II Studije, eseji, kritike, članci 1996-2015

1996.
• Miodrag B. Protić: „Otmica Evrope“, Borba, Beograd, 6-7. 1. s. 26, 1996
• Aleksandar Rafajlović: Skloništa, Treći program Radio Beograda, Beograd, 12. 1. 1996
• Skrovišta kao utočište, Monitor, Podgorica, 23. 2. 1996, str. 43
• Kritičari su izabrali, Treći program Radio Beograda, Beograd, 22. 1. 1996
• Moral kritičara i Nagrada ’Lazar trifunović’, Treći program Radio Beograda, Beograd, 29. 1. 1996, Politika, Beograd, 10. 2. s. 21, 1996
• Đorđe Kadijević: Slikarski prizori, Treći program Radio Beograda, Beograd, 12. 2. 1996
Obnova umetnosti, obnova kritke, Treći program Radio Beograda, Beograd, 16. 2. 1996
• Velimir Ćurgus Kazimir, Treći program Radio Beograda, Beograd, 16. 2. 1996
Likovna sezona ’95, Treći program Radio Beograda, Beograd, 1. 3. 1996
• „Manipulacija“, Borba, Beograd, 2-3. 3. 1996, s. 23
• Umetničko poslanstvo Andreja Ajdiča, Treći program Radio Beograda, Beograd, 4. 3. 1996
• Bata Knežević, Treći program Radio Beograda, Beograd, 8. 3. 1996
Devedesete – najmlađi autori srpske skulpture, Treći program Radio Beograda, Beograd, 15. 3. 1996
• Projeka(r)t br. 6, Treći program Radio Beograda, Beograd, 18 3. 1996
• Dragan Ristić: Stara njiva, Treći program Radio Beograda, Beograd, 22. 3. 1996
• Zoran Bogdanović, Treći program Radio Beograda, Beograd, 22. 3. 1996
• Mogućnosti nacionalnog određivanja umetnosti, Savetovanje: Crnogorska umetnost 1949-1996, Podgorica, 25. 3. 1996 (saopštenje), Crnogorska umetnost – prvih pedeset godina, Treći program Radio Beograda, Beograd, 2. 4. 1996, Trajno i snažno prisustvo podneblja, Borba, Beograd, 6-7. 4. s. 21, 1996
• Nekoliko tačnih i nekoliko lažljivih tvrdnji Đorđa Kadijevića, , Borba, Beograd, 30-31. 3. s. 20, 1996
• Vesna Knežević, Treći program Radio Beograda, Beograd, 19. 4. 1996
• Radomor Knežević, Treći program Radio Beograda, Beograd, 19. 4. 1996
• Mogućnosti nacionalnog određivanja umetnosti, Treći program Radio Beograda, Beograd, 30. 5. 1996
• Od aprila do aprila, Treći program Radio Beograda, Beograd, 10. 5. 1996
Branka Kuzmanović – ’Diskontinuitet kontinuiteta’, Treći program Radio Beograda, Beograd, 13. 5. 1996
• Herman Glekner – dela 1909-1985, Treći program Radio Beograda, Beograd, 20. 5. 1996
• Nova fotografija ’96, Treći program Radio Beograda, Beograd, 24. 5. 1996
Likovna sezona 95 – godina umerenog optimizma, Dijalog, br. 1-2, s, 156-157, Beograd, proleće-leto 1996
Od mekog pisma do stroge misli, Treći program, br. 107-108, s. 47-60, Radio Beograd, Beograd, leto-jesen, 1996
• Filo Filipović, Treći program Radio Beograda, Beograd, 7. 6. 1996
• Nandor Glid, Treći program Radio Beograda, Beograd, 7. 6. 1996
• Mileta Prodanović: Stance, Treći program Radio Beograda, Beograd, 21. 6. 1996
Gabriel Glid, Treći program Radio Beograda, Beograd, 21. 6. 1996
• Milovan De Stil Marković: Prototipovi, Treći program Radio Beograda, Beograd, 22. 6. 1996, Vreme, (Ruka koja salutira), Beograd, 22. 6. s. 43, 1996
• Mileta Prodanović u vršačkoj Konkordiji, Borba, Beograd, 22-23. 6. s. 23, 1996
• Stojan Ćelić – monografija, Treći program Radio Beograda, Beograd, 24. 6. 1996, Politika, Beograd, 29. 6. s. 26, 1996
• Od zaboravnosti do ljubomore, Borba, Beograd, 26. 6. s. 17, 1996 • Nikola Pašić u estetici svog vremena, Treći program Radio Beograda, Beograd, 28. 6. 1996
• Rene Blok, Periferija u centru, Vreme, Beograd, 29. 6. s. 43, 1996, Treći program Radio Beograda, Beograd, 8. 7. 1996
• Miško Šuvaković: ’Postmoderna’, Treći program Radio Beograda, Beograd, 1. 7. 1996
• Zoran Gavrić i Branislava Belić: Marsel Dišan, Treći program Radio Beograda, Beograd, 5. 7. 1996, Otvoreno delo Marsela Dišana, Borba, Beograd, 13-14. 7. s. 23, 1996
• Svetinja privatnosti, Pobjeda, Podgorica, 6. 7. s. 10, 1996
• Tekstovi umetnika, Treći program Radio Beograda, Beograd, 12. 7. 1996
• Sava Šumanović: Zenit srpske Moderne, Treći program Radio Beograda, Beograd, 15. 7. 1996, Vreme, Beograd, 27. 7. 1996, s. 50-51
• Miško Šuvaković: Hijatusi modernizma i postmodernizma, Treći program Radio Beograda, Beograd, 22. 7. 1996
• Bočni udar, Borba, Beograd, 27-28. 7. s. 23, 1996 • Drugi jugoslovenski likovni bijenale mladih, Treći program Radio Beograda, Beograd, 2. 8.1996
• Primarnost forme, Vreme, Beograd, 3. 8. s. 52, 1996
Postmoderni dijalog, Treći program Radio Beograda, Beograd, 9. 8. 1996
• Kreativne ideje, Politika, Beograd, 10. 8. s. 17, 1996
• Projeka(r)t, br. 7, Treći program Radio Beograda, Beograd, 12. 8. 1996
• Primeri apstraktne umetnosti – jedna radikalna istorija, Treći program Radio Beograda, Beograd, 17. 8. 1996
• Trijumf novog, Vreme, Beograd, 24. 8. s. 48, 1996
• Nova stalna postavka Jugoslovenske umetnosti XX veka u Muzeju savremene umetnosti, Treći program Radio Beograda, Beograd, 30. 8. 1996
• Pometnja polemično, nego kako, (I deo), Borba, Beograd, 30.8-1.9. s. 17, 1996 • Manifesta I, Treći program Radio Beograda, Beograd, 2. 9. 1996
• Neuralgično mesto sučeljavanja, (IIdeo ), Borba, 2. 9, s. 14, Beograd, 1996
• Mestimično radikalna greška, (III deo), Borba, 3. 9. s. 19 Beograd, 1996
• Branko Popović, slikar i likovni kritičar, Treći program Radio Beograda, Beograd, 6. 9. 1996, Vreme, (Dosledni sezanista), 7. 9. s. 50, Beograd, 1996
• Kreiranje umetničkog predmeta, Borba, 7-8. 9.  s. 21, Beograd, 1996
• Stimulans za razmenu, Vreme, 14. 9. s. 47, Beograd, 1996
• 8. pančevačka izložba jugoslovenskog vajarstva, Treći program Radio Beograda, Beograd, 16. 9 1996
Damnjan – Mrlje, praznina i punoća, Treći program Radio Beograda, Beograd, 20. 9 1996
• Figurativno slikarstvo i mogućnost njegove ocene, Treći program Radio Beograda, Beograd, 27. 9. 1996
• Večna tema, Vreme, 28. 9. s. 47, Beograd, 1996
• Sonja Malavrazić: Membra disiecta, Treći program Radio Beograda, Beograd, 30. 9. 1996
• Vera Božičković Popović, Treći program Radio Beograda, Beograd, 4. 10. 1996
• Pionirski rad, Vreme,5. 10.  s. 45,  Beograd, 1996
• 19. memorijal Nadežde Petrović, Treći program Radio Beograda, Beograd, 14. 10. 1996
• Ključ za razumevanje, Vreme, Beograd, 19. 10. 1996, s. 30
• 37, oktobarski salon, Treći program Radio Beograda, Beograd, 21. 10. 1996
Tanja Ostojić i Saša Gajin – “Lični prostor”, Treći program Radio Beograda, Beograd, 22. 10. 1996
• Trijumf osrednjosti, Vreme, 26. 10. s. 47, Beograd, 1996
• Slobodan Trajković, Treći program Radio Beograda, Beograd, 28. 10. 1996
• Približavanje teorijskog diskursa, Košava, br. 30, 10-11. s. 52-55, Vršac, 1996
Nenad Racković: Kolekcija ’97, Treći program Radio Beograda, Beograd, 1. 11. 1996
• Prateće izložbe 37. oktobarskog salona, Treći program Radio Beograda, Beograd, 8. 11. 1996
• Simbolički znakovi, Vreme, 9. 11. s. 50-51, Beograd, 1996
• Željka Momirov, Treći program Radio Beograda, Beograd, 11. 11. 1996
• Đorđije Crnčević, Treći program Radio Beograda, Beograd, 11. 11. 1996
Ima li mesta Postmoderni u Stalnoj postavci Muzeja savremene umetnosti/Postmoderna u Muzeju savremene umetnosti, Treći program Radio Beograda, Beograd, 15. 11. 1996, Vreme, (Mesto i za postmodernu), 23. 11. s. 50-51, Beograd, 1996
• Ješa Denegri: Sedamdesete – teme srpske umetnosti, Treći program Radio Beograda, Beograd, 18. 11. 1996
Dušan B. Marković – Novi radovi, Beorama, br. 61,  Beograd, 12. 1996, str. 62

