Nova slika

Jovan Despotović

Simultani pogled na umetnost osamdesetih – paralelni pogled

 

Cli0

Beograd, 2006

ISBN 86-7102-236-6 

 

Sadržaj

Predgovor
Simultani pogled na umetnost osamdesetih – paralelni pogled

O EPOHI NOVE SLIKE

Beogradsko novo slikarstvo
O dva posebna aspekta postmodernizma
Umetnost osamdesetih
Beograd osamdesetih Pigmalionova maska i Edipov karakter
Devedesete: najmla|i autori srpske skulpture
Posmoderna sugestija izme|u istočne i zapadne paradigme
Postmoderni dijalog
Postmoderna u Muzeju savremene umetnosti

GRUPNE IZLOŽBE

New Now
Studenti FLU: plastičari
Mladi ’82
Umetnost osamdesetih
Kritičari su izbrali ’83
Pet slikara
New Order
Slikarska plastika
Kritičari su izabrali ’90
Rezime
Kritičari su izabrali ’97
Postindividualizam u srpskoj umetnosti devedesetih
Kolorističari
Glasovi novog veka
Na kraju
Aktuelnosti
Mladi beogradski skulptori
Na iskustvima memorije
Od mekog pisma do stroge misli
Umetnost izme|u sigurnosti i opasnosti
Izlo`be u vršačkoj „Konkordiji“
Umetnost distance
Regionalno – univerzalno
Exces…
Prestupničke forme
Treći bijenale mladih

PRIKAZI KNJIGA

Beograd, osamdesete
Pop–vision
Stance
Osamdesete: teme srpske umetnosti
Fragmenti postmodernog pluralizma
Umetnost u Jugoslaviji 1992–1995
Beogradska umetnička scena devedesetih
Devedesete: teme srpske umetnosti

O KRITICI

Kritika „Kritika kritike“
Obnova umetnosti, obnova kritike
Rasap umetnosti, rasap kritike: kritika umetnosti devedesetih

UMETNICI

Savo Peković
Alter imago
Dragoslav Krnajski
Perica Donkov
Aleksandar Rafajlović
Mileta Prodanović
Milica Lukić
Nada Alavawa i Tahir Lušić
Gordan Nikolić
Marko Kratohvil
Tatjana Milutinović-Vondraček
Dobrivoje Krgović
Zdravko Joksimović
Anica Vučetić
Dušan B. Marković
Milan Kralj
Olivera Dautović
Aleksandra Kostić
Saša Stojanović

Bibliografija
Indeks