sadašnja slikarska imaginacija u privremenom zastoju, zbog čega se i dogodilo da iste slike izlaže već duže vremena.

Jovan Despotović

Žestoki potezi bojom, De Stil Marković, Fragmenti slike: Spomenik, Književne novine, Beograd, 9.12.1982