Frano Branko Anđeli Radovani – crteži i karikature

Zaboravljeni jezik 

Kada je u Milanu 1983. godmne u Biblioteca Somubale priređena izložba satiričnog časopisa »Diogenes« javnosti je među ostalnma skrenuta pažnja i na jednog našeg čoveka, Srbina iz Dalmacije, koji js sem što je sudelovao prilozima: karikaturama i crtežima, jedno vreme  tokom 1910. godine i uređivao ovaj list. To je bio dovoljan razlog Muzeju za umjetnost i obrt iz Zagreba da detaljno istraži rad ovog autora – Frana Branka Anđeli Radovanija i da na osnovu prikupljenog materijala sačini zapimljivu izložbu koja se sada može videti i u Muzeju savremene umetnostni. 

Našoj stručnoj sredini ime Fraia Branka Anđeli Radovanija nije sasvim pepoznato; njegovi radovi bili su zastupljeni na izložbi Jugoslovenska umetnost XX veka, 1900-1920, održanoj u MSU 1972/73. godine (koja je ujedno i prva prezentacija rada ovog autora posle 1929. godine), a zatim i na izložbi Jugoslovenska grafika 1900-1950. u istom ovom muzeju 1977/78. godlne. No, zahialjujući erudiciji i entuzijazmu Tonka Maroevića i Franovog sina, kipara Koste Anđeli Radovanija, sakupljen je i sačuvan vrlo dragocen dokumentarni materijal kojim je na zadovoljavajući način osvetljena ova neobična ličnost naše savremene umetnosti. 

Frano Branko (Branislav) Anđeli  Radovani  rođen je u Stonu 1878. goline; građanske škole završio je u Dubrovniku i Kotoru, a umetničke u Veneciji i Beču. Prve crteže objavio je već početkom ovog veka kao student, kada iskazuje sopstpeno interesovanje za poseban njegov rod – karikaturu, kao i za angažovani žurnalizam.

 

Nemirnog duha, onog koji mu nije dozvolio ni da se prihvati ponuđenog mesta docenta na kunstgewerbeschule u Beču, seli se, pokreće i uređuje časopise (»Diogenes« u Milanu i Rimu, »Neue G1uhlichter« i »Cluh1ichter u Beču, »Koprive« u Zagrebu) i izlaže širom Evrope od Milana i Napulja do Liona i Londona. 

Tokom prvog perioda Branko Anđeli Radovani je pokušao da karikaturom dostigne one relevantne umetničke činioce koji bi tu disciplinu trebali uvrstiti u seriozni umetnički akt, bez obzira na njenu tematiku, odnosno, literarni sadržaj. Bio je sklon mišljenju da karikatura unapred razvija oblikovni jeznk likovne umetnosti. Elementi njegovog izraza dugovali su repertoaru epohe u kojoj je stvarao: jaka redukcija i deformacija, ornamentalna stilizacija, znakovno preobličenje vidljivoga i stilski raspon od ekspresionizma do art bruta i od secesije do nadrealizma i pop-arta, kako je opisano u predgovoru kataloga. Pod udar njegovog crtačkog pera došli su oni nesrećni i komični reprezenti klasa koje su kompromitovane svojom hipokrizijom, glupošću i zlobom a željom da otvoreno posvedoči o povesnoj zbilji svoje uže i šire domovine. Sem likovnom umetmošću, Frano Branko Anđeli Radovani bavio se i književnošću, prevođenjem i publicistikom. Između dva rata Anđeli Radovani je predavao crtanje u Zagrebu i Vukovaru. Umro je u Zagrebu 1962. godine gotovo potpuno zaboravljen. 

Jovan Despotović 

Treći program Radio Beograda, Beograd, 9. 1985, Jedinstvo, Priština, 21. 9. 1985, str. 9