2010-2012

2010.
Nikola Džafo i LED ART – aktivizam devedesetih u Srbiji, 1-3, Treći program Radio Beograda, Beograd, 2010

2011.
Politički angažovana umetnost – Grupa Magnet i devedesete, 1-3, Treći program Radio Beograda, Beograd, 2011
Očuvanje kulturne baštine – U svetlu naših i evropskih propisa, Treći program Radio Beograda, Beograd, 2011

2012.