1997.
Kritika Kritka kritike, Iskustva, br.2, Kalekom, Beograd, 1-12. 1997, str. 243-265
Dominacija mlađih generacija, Demokratija, Beograd, 3.1. 1997, str. 10
• Slika epohe, Vreme, Beograd, 11. 1. 1997, str. 52
“Pop-vision” (priredio Branislav Dimitrijević),  Treći program Radio-Beograda, Beograd, 24. 2. 1997
Slavko Milenković – crteži, Treći program Radio-Beograda, Beograd, 3. 3. 1997
31. hercegnovski zimski salon, Treći program Radio-Beograda, Beograd, 3. 1997
No Wave, (Dejan Sretenović i Lidija Merenik: Umetnost u Jugoslaviji 1992–1995,  Vreme, Beograd, 29. 3. 1997, str. 52-53
Vladimir Filakovac: ’Posle lova’, Intervju, Beograd, 11. 4. 1997, str. 42
Nikola Savić, Treći program Radio-Beograda, Beograd, 14. 4. 1997
Vatrena kolona, Intervju, Beograd, 25. 4. 1997, str. 28-29
Miroslav Pavlović – slike i objekti, Demokratija, Beograd, 27. 5. 1997, str. 8
Jugoslovenska umetnost 20. veka, Dijalog, br. 3-4, Beograd, proleće-leto 1997, str. 75-80
Fotofeminizam, Intervju, Beograd, 6. 6. 1997, str. 42
Druga moderna, Intervju, Beograd, 20. 6. 1997, str. 42-42
Lana Vasiljević, Treći program Radio-Beograda, Beograd, 27. 6. 1997
Zdravko Joksimović, Treći program Radio Beograd, Beograd, 14. 7. 1997
Milenko Šerban – retrospektivna izložba, Vreme, Beograd, 16. 8. 1997, s. 46
• Umetnost distanceTreći program Radio-Beograda, Beograd, 1. 9. 1997
Porodica bistrih potoka: ‘Jednostavnost’, Vreme, Beograd, 6. 9. 1997, s. 48
Dušan B. Marković: skulptura-objekt, slika-objekt, Pobjeda, Podgorica, 9. 9. 1997
Mirjana Petrović: ’Kameleoni’, Pobjeda, Podgorica, 30. 9. 1997, str. 14
Dimitrije Bašičević Mangelos u četiri knjige, Naša borba, Beograd, 11-12. 10. 1997, str. XVII
Exces…,  Treći program Radio-Beograda, Beograd, 24. 10. 1997
Erro – slike, Naša borba, Beograd, 8-9. 11. 1997, str. XVII
Radomir Damnjanović Damnjan – slike, performans, Vreme, Beograd, 4. 12. 1997, str. 50
Ognjen Radošević – fotografijeNaša borba, Beograd, 5. 12. 1997, str. 11
Sava Šumanović: ’Šiđanke’, Naša borba, Beograd, 6-7. 12. 1997, str. XVII
Ješa Denegri: ’Osamdesete – teme srpske umetnosti’, Treći program Radio-Beograda, Beograd, 15. 12. 1997
Petar Đuza – nove slike, Vreme, Beograd, 18. 12. 1997, str. 49-50
Miroslav Pavlović – radovi, Košava, br. 34-35, Vršac, 12. 1997, str. 63-64
Izložbe u vršačkoj „Konkordiji“, Treći program, br. 109-110,  str. 42-50, Radio Beograd, Beograd, 1997
• Branislav Dimitrijević i Sreten Ugručić: ‘Stance’, Treći program Radio-Beograda, Beograd, 1997
O Sorinim pričama na Čaju sa Gogenom pod Pokretnim nebesima u društvuZorana Vukovića, Kultura 011, br. 6-7, 11. 97 – 1. 98,  str. 52-54, Mladenovac, 1998

