Uglješa Vrcelj – Reality Maker

Do pojave novih medija, pre svega fotografije i filma, umetnici su jedini imali tu božansku privilegiju da stvaraju nove, artificijelne, paralelne realnosti sa prirodnom. Pojavom digitalnih medija ovaj proces se znatno proširio i danas dostiže kulminaciju uvođenjem u upotrebu velikog broja gedžeta – kamera, videokamera, mobilnih telefona i dr. Sve se ovo može podvesti pod nove načine vizuelnog kreiranja kibernetske stvarnosti koja postaje sve kompetitivnija prirodnoj, i još više, klasično umetničkoj kreaciji, kao trećoj vrsti među tim paralelnim postojanjima. Današnji mejkeri vizuelnih prezenatacija, u koje nesumljivo spada i Uglješa Vrcelj, ravnopravni su digitalni stvaraoci, a u nekim slučajevima, i vodeći proizvođači onoga što se običnim okom, ili neiskusnim pogledom ne može opaziti niti videti. Šta više, oni vidljivom svetu daju autorski personalizovano značenje. Danas je ogroman broj aktera na ovoj sceni koja je kadkada svesna svojih umetničkih potencijala i ciljeva, katkada nije. A šta to Vrcelja izdvaja iz ove, sve masovnije komune zaraženih poklonika sajber sveta i pripadanika internetske industrije?

 

U najkraćem, to znači biti zanimljiviji po imaginaciji, brži u realizaciji, kreativniji u produkciji, uz to, i vizuelno provokativniji. Dopuniti realnost podrazumeva nadograđivanje i stvaranje onoga što u njoj ne postoji, ili ako i postoji, to izraziti na drugačiji, sugestivan i perceptivno dinamičniji način. U ovom primeru to je ukrštanje stvanog i nestvarnog, postojećeg i imaginarnog, prirodnog i dizajniranog. To podrazumeva dopuniti stvarnost vlastitim razumevanjem onoga što ona jeste i dodati tome što ona jeste sopstveni kreativni narativ koja stoji u vlastitom potencijalnom polju osmišljavanja novih puteva i načina iskazivanja tog osećanja. A toga se treba samo setiti. Čega – naprosto onoga što je moguće predstaviti na vizielno fascinantini način, kao novu prerađevinu do koje niko dotad nije dospeo, kao drugačiju realnost. Zaista jednostavno. Treba se samo odlučiti. A Uglješa Vrcelj se odlučio da tu stvarnost stvori sopstvenim viđenjem i supertehnološkim sredstvima reinterpretiranja.

 It is all about Idea. Simply like that.

 Jovan Despotović

Galerija Zvovo, V 2011  (pred. kat.)