Slika politike

Jovan Despotović

Jedna kulturno-politička hronika devedesetih

 

(elektronsko izdanje)

Priredio: Slobodan Ristić

 

Beograd, 2008-2011

 

Napomena

Rukopis knjige SLIKA POLITIKE dat je izdavaču Clio iz Beograda 2008. godine. Kako do danas ona nije objavljena autor je sada predaje zainteresovanoj javnosti u elektronskoj formi.

Beograd, maja 2011.

 J.D.

 

Sadržaj

Predgovor
Jedna kulturno-politička hronika devedesetih

1. Politika kulture

Kritke, prikazi, osvrti

I UMETNICI U NEVREMENU

Mileta Prodanović: ‘Tama’
’Pogled na zid’
Nenad Racković: ‘Kolekcija ’97′
Estetika svesti zabludelog naroda
Bloody Balkan Baroque, “Fin de siecle” – balkanska varijanta
Stepen vlastite krivice
Stari frik
Otvorena knjiga prošlosti
Umetnost i angažovanost
Coraxov paradox
Mileta Prodanović: “Pohvala ruci”
Voz naše sudbine, Putujuća skulptura
Dvostruka angažovanost Dragoslava Krnajskog
Vida Jocić: Apel za mir
Estetičke idelogije na vlastitim ruševinama
Između radikalizma i apstinencije
Legati naših savesti
Živko Grozdanić Gera

II INSTITUCIJE I PARAINSTITUCIJE

’Prvo preduzeće’ pa papazjanija – Politika kulture
Mogućnost savremenog stvaralaštva u istorijskim umetničkim ambijentima
Sajam umetnosti ili vašar šunda?, Dominacija šunda
ULUS na prekretnici, Politizacija estetike
U tri slike
Neprimeren početak, Ko je autor?
Novo tržište umetnina i nova politika, Cena umetnosti
Umetnički sindikalizam
Globalne promene, Nova muzeologija i Muzej savremene umetnosti
Anti-ikonomanija
Anticivilizacijski trend
Muzejsko-galerijski sistem u sadašnjim okolnostima
Pet godina CZKd, Održavanje prisebnosti
Umetnosti i angažovanost devedesetih, Antiratna estetika

III VREME REPRESIJE I OTPORA

Protiv tame – Sloboda za Makija
Otpornost Otpora, Na kraju Odgovor je otpor!
Demonstracije prkosa
Led-art: Kunstrlager – Živeti u Srbiji/Prestup 2000, Greetings from Serbia
Slikovne ispovesti Bogoljuba Arsenijevića Makija
Prilozi za biografiju Bogoljuba Arsenijevića Makija
Alternativa, Kulturni Remont
Bauk makizma kruži Srbijom
Kriv je!
Dve izložbe u Centru za kulturnu ekontaminaciju: “Fotografije sa atributima”,’’Delimično pomračenje’’
Dosije Srbija
Aktivni otpor, Smrknuta strana, Neumoljive posledice preživljavanja istorije
Utopistička pogreška Svetomira Arsića Basare, Nemoguća kulturna misija
Publikumov kalendar za 2001, Počelo je Antizidom
Živko Grozdanić Gera: ’Meteorska kiša’
O normalnosti, Umetnost u Srbiji 1989-2001
The best off…

2. Kultura politike

Komentari, reagovanja, polemike

Hod desnom nogom, U raljama totalitarizma, Muzej Savremene umetnosti u raljama levog i desnog totalitarizma, Kultura vlasti
Evropski govoriti
Paralelni svetovi, Mrak oko nas
Paralelni svetovi
Socijalistički nacionalizam
Napred u 1945?
Godina novokomponovanog užasa
Ratna muzeologija
Ugao gledanja
Sezona obmana
Pokret otpora
Pobrkani pojmovi
Srpski kopernikanski obrat
Teheran u Beogradu
Značajna ostvarenja
Pax Americana
‘Dijalog’: Kultura
Tri Srbije
Nagrade i nagrde
Helenizam i renesansa
Likovna sezona ’95 – godina umerenog optimizma
Otklonjanje propusta
Bez ikakvog naslova
Kulturna kretenizacija
Kultura jeste pobuna
Rasulo u Muzeju savremene umetnosti
Preostaje rasprodaja
Srpska kultura u novim političkim uslovima
Na početku, Perspektive nove kulturne politike
Kelneri i sobarice Njihovog režima
Kultura vlasti, Civilna strategija razvoja kulture
Kulturno strančarenje
Julski fašizam
„Zgodno“ za nacionalne štetočine
Strah od promena, Svetlo i mraku
Masovna terapeutska razbibriga
Bolna zavera ćutanja
Jedna ratna beleška o kulturi, Imitacija kulture
Umetnost Promena, Neukusni ukras totalitarizma
Kultura – godišnji rezime
Pogled u 2000
Neukus na krilima NATO
Urbanizam i zaštita spomenika kulture, Sistemski organizovana nebriga
Suđenje umetničkim slobodama
Kulturna i umetnička prava u (novoj) Jugoslaviji, Umetnost u raljama
nevne politike
Trijumf ostatka civilnog društva, Represija i izazovi
Kulturna Yu-alternativa, Represija i izazovi
Nova politika – stari način
Strategija kulturnog razvoja. Kulturna politika i kulturna produkcija u Srbiji
Kulturna politika i kulturna strategija
Kultura političkog marketinga, Predizborna kampanja 2000
U prošlom veku
Dosije Srbija, ili merenje stvarnosti devedesetih
Rađanje novog doba. Projekat definisanja nove kulturne politike
Evropsko kulturno nasleđe, Baština kao obaveza nacionalne politike, Kulturna baština kao prioritet nacionalnih politika
Kulturna politika Srbije: Nacionalni izveštaj. Očuvanje kulturne baštine
Neka pitanja (nove) kulturne politike
Strategija umesto dekreta
Odbrana napadnute umetnosti
Kulturna politika i tranzicija I, Privatne galerije – Deset godina Galerije ’Haos’
Kulturna politika i tranzicija II, Očuvanje kulturne baštine
Kulturna politika i tranzicija III, Restitucija kulturnih dobara
Kulturna politika i tranzicija IV, Uporedna legislativa
Kulturna politika i tranzicija V, Zaštita kulturne baštine na Kosovu i Metohiji
Kulturna politika i tranzicija VI, Problemi obnove i zaštite Manastira Hilandara
Kulturna politika i tranzicija VII, Reforma biblioteka i bibliotečke delatnosti
Baština tone, Za bolji put Srbije
Očuvanje kulturne baštine, U svetlu naših i evropskih propisa
Zaštita nezaštićenog, Na marginama političkih pregovora o statusu Kosova
Evropski govoriti, (još jednom)
Kultura politike