1998.
• Trideset godina izložbe Kritičari su izabrali, Kulturni centar, Beograd, 1. 1998
Likovni događaji u 1997. godini, Treći program Radio-Beograda, Beograd, 1. 1998
Novi Muzej moderne umetnosti u Njujorku, Naša borba, Beograd, 10-11. 1. 1998, s. XIX
Racionalni duh, Vreme, Beograd, 17. 1. 1998, s. 46
Otvorena knjiga prošlosti, Naša borba, Beograd, 24-25. 1. 1998, s. XIX
Neekspresivna estetika, Jedinstvo, Priština, 24-25. 1. 1998, s. 11
Drama života, Vreme, Beograd, 31. 1. 1998, s. 48
• Umetnost i angažovanost, Rebublika, Beograd, 181, 1-15, 2.1998, s. 13
Kritika za budućnost, Naša borba, Beograd, 7-8. 2. 1998, s. XVI
Skidanje maske, Naša borba, Beograd, 10. 2. 1998, s. 14
Generacijska raznolikost, Naša borba, Beograd, 17. 2. 1998, s. 12
Nestručni aktivizam, Naša borba, Beograd, 19. 2. 1998, s. 14
Odnosi svakodnevnih predmeta, Naša borba, Beograd, 23. 2. 1998, s. 13
• Dragan Perić, Beorama, br. 76, Beograd, 3. 1998, s. 84
Umetnost druge Srbije, Razgledi-Delo, Ljubljana, 4. 3. 1998, s. 21
Nikola Savić/2, Treči program Radio-Beograda, Beograd, 6. 3. 1998.
Autentični svet modernizma, Danas, Beograd, 24. 3. 1998, s. 15
Umetnički čin van estetskog predmeta, Naša borba, Beograd, 28-29. 3. 1998, s. XVIII
Isijavanje svetlosnog prodora, Danas, Beograd, 1. 4. 1998, s. 15
Bespredmetna slikovnost, Danas, Beograd, 9. 4. 1998, s. 15
Anka Burić – crteži, Treći program Radio Beograda, Beograd, 4. 1998
Kada je umetnost ličila na muziku, Naša borba, Beograd, 30. 4.-3. 5. 1998, s. XVI
„Svečana slika“ nekad i sad, Književne novine, Beograd, 1. 5. 1998, s. 10
Paralelne regionalne poetike, Jedinstvo, Priština, 6. 5. 1998, s. 9
Regionalne poetike u savremenoj srpskoj umetnosti, Naša reč, Leskovac, 8.V 1998, s. 11, 15. 5. 1998, s. 11
Minimalna gestualna ekspresija, Naša borba, Beograd, 9-10. 5. 1998, s. 8
Slobodanka Stupar, Arti, vol. 39, V-VI-VII, s. 204-207, Atina, 1998
Predrag Ognjenović, Psihološko tumašenje smisla umetnosti, Biblioteka grada Beograda, (tribina), 11. 6. 1998
Jasmina KalićTreći program Radio-Beograda, Beograd, 22. 6. 1998.
• Miloš Filipović, Beorama, br. 80-81, Beograd, 7-8. 1998, s. 74-75
• U traganju za umetničkom istinom, Naša borba, Beograd, 23-24. 5. 1998, s. XVIII
• Različite kreativne energije, Naša borba, Beograd, 6-7. 6. 1998, s. XVIII
Coraxov paradox, Vreme, Beograd, 13. 6. 1998, s. 37-38
• Otkrivanje vlastite prošlosti, Naša borba, Beograd, 15. 6. 1998, s. 11
• Traganje za svjetlošću, Vijesti, Podgorica, 1. 8. 1998, s. 9
• Promocije, pregledi, modernizam, šund…, Naša borba, Beograd, 1-2. 8. 1998, s. XXI
• Bosko Atanackovic, La Feuille de l’ Atelier 19, br. 23, Paris, 10. 1998
Prestupničke formeTreći program Radio-Beograda, Beograd, 17. 8. 1998
Treći bijenale mladih, Treći program Radio-Beograda, Beograd, 24. 8. 1998
Mileta Prodanović „Pohvala ruci“, Republika, Beograd, br. 196, 1-15. 9. 1998, s. 8
Putujuća skulptura, Naša borba, Beograd, 19-20. 9. 1998, s. XXI
• Globalne promene, Naša borba, Beograd, 26-27. 9. 1998, s. XX-XXI
• Beograd na mapi umetnosti, Naša borba, Beograd, 10-11. 9. 1998, s. XX
Umetnička asocijacija AES – “Beogradski prizori”, Treći program Radio-Beograda, Beograd, 9. 1998
• Ukusi (ni)su različiti, Danas, Beograd, 10-11. 10. 1998, s. 20-21
• Jezik novog stvaralaštva, Jedinstvo, Priština, 24-25. 10. 1998, s. 11
• Igra sa prirodom i publikom, Pobjeda, Podgorica, 31. 10. 1998, s. 12
• Perica Donkov, Treći program Radio Beograda, 13. 10. 1998 • Govor akcije i paste, Danas, Beograd, 26. 11. 1998, s. 8
• Foto-grafske slike, Danas, Beograd, 27. 11. 1998, s. 13
• Naslikani crteži Vladimira Marenića, Teatron, br. 105, Muzej pozorićne umetnosti Srbije, Beograd, zima 1998, s. 62
• Quadrifolium criticus, Danas, Beograd, 5-6. 12. 1998, s. 10
• Foto-storija Bel Paese, Jedinstvo, Priština, 5-6. 12. 1998, s. 12
• Upotrebno i artificijelno, Danas, Beograd, 14. 12. 1998, s. 13
• Prostorni narativi, Jedinstvo, Priština, 14. 12. 1998, s.
Nikola Pešić, Zagonetke smisla, Danas, Beograd, 17. 12. 1998, s. 12
• 3-D grafike i crteži, Jedinstvo, Priština, 19-20. 12. 1998, s. 12
• Od autorskog do posvećenog, Danas, Beograd, 21. 12. 1998, s. 13
• Ka modernom nacionalnom stilu, Jedinstvo, Priština, 26-27. 12. 1998, s. 12
• Čarobni slikovni svet, Danas, Beograd, 30. 12. 1998, s. 13
• Olivera Dautović, Moj dom, br. 17, Beograd, 1998, s. 16
• XX memorijal Nadežde Petrović, Art 032, Čačak, 1998, s. 68
• Nadeždin mit i nepoznanice, Jedinstvo, Priština, 31. 12 1998 – 3. 1. 1999, s. 19
Ješa Denegri: ’Fragmenti postmodernog pluralizma’ Treći program Radio-Beograda, Beograd, 1998, Košava, Vršac, 2000

