Trenutak za Moment – Uvodnik

Rođenje prvog broja Momenta nije bilo prevremeno: od predaje rukopisa do dovršenja štampe prošlo je otprilike devet meseci. Nije li to znak da ova prinova ima dpbre šanse za zdrav i normalan razvoj, dakako uz odgovarajuću negu i staranje zainteresovanih? Uostalom, u skladu je sa našom tradicijom da se prinovi (a ova je još muškog roda!) posvećuje naročita briga, posebno kada se, kao ovoga puta u „porodici” časopisa posvećenih modernoj umetnosti, radi o jedincu. Pa ipak, Mo ment ne bi želeo da ostane sam, ne samo zbog toga da ga svojim „savetima” i zahtevima ne bi gnjavila čak i dalja rodbina. Aktuelna umetnička situacija pokazuje da je, odista, mnogo toga moguće. No, sve ipak nije moguće, ne samo u umetnosti već i u umetničkim časopisima. 

Sudeći po promociji prvog broja, održanoj u galeriji Sebastian, kao i prema većini objavljenih recenzija, izgleda da je stvarno bio pravi momena za Moment (ili pravi momenat za Trenutak, kako bi rekli protivnici upotrebe importovanih(!) reči). Ali, nakon trenutaka nekritičkog samozadovoljstva dolazi momenat predstavljanja drugog broja. Na svom drugom koraku koji će, kao i budući, biti kraći, tj. tačniji i, verujemo, jeftiniji (samo u smislu cene), Moment preporučuje Vašoj pažnji priloge sa Susreta jugoslovenskih kritičara što je pod pokroviteljstvom naše sekcije AICA održan tokom decembra 1983. u beogradskom SKC-u, a potom blok tekstova koji je u rubrici povoda posvećen 41. Venecijanskom bijenalu. Od kritičara je ovoga puta predstavljen G. C. Argan koji je ove godine boravio u Zagrebu i Beogradu, gde je održao nekoliko veoma podsticajnih predavanja, a od umetnika priliku da o svom radu govore i predoče svoje stavove imali su Goran Đorđević i Mileta Prodanović. Nastavljajući da u područje svog zanimanja uključuje krajnje široko shvaćen kontekst vizuelnih medija, Moment i ovoga puta svoje rubrike posvećuje arhitekturi, filmu, videu, stripu, rocku, pozorištu i fotografiji, što zajedno sa recenzijama izložbi i publikacija zaključuje ovaj broj. 

To je ono što Moment, u saradnji sa umetnošću, predstavlja u drugom broju. Za saradnju sa časopisom koji želi da zastupa interese umetnosti – adresa redakcije je: Dečije Novine (za Moment), 11000 Beograd, Kolarčeva 9/II. 

Jovan Despotović 

Moment, br. 2, Beograd, 1985, s. 1