1999.
• Destrukcija kao kreacija, Danas, Beograd, 8. 1. 1999, s. 9
• Klasik srpskog modernizma, Jedinstvo, Priština, 9-10. 1. 1999, s. 11
• Neokonzervativizam i postradikalizam, Danas, Beograd, 13. 1. 1999, s. 13
• Modernista u postmodernizmu, Jedinstvo, Priština, 16-17. 1. 1999, s. 11
Lana Vasiljević – Art advertajzing, Danas, Beograd, 19. 1. 1999, s. 11
• Veseli slikarski radovi, Danas, Beograd, 22. 1. 1999, s. 11
• Impresivni autorski svet, Jedinstvo, Priština, 23-24. 1. 1999, s. 11
• Svedenost i jednostavnost, Danas, Beograd, 28. 1. 1999, s. 11
• Afrodita između čistote i poroka, Jedinstvo, Priština, 30-31. 1. 1999, s. 11
• Perica Donkov, Gradina, br. 1-2, Niš, 1-2. 1999, s. 109-110
• Enformelno igralište, Danas, Beograd, 1. 2. 1999, s. 12
• Slika sintetičkog jezika, Jedinstvo, Priština, 6-7. 2. 1999, s. 12
• Energije ritmova, Danas, Beograd, 9. 2. 1999, s. 10
• Kretanje kroz umetničke epohe, Jedinstvo, Priština, 13-14. 2. s. 12
• Strogi kritičarski pregled, Danas, Beograd, 16. 2. 1999, s. 10
• Prošireno polje grafike, Danas, Beograd, 18. 2. 1999, s. 10
• Prestiž „Politikine“ nagrade, Jedinstvo, Priština, 20-21. 2. 1999, s. 11
• Estetički profil epohe, Jedinstvo, Priština, 27-28. 2. 1999, s. 11
• Ukrštanja u krugu, Danas, Beograd, 1. 3. 1999, s. 13
• Dobro postavljeni temelji, Jedinstvo, Priština, 6-7. 3. 1999, s. 11
• Akrivni fantazmi, Danas, Beograd, 8. 3. 1999, s. 11
• Kultura konturiranja, Jedinstvo, Priština, 13-14. 3. 1999, s. 11
• Revolucionarni sentiment, Danas, Beograd, 15. 3. 1999, s. 12-13
• Glamur svetog grada, Jedinstvo, Priština, 20-21. 3. 1999, s. 11
• Spasonosni apsurdi, Danas, Beograd, 23. 3. 1999, s. 13
Glasovi novog veka, Književne novine, Beograd, Ratno izdanje br. 7, 4. 6.  1999, s. 11
• Poetika rugoba, Danas, Beograd, 5. 7. 1999, s. 9
• Zeleno endemske tuge, Danas, Beograd, 21. 7. 1999, s. 9
• Nove likovne snage, Danas, Beograd, 31. 7. 1999, s. 27
• Znakovita priča o spasonosnoj niti, Vijesti, Podgorica, 2. 8. 1999, s. 10
• Modernista visokog stila, Danas, Beograd, 3. 8. 1999, s. 12-13
• Sočnost kolorističke paste, Danas, Beograd, 11. 8. 1999, s. 13
• Smenjivanje emocija i razuma, Danas, Beograd, 13. 8. 1999, s. 12
• Mediteranski fragmenti, Danas, Beograd, 21-22. 8. 1999, s. 27
• Poslije vatre, Pobjeda, Podgorica, 24. 8.  1999, s. 13
• Struktura ohlađene magme, Vijesti, Podgorica, 6. 9. 1999, s. 12
• Duh umetničke prošlosti, Danas, Beograd, 7. 9. 1999, s. 13
• Mediteranski fragmenti, Vijesti, Podgorica, 10. 9. 1999, s. 12
• Off-umetnička scena, Danas, Beograd, 17. 9. 1999, s. 13
• Bizarnost imaginacije, Danas, Beograd, 21. 9. 1999, s. 13
Mirjana Đorđević, Respect Yourself, Kill Yuor Idols, Treći program Radio-Beograd, Beograd, 24. 9. 1999
• Osobeni slikarski univerzum, Danas, Beograd, 18. 10. 1999, s. 17
• Odgonetanje znakova vremena, Vijesti, Podgorica, 23. 10. 1999, s. 13
• Kosanović u „Zvonu“, Vreme, Beograd, 18. 12. 1999, s. 50
• Hercegnovski zimski salon (u znaku postindividualizma nove likovnosti), Boka, br. 21 Herceg Novi, 1999, s. 217-226
• Kreativna virtuoznost, Boka, br. 21 Herceg Novi, 1999, s. 403-407
Jasmina Čubrilo: ’Beogradska umetnička scena devedesetih’ Treći program Radio-Beograda, Beograd, 1999

2000.
Jasna Jovanov: Deministifikacija apokrifa, Treći program Radio-Beograda, Beograd,  4. 1. 2000
Dušan Todorović – ’Geometrija svetlosti’, Treći program Radio-Beograda, Beograd, 11. 1. 2000
Mihailo Paunović – Paun, skulpture, Treći program Radio-Beograda, Beograd, 11.1. 2000
Petoknjižje Ješe Denegrija, Dom omladine, 18. 1. 2000, (saopštenje), Treći program, Radio Beograd, Beograd, 2000
Falsifikat!, (Socrealizam ili romantični realizam), Treći program Radio-Beograda, Beograd, 18. 1. 2000, Danas, Beograd, 29-30. 1. 2000, str. 33,
Vrijeme opasnih falsifikata, Vijesti, 26. 2. 2000
“Kritičari su izabrali ’99″, Treći program Radio-Beograda, Beograd, 21. 1. 2000
Aleksandar Cvetković - ”Paganska litija”, Treći program Radio-Beograda, Beograd, 1. 2. 2000
Srđan Radojković – slike i crteži, Treći program Radio-Beograda, Beograd, 1. 2. 2000
Tijana Knežević – prostorni crteži, Treći program Radio-Beograda, Beograd, 8. 2. 2000
Tatjana Ljubisavljević – slike, Treći program Radio-Beograda, Beograd, 8. 2. 2000
Milan Atanacković - objekti, Treći program Radio-Beograda, Beograd, 15. 2. 2000
Miroslav Pavlović, Simetrija i prostor, Dimenzioni radovi, Treći program Radio-Beograda, Beograd, 18. 2. 2000
Marija Pavlović – crteži, Treći program Radio-Beograda, Beograd, 29. 2. 2000
Ješa Denegri: Devedesete – teme srpske umetnosti, Treći program Radio-Beograda, Beograd, 3. 3. 2000
Danilo Boršik – slike, Treći program Radio-Beograda, Beograd, 7. 3. 2000
Dejan Kaluđerović – “Atlas”, Treći program Radio-Beograda, Beograd, 7. 3. 2000
Jasmina Kalić, Treći program Radio-Beograda, Beograd, 14. 3. 2000
Goran Jureša – slike, Treći program Radio-Beograda, Beograd, 14. 3. 2000
Lidija Merenik i Svetlana Mladenov – “Sedam teza novije srpske skulpture”, Treći program Radio-Beograda, 17. 3. 2000
Darko Malenica – crteži, Treći program Radio-Beograda, Beograd, 21. 3. 2000
Olivera Parlić – skulpture, Treći program Radio-Beograda, Beograd, 21. 3. 2000
Miodrag Mlađović – grafike, crteži i instalacije, Treći program Radio-Beograda, Beograd, 31. 3. 2000
Nina Todorović - ”Tišine”, Treći program Radio-Beograda, Beograd, 2. 4. 2000
Dragana Atanasović – dizajn, Treći program Radio-Beograda, Beograd, 2. 4.  2000
Jelena Radović – “Rekonstrukcija gvire” , Treći program Radio-Beograda, Beograd, 2. 4. 2000
Simona Čupić – Portreti Petra Dobrovića, Treći program Radio-Beograda, Beograd, 11. 4. 2000
Milun Vidić – skulpture , Treći program Radio-Beograda, Beograd, 18. 4. 2000
Zdravko Joksimović – male skulpture i objekti, Treći program Radio-Beograda, Beograd, 9. 5. 2000
Slike za nepoznatog naručioca, Danas, 10.5. 2000, s. 8
Sonja Briski Uzelac - ”Okviri”, Treći program Radio-Beograda, Beograd, 16. 5. 2000
Biljana Đurđević, Treći program Radio-Beograda, Beograd, 16. 5. 2000
Branko Pavić – ’Knjiga činjenica 1993-1999’, Treći program Radio-Beograda, Beograd, 23. 5. 2000
• “Svet u objektivu”, Treći program Radio-Beograda, Beograd, 30. 5. 2000
Gabriel Glid, Treći program Radio-Beograda, Beograd, 2. 6. 2000
Dragutin Cigarčić – slike, Treći program Radio-Beograda, Beograd, 9. 6. 2000
Milomir Filipović Filimir – slike, Treći program Radio-Beograda, Beograd, 30. 6.  2000
Prištinski slikari- Umesto zavičaja, Treći program Radio-Beograda, Beograd, 30. 6. 2000
Miroslav Pavlović, Dimenzioni radovi , Treći program Radio Beograda, Beograd, 13. 6. 2008
Između nas, Vreme, Beograd, 15. 7. 2000, str. 35
Kosa Bokšan – crteži 1979-1999 , Treći program Radio-Beograda, Beograd, 18. 7. 2000
Jasna Tijardović – “Fotografisano mesto”, Treći program Radio-Beograda, Beograd, 25. 7. 2000
Dve izložbe u Centru za kulturnu dekontaminaciju, Republika, br. 242-243, 1-31. 8. 2000, Republika, br. 244, Beograd, 1-15. 9. 2000, Treći program Radio-Beograda, Beograd, 25. 7.  2000, Treći program Radio-Beograda, Beograd, 15. 8. 2000
IV jugoslovenski likovni Bijenale mladih, Treći program Radio-Beograda, Beograd, 1. 8. 2000
Tonko Maroević: Vojin Bakić, Treći program Radio-Beograda, Beograd, 22. 8. 2000
Judita Baum – “Drugo biće”, Treći program Radio-Beograda, Beograd, 19. 9. 2000
Branislav Mihajlović – slike, Treći program Radio-Beograda, Beograd, 19. 9. 2000
Zorica Obradović – slike, Treći program Radio-Beograda, Beograd, 17. 10. 2000
Lazar Vujaklija – Lutanja u vrtovima mnogih cvetova, Danas, 18. 10. 2000, str. 6
Ilija Šoškić, performans i instalacija, Treći program Radio-Beograda, Beograd, 7. 11. 2000
• Rade Kundačina – slike, Treći program Radio-Beograda, Beograd,, 10. 11. 2000
Kosta Bogdanović – crteži i skulpture, Treći program Radio-Beograda, Beograd, 14. 11. 2000
Mirjana Petrović – slike i objekti, Treći program Radio-Beograda, Beograd, 17. 11. 2000
• Mihailo M. Petković – slike, Treći program Radio-Beograda, Beograd, 20. 11. 2000
41. Oktobarski salon, Treći program Radio-Beograda, Beograd, 21.11. 2000
Jesenja izložba, Treći program Radio-Beograda, Beograd, 8. 12. 2000
21. memorijal “Nadežde Petrović”, Treći program Radio-Beograda, Beograd, 19. 12.  2000
• Marko Čelebonović – crteži Treći program Radio-Beograda, Beograd, 26. 12.  2000

2001.
Izložbe 1998-2000 , Treći program, Radio Beograd, Beograd, 2001
Prelazno (milenijumsko) bijenale, Artcontext, (Košava), br. 1,  Vršac, 4. 2001, str 14-17
Gabriela Vasić, Treći program Radio Beograda, 4. 2001
Strastvena kritička pažnja, Treći program, Radio Beograd, br. 111,  Beograd, 2001, str. 29-38

2002.

2003.
• Miroslav Pavlović: D – works, Vršac, 2003 (priv. izdanje) • Slobodan Ristić: Vreme bez iluzija, Clio, Beograd, 2003 (recenzija)

2004.
• Slike Perice Donkova, Legat, Leskovac, br. 3, 6-7. 2004 str. 1-2
Reklame su slika vremena u kome živimo, Evropa, Beograd, 16. 9. 2004, str. 47
Reklama – svetska elita u Portorožu, Evropa, Beograd, 14. 10. 2004, str. 52-53
Dušan Džamonja – Radikalna geometrijska redukcija, Treći program Radio Beograd, Beograd, 26. 11. 2004, Kultura, umetnost, nauka, Politika, Beograd, 11. 12. 2004 str. 7
Muzej Stedelijk na Ušću, Treći program Radio Beograd, Beograd, 3. 12. 2004
‘Konverzacija’, Treći program Radio Beograd, Beograd, 5. 12. 2004
Ivan Tabaković – Poetika slobodnog čoveka, Treći program Radio Beograd, Beograd, 10. 12. 2004, Kultura, umetnost, nauka, Politika, Beograd, 12. 2. 2005. str. 7
Ivan Picelj – Predvodnik revolucionarnih obrata, Treći program Radio Beograda, Beograd, 22. 4. 2005, Treći program, Radio Beograd, br. 123-124, Beograd, 2004, str. 325-330

2005.
Sverre Wyller, Treći program Radio Beograda, Beograd, 18. 1. 2005
Rajko Popivoda - skulpture i objekti, Treći program Radio Beograda, Beograd, 1. 2. 2005
Mirko Lovrić, Treći program Radio Beograda, Beograd, 15. 2. 2005
Situated Self, Treći program Radio Beograda, Beograd, 22. 2. 2005
Nikola Šuica: ’Zatvoreni tokovi’, Treći program Radio Beograda, 23. 2. 2005
Mutiranje značenja u kritičarskim laboratorijama, Godišnjak grada Beograda, knj. LII, Muzej grada Beograda, Beograd, 2005, str. 385-392
Mirko Ilić, Treći program Radio Beograda, Beograd, 11. 3. 2005
Aleksandra Kostić, Treći program Radio Beograda, Beograd, 15. 3. 2005
• Beta Vukanović – Као istorija ili mit, Treći program Radio Beograda, Beograd, 22. 3. 2005, Kultura, umetnost, nauka, Politika, Beograd, 14. 5. 2005, str. 11
Dragan Stanković, Treći program Radio Beograda, Beograd, 29. 3.  2005
Gordana Kaljalović, Treći program Radio Beograda, Beograd, 5. 4. 2005
Eduard Čehovin, Treći program Radio Beograda, Beograd, 8. 4. 2005
Neomodernističke utopije, Kultura, umetnost, nauka, Politika, Beograd, 9. 4. 2005, str. 13
Nataša Đurović, Treći program Radio Beograda, Beograd, 12. 4. 2005
Irena Lagator Pejović, Treći program Radio Beograda, Beograd, 15. 4. 2005
Stiven Karter, Treći program Radio Beograda, Beograd, 29. 4. 2005
Petar Dobrović – Između stvarnosti i utopije, Treći program Radio Beograda, Beograd, 6. 5. 2005, Kultura, umetnost, nauka, Politika, Beograd, 2. 7. 2005, str. 2
Bogdan Pavlović, Treći program Radio Beograda, Beograd, 13. 5. 2005
Vesna Golubović, Treći program Radio Beograda, Beograd, 31. 5. 2005
Milorad Vujašanin, Treći program Radio Beograda, Beograd, 10. 6. 2005
Emerik Feješ – Modernizam i primitivizam, Treći program Radio Beograda, Beograd, 17. 6. 2005, Kultura, umetnost, nauka, Politika, Beograd, 13. 8. 2005, str. 11
Milija Belić, Treći program Radio Beograda, Beograd, 12. 7. 2005
Marija Janković, Treći program Radio Beograda, Beograd, 26. 7. 2005
Sadko Hadžihasanović, Treći program Radio Beograda, Beograd, 9. 8. 2005
Zoran Graovac, Treći program Radio Beograda, Beograd, 16. 8. 2005
Jovan Bijelić ‘Na Petrovačkoj cesti’ Treći program Radio Beograda, Beograd, 29. 8. 2005, Kultura, umetnost, nauka, Politika, Beograd, 3. 9. 2005, str. 7
Bata Mihailović, Treći program Radio Beograda, Beograd, 30. 8. 2005
Dan Rajzinger, Treći program Radio Beograda, Beograd, 9. 9. 2005
‘Projekt fotografija – tačka presecanja’, Treći program Radio Beograda, Beograd, 4. 10. 2005
12 bijenale naivne i marginalne umetnosti, Treći program Radio Beograda, Beograd, 21. 10. 2005
Igor Stepančić, Treći program Radio Beograda, Beograd, 29. 10. 2005
10. bijenale ’U svetlosti Milene’, Treći program Radio Beograda, Beograd, 25. 11. 2005
Milan Popović, Treći program Radio Beograda, Beograd, 29. 11. 2005
Bez pisanog programa – Umetnička grupa ’Oblik’, Treći program Radio Beograda, Beograd, 9. 12. 2005, Kultura, umetnost, nauka, Politika, Beograd, 25. 2. 2006, str. 12
Balint Sombati, Treći program Radio Beograda, Beograd, 16. 12. 2005
Tri izložbe u Muzeju savremene umetnosti, Treći program Radio Beograda, Beograd, 23. 12. 2005
Publikum kalendar ’06, Treći program Radio Beograda, Beograd, 30. 12. 2005

2006.
Branko Lazić: ’U svetu umetnosti, u svetu muzeja’, Treći program Radio Beograda, Beograd, 3. 1. 2006
Nova stalna postavka Galerije ’Nadežda Petrović’, Treći program Radio Beograda, Beograd, 6. 1. 2006
Ješa Denegri: Prilozi za drugu liniju 2, Treći program Radio Beograda, Beograd, 13. 1. 2006, Treći program, Radio Beograd, br, 127-128, Beograd, 2005, str. 378-383
Klasici italijanske umetnosti, Treći program Radio Beograda, Beograd, 3. 2. 2006
’Daleka moda’, Treći program Radio Beograda, Beograd, 3. 2. 2006
Nova stalna postavka MSU, Treći program Radio Beograda, Beograd, 10. 2. 2006
Živko Grozdanić Gera – analitički radovi, Treći program Radio Beograda, Beograd, 17. 2. 2006
Umetnička kritika: Rasap umetnosti, rasap kritike: kritika umetnosti devedesetih, Treći program Radio Beograda, Beograd, 26. 4. 2006
Jelena Blečić, Treći program Radio Beograda, Beograd, 12. 5.  2006
Srđan Đile Marković, Treći program Radio Beograda, Beograd, 26. 5. 2006
Ljubica Cuca Sokić: Odanost poetici intimizma, Treći program Radio Beograda, Beograd, 30. 5. 2006, Kultura, umetnost, nauka, Politika, Beograd, 10. 6. 2006, str. 8-9
Jelena Krivokapić: ’Pariska iskustva’, Treći program Radio Beograda, Beograd, 23. 6. 2006
Boda Ristić – Istorijsko i savremeno, Treći program Radio Beograda, Beograd, 23. 6. 2006, Treći program, Radio Beograd, br. 129-130,  Beograd, 2006 str. 424-430
Milena Jeftić Ničeva Kostić, Treći program Radio Beograda, Beograd, 27. 6. 2006
Aterze, Treći program Radio Beograda, Beograd, 30. 6. 2006
De Stil Marković i Nova slika osamdesetih, Treći program Radio Beograda, Beograd, 5. 7.  2006, Treći program, Radio Beograd, br. 129-130, 2006, str. 239-246
Nebojša Vukadinović, Treći program Radio Beograda, Beograd, 14. 7. 2006
Bernar Deloš: ’Virtuelni muzej’, Treći program Radio Beograda, Beograd, 25. 7. 2006
• Vreme imaginarnih muzeja, Kultura, umetnost, nauka, Politika, Beograd, 23. 9. 2006, str. 11
Festival alternativne kulture u Zaječaru, Treći program Radio Beograda, Beograd, 28. 7. 2006
Nuncio – ili anarhistična nezavisnost, Treći program Radio Beograda, Beograd, 9. 8. 2006, Treći program, Radio Beograd, Beograd, br, 131-132,  2006
Najuspešnije polugodište u istoriji Doroteuma, Madl’Art, br.1, Evropa, Beograd, 10. 8. 2006
Ideja projekta i postmoderna paradigma, (Đulio Kalro Argan, Akile Bonito Oliva: Moderna umetnost 1770-1970-2000), Treći program Radio Beograda, Beograd, 1. 9. 2006, Treći program, br. 133-134, 2007, Radio Beograd, Beograd, 2007 str. 415-421
Kolekcioniranje, kratka storija o dugoj tradiciji, Madl’Art, br.2, Evropa, 14. 9. 2006
Svetski aukcijski rekord u postignutoj ceni za autora i delo, Madl’Art, br.2, Evropa, 14. 9. 2006
Konstantin Brankusi, Madl’Art, br.2, Evropa, 14. 9. 2006
Bora Iljovski, retrospektivna izložba, Treći program Radio Beograda, Beograd, 11. 10. 2006, Treći program, 135-136, Radio Beograd, Beograd,  2008, str. 405-409
Preko knjiga do dijamanata, Madl’Art, br.3, Evropa, 12. 10. 2006
Nataša Đurović, Treći program Radio Beograda, Beograd, 17. 11. 2006
Risto Stijović – Linije senzualnih oblika, Treći program Radio Beograda, Beograd, 8. 12. 2006, Kultura, umetnost, nauka, Politika, Beograd, 13. 1. 2007, str. 8-9
Simultani pogled na umetnost osamdesetih – paralelni pogled, Predgovor za knjigu Nova slika, Clio, Beograd, 2006, drugo, elektronsko  izdanje, 2011

2007.
Neša Paripović, retrospektivna izložba, Treći program Radio Beograda, Beograd, 10. 1. 2007, Treći program, br. 135-136, Radio Beograd, Beograd,  2007, str. 409-413
Aukcije američkog Sotebija porasle za 52 procenta, Madl’Art, br.5, Evropa, Beograd, 18. 1. 2007
Ruski bum – originalna lukavost, Mad’Art, br. 6, Evropa, Beograd, 8. 2. 2007
Velimir Ilišević, Treći program Radio Beograda, Beograd, 28. 2. 2007
Christie’s juri zlatnu galeriju, Madl’Art, br.7, Evropa, Beograd 15. 3. 2007
Drugačiji pogled na svet, Madl’Art, br.7, Evropa, Beograd 15. 3. 2007 str. 2-5
Petar Lubarda, Treći program Radio Beograda, Beograd, 27. 3. 2007
Vesna Knežević, Nežnost dodira, Evropa, Beograd, 12. 4. 2007, Madl’Art, br.8, Evropa, Beograd, 7. 6. 2007
U raskoraku, (Umetnost dezorijetacije), Treći program Radio Beograda, Beograd, 4. 5. 2007, Kultura, umetnost, nauka, Politika, Beograd, 5. 5. 2007 str. 07
• Dezorjentacija – Mladi britanski umetnici I-III, Treći Program Radio Beograda, Beograd, 29-31. 10. 2009
Spomenik Trećoj internacionali V. J. Tatljina u svetlu današnje umetnostiU Raskoraku, posebno izdanje, Muzej savremene umetnosti, Beograd, 25. 5. 2007, str. 14
Novo tržište umetničkih dela, Madl’Art, br.9, Evropa, Beograd, 5. 7.  2007
Milena Mijović Durutović, Treći program Radio Beograda, Beograd, 19. 6.  2007
‘Ja hoću da sam slikar’, Lidija Merenik: Nadežda Petrović, Treći program Radio Beograda, Beograd, 20.7. 2007,  Kultura, umetnost, nauka, Politika, Beograd, 11. 8. 2007 str. 6-7
Porezi i umetnost – Svetski vodič za poreski raj, Madl’Art, br.10, Evropa, Beograd, 2. 8. 2007
Sačijeve bebe, Madl’Art, br.10, Evropa, Beograd, 2. 8. 2007
Rasap umetnosti, rasap kritike: kritika umetnosti devedesetih, Anomalija, br.2, Novi Sad, 8. 2007 str. 137-142
Nelson Rokfeler, neobični kolekcionar, Madl’Art, br.11, Evropa, Beograd, 6. 9. 2007
Krađe i prekrađe, Madl’Art, br. 12, Evropa, 4. 10. 2007
Bum na umetničkom tržištu, Madl’Art, br. 12, Evropa, 4. 10. 2007

2008.
Godina oporavka, Madl’Art, br. 14, Evropa, Beograd, 10. 1. 2008
Ubrzana najava budućnosti, Madl’Art, br. 14, Evropa, Beograd, 10. 1. 2008
Dina Belančić, Treći program Radio Beograda, Beograd, 22. 2. 2008 • Enformel – iz fonda umetničke kolonije Ečka, Treći program Radio Beograda, Beograd, 29. 2. 2008
Josif Vidojković, Izlazak u beloTreći program Radio Beograda, Beograd, 15. 4. 2008,  Kultura, umetnost, nauka, Politika, Beograd, 19. 4. 2008, str. 12
Originalno kao neostvareni cilj umetnosti,  Treći program Radio Beograda, 2. 5. 2008, Treći program, Radio Beograd, Beograd, br. 139-140, 7. 2009. str. 191-199
Miroslav Pavlović, Dimenzioni radovi , Treći program Radio Beograda, Beograd, 13. 6. 2008
Tumačenje enformela (Branislav Protić, radovi 1956-1966), Treći program Radio Beograda, Beograd, 12. 9. 2008, Treći  program, 1br. 37-138, I-II, 2008, Radio Beograd, Beograd, str. 440-444

2009.
Čedomir Vasić, Treći program Radio Beograda, Beograd, 2. 1. 2009
Branislav i Ilija Perić, Treći program Radio Beograda, Beograd, 21. 1. 2009
• Proširivanje horizonata likovnosti, Pobjeda, Podgorica, 24-25. 1. 2009
Dragan Radenović, Treći program Radio Beograda, Beograd, 13. 2. 2009
Andre Gob i Noemi Druge: Muzeologija, (Muzejska institucija), Treći program Radio Beograda, Beograd, 15. 4. 2009, Treći program, br. 141-142, Radio Beograd, Beograd, 2010, str. 517-522

2010.
Godina povratka, Magazin, br.1, str. 2, Madl’Art, Beograd, 10. 2010 (elek. izd.)
Aktuelni fenomeni - nova tržišta: Indija, Magazin, br1, str. 9, Madl’Art, Beograd, 10. 2010 (elek. izd.)
• Kolektivizam posle modernizma, Clio, Beograd, 10. 2010 (recenzija)
Žan-Mišel Baskijat – sa najboljim aukcijskim prihodom ove godine ostvarenim u kategorijama savremena slika i crtež, Magazin, br.2,  str. 10, Madl’Art, Beograd, 11. 2010 (elek. izd.)
Phillips de Pury & Company – od burne prošlosti do neizvesne budućnosti, Magazin, br.2, str. 14, Madl’Art, Beograd, 11. 2010 (elek. izd.)
Jesenje prodaje 2010: povratak konkurencije, Magazin, br.3, str. 8, Madl’Art, Beograd, 12. 2010 (elek. izd.)
Hotel Drouot – od slave do skandala, Magazin, br.3, str. 12, Madl’Art, Beograd, 12. 2010 (elek. izd.)
Četiri muzejska predmeta, Treći  program Radio Beograda, Beograd, 13. 12. 2010,
• Reč o muzeju ili o jednoj fusnoti, Nova misao, br. 10, Novi Sad, 2. 2011, str. 44-47

2011.
Dorotheum – postojani duh srednjoevropske kulture, Magazin, br. 4, Madl’Art, Beograd, 1. 2011
Aukcijski rekordi Kristija, Magazin, br. 4, Madl’Art, Beograd, 1. 2011
Hiljadu lica i pojava Sindi Šerman, Magazin, br. 5, Madl’Art, Beograd, 2. 2011
Savremene slike: prvih 10 rezultata u 2010 – Dominacija američkih i kineskih figurativnih slikara, Magazin, br. 5, Madl’Art, Beograd, 2. 2011
Benksi – Od urbanog vandala do urbanog heroja, Magazin, br. 6, Madl’Art, Beograd, 3.  2011
Deset najskupljih dela žena – autora, Magazin br. 6, Madl’Art, br. 6, Beograd, 3. 2011

2012.
• Nova umetnost i novi muzeji, Treći program Radio Beograda, Beograd, 07. 01. 2012
•  Mašta i snovi Vlade Pantelića, Treći program Radio Beograda, Beograd, 20. 01. 2012
• Slobodan Boda Ristić (1942 – 2012), Treći program Radio Beograda, Beograd, 20.07.2012
• Ubrzano vreme,  Šezdesete – institucionalizacija, umetničke slobode, Likovni susret, Palić, 08.09.2012 (saopštenje na simpozijumu), Treći program Radio Beograda, 21.11.2012
• Slobodanka Stupar – Od predmeta do koncepta i dalje…, 1-3, Treći program Radio Beograda, Beograd, 29.11–01.12.2012

2013.
• Jelena Kršić, Galerija 212, Beograd, maj, 2013 (pred. kat)
Tijana Kojić, Galerija ULUS, avgust 2013 (pred. kat.)

2014.
Jelena Trajković, Galerija ‘Centar’, Podgorica, februar-mart, 2014
Milorad Tepavac, Galerija ULUS, Beograd, 03.2014.
Sedam smrtnih grehova po Rajku Popivodi, Salon 77, Galerija savremene likovne umetnosti, Niš, jun-jul 2014
Šta se dogodilo sa slikarstvom?, Likovna jesen, Sombor, 2014. (pred.kat.)

2015. Samouki vizionariTreći program Radio Beograda, 23.10.2015, Politika, Kulturni dodatak, 24.10.2015, str, 07